baner kolda

Odpusty za zmarłych

Możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 1-8 listopada Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Wierny otrzymuje go - po spełnieniu określonych warunków - za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpusty opierają się na dwóch prawdach teologicznych: świętych obcowaniu i skarbcu zasług Chrystusa. Prawda o świętych obcowaniu oznacza wspólnotę wiernych tworzących jeden Kościół, czyli jedno Mistyczne Ciało, którego Głową jest Jezus Chrystus. Członkami tego organizmu są zarówno święci, którzy już osiągnęli swój cel i cieszą się oglądaniem Boga, stanowiąc Kościół chwalebny, jak również ci, którzy w czyśćcu jeszcze dopełniają kary za swoje grzechy odpuszczone co do winy, tworząc Kościół cierpiący. My zaś, idący przez tę ziemię po chrzcie stanowimy wspólnotę Kościoła pielgrzymującego. Będąc w drodze możemy doświadczać pomocy świętych (orędują za nami), ale także jesteśmy zobowiązani do pomocy naszym braciom, którzy nas poprzedzili i cierpią w czyśćcu. Stąd nasza modlitwa za Zmarłych staje się wyrazem naszej świadomości wiary, naszej miłości wobec Zmarłych i odpowiedzialności za ich los w wieczności.

Nauka o skarbcu Kościoła ma swoje źródło w tajemnicy odkupieńczej ofiary Chrystusa wysłużonej na krzyżu. Do powiększenia tego skarbca przyczyniają się także zasługi Najświętszej Bogarodzicy i wszystkich wybranych - świętych. Ich modlitwy i dobre czyny wypełniają ów skarbiec Kościoła powierzony przez Boga św. Piotrowi i jego następcom, aby z niego czerpali i rozdawali wiernym dla ich zbawienia.

Warunki szczegółowe dla uzyskania odpustu:

Spowiedź sakramentalna
Komunia eucharystyczna
Modlitwa w intencjach Ojca Świętego
Wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

W dniach od 1 do 8 listopada włącznie codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy (choćby myślnie) za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie