baner kolda

Pamiętajmy także o żołnierzach niezłomnych do końca

Listopad to miesiąc, który kojarzy nam się z dwoma wydarzeniami - nawiedzaniem cmentarzy i modlitwą za dusze zmarłych oraz rocznicą odzyskania niepodległości. W związku z tym chciałbym przypomnieć o tych, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę, a jednak przez wiele lat po śmierci nie doczekaliśmy się ich godnego pochówku. Listopad to miesiąc, który kojarzy nam się z dwoma wydarzeniami - nawiedzaniem cmentarzy i modlitwą za dusze zmarłych oraz rocznicą odzyskania niepodległości. W związku z tym chciałbym przypomnieć o tych, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę, a jednak przez wiele lat po śmierci nie doczekaliśmy się ich godnego pochówku. To się na szczęście zmienia. W ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z miastem stołecznym Warszawy rozpoczęli ekshumacje Żołnierzy Wyklętych w miejscach, w których według różnych zeznań znajdowały się masowe groby ofiar zbrodni komunistycznych.

O kogo chodzi? Chodzi tu o Polaków, często młodych (choć młodość odebrała im wojna), którzy nie pogodzili się z narzuconą w kraju po II wojnie światowej władzą. Jako żołnierze, którzy ślubowali wierność II Rzeczypospolitej, nie mogli pogodzić się z obcym reżimem i podejmowali walkę. Stali jednak na straconej pozycji - stalinowskie władze skutecznie tłumiły antykomunistyczne podziemie zbrojne, krwawo rozprawiając się z polskimi żołnierzami. Niestety, zostawali oni skazani nie tylko na śmierć, ale i na zapomnienie. Zacytuję prof. Leszka Żebrowskiego, historyka: "Nie mamy grobów naszych bohaterów, nie mamy grobu Witolda Pileckiego i dziesiątek tysięcy innych ludzi, tych ludzi pomordowanych w więzieniach i aresztach, bo nawet na cmentarzach były tajne pochówki - nie było oznaczonych kwater, nikt nie wiedział, kto i gdzie jest chowany. Żołnierzy Wyklętych chowano także w dołach kloacznych i torfowych, na śmietnikach, albo na miejscach pochówku stawiano śmietniki i publiczne toalety jak na Cmentarzu Bródnowskim w latach 60., które funkcjonowały do lat 90. To było wyjątkowe upodlenie, komuna była niezwykła w tym, co robiła".

Przeciwko antykomunistycznemu podziemiu wykorzystano również szeroko zagrywki propagandowe. Przykładowo, poakowskie oddziały przedstawiano jako bandyckie grupy. W rzeczywistości niejednokrotnie zdarzało się, że to żołnierze podziemia zapewniali spokój i bezpieczeństwo ludności, tępiąc w okolicy bandytyzm i złodziejstwo, w tym także pojawiające się wówczas próby odkopywania powojennych, zbiorowych mogił w poszukiwaniu u ofiar złota i drogocennych przedmiotów. Przyznawali to zresztą sami funkcjonariusze UB, którzy w swoich meldunkach pisali, że na terenach, w których działało podziemie zbrojne, do przestępstw dochodzi zdecydowanie rzadziej.

W wyniku ekshumacji potwierdziły się przypuszczenia o zbiorowych pochówkach osób z antykomunistycznego podziemia. Prace były prowadzone przede wszystkim na Cmentarzu Powązkowskim w Kwaterze Ł, tzw. "Łączce". Wydobyto szczątki niemal 200 osób, w tym np. słynnego majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę". Obecnie trwają ich identyfikacje. Nadal jednak brakuje jeszcze 100 poszukiwanych żołnierzy, więc prace mogą jeszcze potrwać. Wciąż nie odnaleziono szczątek rotmistrza Witolda Pileckiego oraz generała Augusta Fieldorfa "Nila".

Dzięki odkryciu szczątek żołnierzy ich rodziny mogą nareszcie, po wielu latach, godnie pochować swoich bliskich. Wiemy jednak, że nie każdy ma taką możliwość. Dlatego pamiętajmy w modlitwie także o tych, którzy nie mają swojego grobu, nad którym składane są kwiaty i palą się znicze. Nie pozwólmy o nich zapomnieć!

Bartosz Kajdan

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie