Program BURSZTYNOWY TELEFON

Program BURSZTYNOWY TELEFON – Punkt telefonicznej informacji senioralnej w Katowicach – bezpłatne porady telefoniczne z dziedziny opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Katowic po 60 roku życia.

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest edukacja prozdrowotna w zakresie eliminacji wystąpienia zespołów geriatrycznych (alienacja społeczna, hipokineza, depresja, osamotnienie, zależność, upadki, przedwczesny zgon) oraz pomoc w rozwiązaniu już istniejących problemów zdrowotnych, psychospołecznych oraz socjalnych osób starszych.

UWAGA! Udzielane wsparcie ma charakter edukacyjny i informacyjny i mimo realizowania go przez wykwalifikowany personel medyczny nie stanowi porady medycznej.

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie w ramach programu będzie realizowane poprzez udzielanie bezpłatnych porad drogą telefoniczną lub organizację bezpośrednich spotkań z wybranymi specjalistami w zakresie geriatrii, rehabilitacji, psychologii oraz opieki pielęgniarskiej. W przypadku, gdy u zgłaszającej się po poradę osoby zostaną stwierdzone trudne warunki socjalne – zostanie ona zgłoszona przez koordynatora (po wyrażeniu na to zgody) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a w przypadku niepokojącego stanu zdrowia – do poradni geriatrycznej na terenie miasta Katowice.

ADRESACI PROGRAMU

Mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 60. rok życia, w tym kombatanci i osoby represjonowane, którzy z powodu złego stanu zdrowia i problemów związanych z samodzielnym funkcjonowaniem spowodowanych chorobą szukają specjalistycznej pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej.

JAK SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI?

W celu skorzystania z konsultacji należy zadzwonić pod numer 509 023 394, który będzie obsługiwany według następującego harmonogramu: Kontakt z koordynatorem w celu otrzymania informacji ogólnych możliwy jest od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 08:00–10:00. Specjaliści będą dostępni 4 dni w tygodniu:

pielęgniarka – poniedziałki, godz. 14:00–15:00,
lekarz geriatra – wtorki, godz. 14:00–15:00,
psycholog – środy, godz. 14:00–15:00,
rehabilitant – czwartek, godz. 14:00–15:00,

ORGANIZATOR: Fundacja „Pamięć i Pomoc” im. dr. Edmunda Gryglewicza oraz Urząd Miasta Katowice

WYKONAWCA: Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach

UMÓW KONSULTACJĘ: tel. 509 023 394 (poniedziałek–piątek 08.00–10.00)

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie