Rodzina. Pierwotny wizerunek.

Otwieram się, ponieważ zostałem przyjęty. Daję miłość, ponieważ ją otrzymuję.

Mówię o sobie jako o kimś, kto został na początku wprowadzony w życie mężczyzny i kobiety: dwóch kochających się osób, które skupiają na mnie swoje spojrzenie. Być może wtedy potrzebowałem jeszcze zbyt dużo opieki, by móc się otworzyć i dawać, ale na pewno byłem oczekiwany, przyjęty i kochany: to warunek konieczny, aby człowiek mógł wzrastać.

To właśnie wspólnota rodziny, „podstawowe, osobiste, ludzkie doświadczenie małżeństwa”. Jest to także fundament szerszej rzeczywistości, jaką jest społeczeństwo, w którym „spotykają się pokolenia pomagające sobie nawzajem w osiąganiu pełni ludzkiej mądrości i w godzeniu praw człowieka z wymaganiami życia społecznego” (Dokument przygotowawczy Synodu Biskupów).

Powyższy obraz zgadza się z tym pierwotnym, przedstawionym przez Boga Stwórcę; „jedyną instytucją umożliwiającą oddanie się sobie dwóch osób… jest małżeństwo, akt miłości wzajemnej, jak również świadomy i wolny wybór, w którym mężczyzna i kobieta decydują się na głębokie przymierze życia i miłości stworzonej przez samego Boga” (Sobór Watykański II: Gaudium et Spes 48).

Współczesny kontekst kulturowy podważa tę definicję rodziny, definicję podawaną także przez Katechizm Kościoła Katolickiego.
W swojej encyklice Lumen Fidei, papież Franciszek mówi o rodzinie z punktu widzenia wiary: „związki pomiędzy ludźmi stają się trwałe, kiedy jest w nich obecny Bóg”. Wiara zapewnia, że na miłości między małżonkami można polegać, ponieważ jej fundamentem jest wierność Boga.

Franciszek potwierdza, że rodzina „jest miejscem, gdzie uczymy się kochać, naturalnym centrum życia ludzkiego. Składa się z twarzy, osób, które kochają, rozmawiają, poświęcają się dla innych i chronią życie, przede wszystkim to najdelikatniejsze, najsłabsze. Można bez przesady powiedzieć, że rodzina jest siłą napędową świata i historii”.

G. Battista C.


 

Dzisiaj - 5 października 2014 roku rozpoczyna się Synod poświęcony rodzinie.

Papież Franciszek zachęca nas do modlitwy w intencji tego Synodu, odpowiedzmy więc na wezwanie Następcy św. Piotra i zachęćmy do modlitwy jak największą grupę naszych krewnych i znajomych. Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa do Świętej Rodziny, o którą on prosi - w intencji rodzin i kapłanów - brzmi:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Ponadto Krajowy Moderator Żywego Różańca ks. Szymon Mucha zaapelował o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie. Wezwał wszystkich członków Żywego Różańca w Polsce, ale również ludzi dobrej woli, aby w październiku każdego dnia ofiarowali dodatkowo jeden dziesiątek Różańca - tajemnicę Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi w intencji pokoju. Do gorliwej modlitwy różańcowej w październiku wezwał też ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Przypomniał, że w liście o Różańcu św. Jan Paweł II nauczał, iż w tradycji Kościoła istniały dwie szczególne intencje modlitwy różańcowej: wołanie o pokój na świecie i błogosławieństwo dla rodzin. - Obydwie intencje są dziś niezwykle aktualne!
Redakcja

W KOŃCU GO ZNALAZŁAM

Jakiś czas temu w biurze, w którym pracowałam, pojawiła się nowa szefowa. Zdawała się bardzo rozczarowana tym, jak potoczyła się jej kariera. Dotychczas zajmowała się zupełnie innymi zadaniami niż te, które zostały jej powierzone w naszej firmie. Była piękną i zamożną kobietą, która postawiła wszystko na swoją karierę zawodową. Nie znosiła Kościoła i ludzi z nim się identyfikujących. Często rozmawiałyśmy o życiu prywatnym. Ja jestem osobą wierzącą i nigdy tego nie ukrywałam. W kolejnych latach czułam, jak rośnie w niej ciekawość dotycząca „boskich spraw”, jak sama mówiła. Często zadawała pytania, które mogły wydawać się krytyką; ja starałam się odpowiadać, ale nigdy nie myślałam ani nie starałam się jej nawracać.
Kiedy wybierałam się do Turynu, gdzie był wystawiony Całun, zaskoczyła mnie pytaniem, czy może pojechać tam ze mną i moim mężem. Wracając zauważyliśmy na jej twarzy silne poruszenie. Teraz jest już na emeryturze, ale od czasu do czasu rozmawiamy przez telefon. Kiedy na Boże Narodzenie składałyśmy sobie życzenia, powiedziała, że musi mi podziękować. „Obserwowałam Cię - mówiła - i zawsze wyglądałaś na przekonaną do tego, co robiłaś, jak żyłaś. Wtedy zapytałam samą siebie: może jednak ten cały Bóg istnieje? Rozpoczęłam poszukiwania i w końcu go znalazłam. Stał się moim towarzyszem podróży i życie ma teraz jakiś cel”.

M.S., Włochy
Tłumaczyła z włoskiego: Małgorzata Stelmachowska