baner kolda

Niech Mi się stanie według Twego słowa

W tę ostatnią niedzielę Adwentu liturgia uprzedza znaczenie Narodzenia Jezusa: Bóg chce zamieszkać pośród ludzi. „Kamieniami”, z których budowane jest mieszkanie Boga-z-nami są ci wszyscy, którzy umieją powiedzieć Bogu tak, zaczynając od Maryi i Józefa, aż po ogół wierzących. Świat jest powołany do stania się w ten sposób mieszkaniem Boga, domem, w którym Bóg może mieszkać. Dlatego dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny proponuje nam zwiastowanie Maryi. Bóg wypełnia swoją obietnicę i wkracza w historię, aby przemienić ją od środka.

W spotkaniu anioła z Maryją nie mamy opanować pewnego pojęcia (że Jezus jest Mesjaszem), ale przebyć pewną historię, aby rozpoznać w niej obecność Boga. Każdy etap otwiera nowy odcinek drogi; przy każdym spotkaniu Pan prosi, by szukać Go dalej. Wiara Maryi jest wiarą kobiety, która słucha słowa Bożego i staje się Jego mieszkaniem. Do tego jesteśmy powołani także my: poddani prymatowi słowa Bożego, przynależący do Pana, posłuszni Jemu.

Giovanni C.
(z włoskiego tłumaczyła: Katarzyna Wasiutyńska)

 


 

 

EWANGELIA
(Łk 1,26-38)

 

Wiara Maryi i jej całkowite zawierzenie się woli Ojca dały początek największemu wydarzeniu w dziejach świata. Oto pocznie i porodzi Syna! Dziewica poślubiona Józefowi – mężowi z królewskiego rodu Dawida – zgodziła się przyjąć Boga do swojego życia. Odtąd życie to będzie z Nim związane w sposób jedyny i niepowtarzalny, tak jak życie dziecka jest związane z życiem swojej matki.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie