Życzenia wielkanocne

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!

DRODZY PARAFIANIE I CZYTELNICY!

Dzisiaj w naszej świątyni znowu radośnie zabrzmi uroczyste Alleluja, a bogata liturgia i Wielkanocna Eucharystia będą dla nas autentycznym, żywym i prawdziwym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
W trwającym obecnie ROKU RODZINY życzymy, aby przeżywanie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela ożywiło miłość wzajemną w waszych rodzinach, aby były naprawdę MIŁOŚCIĄ WIELKIE. Zaproście Chrystusa Zmartwychwstałego do waszego małżeństwa, do waszych rodzin, do waszego życia, a On będzie wam towarzyszył, będzie wam błogosławił, będzie pomagał swoją obecnością, łaską, światłem, nauką i bliskością.

Przez wstawiennictwo Maryi, niech Duch Święty rozpali w was tę samą żarliwość, jakiej doświadczali uczniowie z Emaus oraz odnowi w waszym życiu zachwyt wobec Eucharystii, wobec jej blasku i piękna. Ci uczniowie powstali i powrócili w pośpiechu do Jerozolimy, by podzielić się radością z braćmi i siostrami w wierze. Prawdziwą bowiem radością jest rozpoznanie, że Pan pozostaje pośród nas jako wierny towarzysz naszej drogi.

Życzmy sobie nawzajem, byśmy szli napełnieni radością i podziwem ze spotkania ze świętą Eucharystią, byśmy doświadczali oraz głosili innym prawdę o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Z darem modlitwy

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Łukasz Stawarz
oraz Redakcja