Nieodpłatna pomoc prawna w Katowicach

Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z „nieodpłatnej pomocy prawnej” na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Poradnictwo prawne obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania sprawy;
 • udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach prawnych;
 • udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Poradnictwo prawne przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzającej zwrócenie się o poradę prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • która posiada ważną legitymację weterana;
 • która nie ukończyła 26 lat;
 • która ukończyła 65 lat;
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie Katowic

 • ul. Warszawska 42 – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. M. Oblatów 24 – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Pośpiecha 14 – porady udzielane przez adwokata od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Dębowa 16c – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Adamskiego 22 – porady udzielane przez adwokata od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00;
 • ul. Traktorzystów 42 – porady udzielane przez radcę prawnego od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Łętowskiego 6a – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00 oraz w soboty: 16 i 23 stycznia br. w godzinach 8.00–16.00;
 • ul. Krakowska 138 – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Francuska 70 – porady udzielane przez adwokata od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00;
 • ul. Wojewódzka 23 – porady udzielane przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00 oraz w soboty: 16 stycznia br. w godz. 9.00–14.00, 23 stycznia br. w godz. 11.00–16.00, 30 stycznia br. w godz. 9.00–15.00;
 • ul. Hallera 28 – porady udzielane przez radcę prawnego od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–15.00;
 • ul. Markiefki 44a – porady udzielane przez radcę prawnego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–13.00.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie