baner kolda

Uważajcie i czuwajcie (Mk 13,33)

Słowo, które staje się życiem.

Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu przypomina głośne nawoływanie: „Pan nadchodzi”. Przyjście Pana zapowiadane przez proroków, z miłością oczekiwane i przyjęte przez Maryję, potwierdzone mocnym świadectwem Jana Chrzciciela dzisiaj jest obchodzone i przeżywane z wiarą jako dar zbawienia dla tych, którzy przygotowują się na Jego przyjęcie. Dlatego też Ewangelia podpowiada nam, by nie zastanawiać się nad czasem i godziną nadejścia Pana. Zachęca nas do czuwania, gdyż Pan nadejdzie niespodziewanie. Tak było z Jego pierwszym przyjściem i tak będzie na końcu czasów.
Czuwać, mieć oczy szeroko otwarte, gdyż przyjście Pana jest pewne, ale nie będzie zapowiedziane. Tak więc najlepszą postawą jest stała gotowość. Chrześcijanin musi cały czas czuwać tak, jakby Pan był blisko, a Jego nadejście pewne. Jednocześnie powinien być gotowy na długie czekanie, jakby Pan był daleko. W obu przypadkach czujność oznacza podjęcie obowiązków w życiu osobistym i wspólnotowym. Czuwanie oznacza zwrócenie uwagi, ale na co? Na przykład na to, by nie dać się zwieść iluzorycznym obietnicom religijnym. Czuwać to trzymać się mocno słowa Pana; czuwać to znaczy nie trwożyć się, nie martwić się; to modlić się. Czuwanie może się różnie objawiać, także poprzez to, że nie żyjemy urzeczeni wspaniałością budowli i osiągnięciami człowieka. Wszystko przemija. Jedno pozostaje. Komu oddaję moje serce? Wiemy, że tylko Boża moc może zamienić człowieka uśpionego w człowieka uważnego i czujnego.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


EWANGELIA

(Mt 13,33-37)

W przypowieści o panu udającym się w podróż i czuwających sługach Chrystusa odbywa wzywa nas do czuwania. To jest nasze obecne zadanie. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Mamy być gotowi, by pełnić Jego wolę. Może to będzie potrzeba rozliczenia się z naszego życia w chwili śmierci. Może podjęcie czegoś zupełnie niespodziewanego. Różnego od naszych planów i przyzwyczajeń. Bądźmy gotowi! ufajmy, że On lepiej niż my ocenia, co jest rzeczywiście dobre i potrzebne.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie