baner kolda

CZYSTE I BRUDNE INTERESY

Kiedy zdecydowałem się otworzyć firmę zajmującą się gospodarką przestrzenną, wielu ludzi ostrzegało mnie, że bez znajomości wśród urzędników państwowych nie uda mi się wygrywać przetargów i odnosić sukcesów.
Zdecydowaliśmy jednak ze wspólnikami, że będziemy zawsze postępować zgodnie z zasadami moralnymi – uczestniczyć w przetargach na czystych zasadach, nie oferując urzędnikom żadnych korzyści, nawet kosztem porażki.

Przy okazji pierwszego wygranego przedsięwzięcia publicznego, otrzymaliśmy w momencie podpisywania umowy żądanie wręczenia łapówki pod groźbą nieotrzymania danych niezbędnych do realizacji naszego zlecenia. Po burzliwej dyskusji z innymi firmami pracującymi przy tym projekcie, zdecydowaliśmy się odmówić zapłaty.
Konsekwencji jednak nie było: podpisaliśmy umowę i otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

E.C.


Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21)

Słowo, które staje się życiem.
Jedną z najmocniej dyskutowanych obecnie na świecie kwestii jest związek między polityką a wiarą. Wiara, nawet jeśli dostrzega w historii ślady działalności Boga i umie wydawać własne sądy o pewnych zdarzeniach, nie może negować czy lekceważyć odpowiedzialności i władzy, które są dane człowiekowi. Wierzący musi „oddać Bogu to, co należy do Boga”, ale również „cezarowi to, co należy do cezara”. Koleje historii zależne są od człowieka, który wyznacza je przede wszystkim poprzez władzę polityczną. Do niej należy promowanie i obrona wspólnych dóbr. O tyle, o ile jej funkcje są dobrze interpretowane i nie wykraczają poza zakres swoich kompetencji, wiara ma obowiązek uznawania tejże władzy, akceptowania jej i doceniania.
W odpowiedzi na przewrotność pytania faryzeuszy, Jezus nie staje ani po jednej, ani po drugiej stronie. Kładzie nacisk na drugą część swojej wypowiedzi. Zapytano go o cezara, ale on mówi o Bogu. Każdy niech zostanie na swoim miejscu, a Bóg nad nimi wszystkimi: jemu zawdzięczamy wszystko, także dzieła cezara. Nie jesteśmy panami niczego, ponieważ wszystko zostało nam dane. Jesteśmy dłużnikami Boga i innych: rodziców, przyjaciół, historii, kultury, pracy; nawet w chlebie codziennym odnajdziemy ślady pracy wielu rąk, także ręki Bożej. Starajmy się więc być darem: cezarowi przysługują pieniądze, Bogu cała postać ludzka ze swoim sercem, umysłem i siłami. „Oddawać” oznacza lśnić obecnością Boga, który jest we mnie.
W tym tygodniu spróbuję zadać sobie pytanie: do kogo należy moje serce?

Giovanni Battista C.


EWANGELIA
(Mt 22,15-21)

Pan Jezus uczy szacunku wobec władzy świeckiej, ale przypomina o tym, że wszystko zależy od Boga. Jemu trzeba oddać wszystko, a ludziom to, co im się należy – płacić podatki, zabiegać o dobro ludzkiej społeczności, świadczyć, że są dobra wyższe od chwilowej ziemskiej pomyślności, dzielić się miłością, którą otrzymujemy od Boga.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie