Jan Paweł II Santo subito - Święty od dzisiaj!

Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak
światło oświeca ciemności, tak świętość
nadaje pełny sens życiu, czyniąc je
odblaskiem chwały Bożej.

św. Jan Paweł II


Niedziela Bożego Miłosierdzia - 27 kwietnia 2014 roku. Oto dzień, który dał nam Pan! Radość ogromna napełnia dzisiaj nasze serca - przeżywamy kanonizację naszego Wielkiego Rodaka - Jana Pawła II. To bardzo ważny i historyczny moment, nie tylko w historii naszej Ojczyzny, ale także w życiu każdego z nas. Oczy całego świata zwrócone są ponownie w stronę Polski, skąd wyszła iskra Bożego miłosierdzia, która ogniem Jego miłości powinna ogarnąć cały świat! Nie wszyscy - być może - zdają sobie sprawę z tego, że kanonizowany właśnie papież, Jan Paweł II, był rekordzistą wśród wszystkich papieży w dziejach chrześcijaństwa, jeśli chodzi o liczbę beatyfikowanych i kanonizowanych osób. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale i świata. Mnie szczególnie zainteresowała liczba kobiet kanonizowanych i beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Zanim kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, Kościół w Polsce cieszył się jedną kanonizowaną w 1267 roku św. Jadwigą Śląską, księżną polską, która wywodziła się z bawarskiej dynastii Andechs-Meran. I niesamowitym zrządzeniem losu, właśnie w jej liturgiczne wspomnienie, 16 października 1978 roku Duch Święty głosami kardynałów obrał arcybiskupa krakowskiego kard. Karola Wojtyłę Biskupem Rzymu. Gdy papież Jan Paweł II 3 kwietnia 2005 roku zakończył życie, grono kanonizowanych kobiet związanych geograficznie z Polską powiększyło się do pięciu:

- w 1997 roku kanonizował św. królową Jadwigę - jedyną kobietę w naszej historii mającą tytuł króla Polski - oraz św. Edith Stein, śląską świętą, rodem z Wrocławia, która była karmelitanką bosą, naukowcem-filozofem i nawróconą z judaizmu męczennicą KL Auschwitz-Birkenau. Została ogłoszona także patronką Europy,
- w 1999 roku kanonizował w Starym Sączu św. Kingę Arpadównę, księżnę polską, panią sądecką, a po owdowieniu mniszkę zakonu św. Klary,
- w 2000 roku Jan Paweł II kanonizował św. Marię Faustynę Kowalską - wielką współczesną mistyczkę, sekretarkę Bożego Miłosierdzia, najbardziej znaną na świecie polską świętą.
- w 2003 roku została kanonizowana św. Urszula, hrabianka Ledóchowska - zdolna nauczycielka, opiekunka polskich sierot, wielka patriotka, założycielka klasztoru urszulanek szarych.
Do chwały ołtarzy, jako błogosławione, zostały wyniesione przez Jana Pawła II liczne kolejne niewiasty:
- w 1983 r. miała miejsce beatyfikacja Urszuli Ledóchowskiej,
- w 1987 r. Karoliny Kózkówny,
- w 1989 r. Marii Siedliskiej,
- w 1991 r. Anieli Salawy i Bolesławy Lament,
- w 1993 r. Marii Faustyny Kowalskiej, Kolumby Gabriel i Marii Angeli Truszkowskiej,
- w 1996 r. Marceliny z Kotowiczów Darowskiej,
- w 1997 r. Marii Bernardyny Jabłońskiej i Marii Karłowskiej,
- w 1999 r. Reginy Protmann, Marianny Biernackiej, Natalii Tułasiewiczównej, Marii Julii Rodzińskiej, Marii Teresy Kowalskiej, Marii Ewy Noiszewskiej, Marii Marty Wołowskiej, Marii Celestyny Faron, Marii Klemensy Staszewskiej, Marii Alicji Kotowskiej i Marii Antoniny Kratochwil,
- w 2000 r. Marii Stelli Mordosewicz, Marii Imeldy Żak, Marii Rajmundy Kokołowicz, Marii Danieli Jóźwik, Marii Kanuty Chrobot, Marii Sergii Rapiej, Marii Gwidony Cierpka, Marii Felicyty Borowik, Marii Heliodory Matuszewskiej, Marii Kanizji Mackiewicz i Marii Boromei Narmontowicz.
- w 2002 r. Marii Sancji Szymkowiakówny.

Mamy więc za co dziękować Panu Bogu i św. Janowi Pawłowi II, że nauczył nas świętych obcowania, wskazując aż 39 kobiet kanonizowanych i beatyfikowanych, które kiedyś żyły na naszej polskiej ziemi, a teraz orędują za nami w niebie. Niech ze świętym od dzisiaj Janem Pawłem II na czele będą dla nas prawdziwymi drogowskazami na drodze do świętości, do zbawienia. I na koniec jeszcze raz pragnę zacytować jego słowa: „Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej”.


Św. Janie Pawle - módl się za nami!

Krystyna Kajdan

 


Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!

Bliska już jest kanonizacja tego wielkiego człowieka i papieża, który przeszedł do historii jako Jan Paweł II. Cieszę się, że zostałem powołany do ogłoszenia jego świętości w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie oktawy Wielkanocnej. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, za jego niestrudzoną posługę, jego przewodnictwo duchowe, za to, że wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości. Papież Benedykt XVI słusznie zauważył przed trzema laty, w dniu beatyfikacji swojego poprzednika, że to, o co Jan Paweł II prosił wszystkich, to znaczy, by się nie lękać i otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, sam uczynił jako pierwszy: "otworzył Chrystusowi społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, z siłą giganta - siłą, którą dawał mu Bóg - odwracając tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn Narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności" (Homilia, 1 maja 2011).

W pełni utożsamiam się z tymi słowami Papieża Benedykta XVI. Wszyscy wiemy, że zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, Karol Wojtyła dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej ojczyźnie, w Polsce. Tutaj kształtowało się jego serce - serce, które najpierw przez udział w II Soborze Watykańskim, a nade wszystko po 16 października 1978, rozszerzało się do wymiaru powszechnego, tak że znalazły w nim miejsce wszystkie narody, języki i kultury. Jan Paweł II stał się wszystkim dla wszystkich. Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nadal nas inspiruje. Natchnieniem są dla nas jego słowa, pisma, jego gesty, jego styl posługi. Inspiruje nas jego cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej. Podczas niedawnej wizyty ad limina Apostolorum biskupów polskich, zwróciłem uwagę, że Kościół w Polsce ma nadal ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Podkreśliłem także wyzwania duszpasterskie, takie jak rodzina, młodzież, ubodzy oraz powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mam nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II a także Jana XXIII nadadzą nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w waszej ojczyźnie. Cieszę się, że - jeśli Bóg pozwoli - za dwa lata odwiedzę po raz pierwszy wasz kraj z okazji Światowego Dnia Młodzieży.

Zachęcam wszystkich do głębokiego przeżycia kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego Jana XXIII. Niektórzy z was przybędą do Rzymu, ale także dzięki środkom przekazu wielu będzie mogło uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Dlatego pragnę już dzisiaj podziękować wszystkim dziennikarzom prasy, radia i telewizji za ich posługę podczas kanonizacji.

Pozdrawiam wszystkich rodaków Jana Pawła II, także tych, którzy nie należą do Kościoła katolickiego. Wszystkich niosę w moim sercu. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!
Papież Franciszek