Minęło już dziesięć lat!

30 lipca 2006 roku proboszczem naszej parafii na podstawie dekretu ks. abpa Damiana Zimonia został ks. Jarosław Paszkot. Od tamtego dnia minęło już dziesięć lat!

Z tej okazji pragniemy Cię, Księże Proboszczu, zapewnić o modlitwie – dziękując jednocześnie Panu Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii.

Tydzień temu podczas uroczystej mszy św. z dumą podziwialiśmy jak świetnie poradziłeś sobie z kazaniem w języku angielsko-chińskim do licznej grupy Chińczyków z Tajwanu, których nasza parafia przyjęła w ramach Światowych Dni Młodzieży. A my razem z Tobą cieszyliśmy się z tej niezwykle radosnej atmosfery parafialnego Wieczernika wypełnionego wiarą i entuzjazmem tych młodych ludzi.

Na dalsze lata proboszczowania w Brynowie niech Boże Serce udziela Ci ze swej pełni – dzięki naszej modlitwie – obfitych łask i darów, a Matka Boża Fatimska, która towarzyszy Ci od pierwszych chwil kapłaństwa – wyprasza dobre zdrowie i siły, niech przygarnia do swego serca. Szczęść Boże!

Redakcja i wdzięczni Parafianie

Dziesiątka

Liczba dziesięć, jako podstawa systemu dziesiętnego, z dawien dawna miała szczególne znaczenie praktyczne. Jako suma pierwszych czterech liczb, świętej czwórki (1 + 2 + 3 + 4 = 10), jest symbolem doskonałości – „z niej bowiem czerpie swa zasadę i z niej wywodzi się każda liczba”. „Dziesiątka zaś będąc celem wszystkich liczb, jest granicą dla wszystkich liczb, które do niej dążą. Słusznie nazywa się liczbą pełną i doskonałą, ponieważ zawiera w sobie wszystkie idee oraz wszystkie reguły i miary liczb, rachunków, współbrzmień i harmonii. Dziesiątka jest granicą jedności powiększanych przez dodawanie; kiedy osiągną one dziesiątkę, swoją matkę i granicę, krążą – tak jak na bieżni cyrkowej – wokół tej mety dotąd, az po drugim, trzecim, czwartym okrążeniu – do ukończenia dziesiątego, uzyskają liczbę sto z dziesięciu dziesiątek”.

W Starym Testamencie dziesiątka jest liczbą często używana dla określenia zaokrąglonej wielkości. Dziesięć przykazań obejmowało wszystkie przykazania Boże. Dziesięć plag spuścił Bóg na Egipcjan (Wj 7,14-12.29). Izraelici byli zobowiązani do oddawania dziesięciny (Wj 22,29). Także Ewangelia posługuje się często suma dziesięć: dziesięć min albo talentów, dziesięć dziewic, dziesięciu trędowatych.

W Apokalipsie dziesięć oznacza całkowitą liczbę spraw ziemskich, ale niepomyślnych: „dziesięć dni” musi znosić ucisk wspólnota w Smyrnie (2,10), „dziesięć rogów” nosi Smok-Szatan (12,3), a także Bestia wychodząca z morza (13,1) i ta, której dosiada Nierządnica-Babylon (17,3.7.12.16). O tej Bestii mówi się; „A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią (17,2). U Ojców Kościoła liczba dziesięć cieszy się dużym poważaniem. „Oznacza bowiem Prawo, które składa się z dziesięciu zdań”. – Tertulian mówiąc o narodzinach człowieka, powiada: „Ja odwołam się raczej do Boga uzasadniając ten okres tak, że dziesięć miesięcy bardziej zbliża człowieka do Dekalogu, ta sama bowiem liczba określa czas , w którym rodzimy się, co i Prawo, przez które się odradzamy”.

Źródło: Dorothea Forstner OSB – „Świat symboliki chrześcijańskiej”

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie