baner kolda

Poczniesz i porodzisz Syna (Łk 1,31)

Słowo, które staje się życiem.

Liturgia czwartej niedzieli Adwentu jest skierowana na Maryję, Dziewicę z Nazaretu, której archanioł Gabriel ogłasza wypełnienie się obietnic Bożych. Dzisiejsza Ewangelia mówi o najbardziej znanym wydarzeniu w pobożności chrześcijańskiej, czyli o Zwiastowaniu. Wraz z Maryją rozpoczyna się coś nowego, nadzwyczajnego, mającego swe źródło jedynie we wszechmocy zbawczej Boga, dla którego „wszystko jest możliwe”. „Ciesz się” – mówi do Niej anioł, zachęcając Ją do radości.
Głoszenie, które u Izajasza jest nieosobowe (Oto Dziewica pocznie), tutaj staje się bezpośrednim zwiastowaniem: „Ty poczniesz i porodzisz Syna”. Maryja słucha ze zdziwieniem i w pokorze. I adoruje. W tej pokornej i adorującej wierze Maryi wyraża się i odnajduje wiara Kościoła, nasza wiara. Wcielając się w łono Maryi, Syn Boży przychodzi ostatecznie do swojego ludu.

Również dla nas, tak jak dla Maryi, ważne jest przygotować się i przyjąć Go „do serca i do ciała” z całkowitą otwartością, współdziałając, z wiarą pełną wolności i bezwarunkowego posłuszeństwa, na przyjście królestwa i dla zbawienia braci. Dobrze jest pomyśleć, że te słowa są skierowane do nas: „Ty poczniesz… ty porodzisz”. Ty – wspólnoto chrześcijańska, kiedy żyjesz przykazaniem miłości do Boga i do braci stajesz się miejscem Jego obecności. Zapewnił nas o tym Jezus, kiedy powiedział: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Kiedy jesteśmy zjednoczeni w miłości Chrystusa, On jest i pozwala nam odczuwać swoją obecność w radości, łagodności, pokoju i entuzjazmie.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


EWANGELIA
(Łk 1,26-38)

Zwiastowanie to dialog anioła Gabriela z przyszłą Matką Zbawiciela. Skromnie i z godnością pyta i wyraża gotowość jako oddana Bogu Służebnica. Moc Ducha Świętego spowodowała poczęcie w Jej łonie bez udziału mężczyzny ludzkiego istnienia Wcielonego Syna Bożego. Przez dziewięć miesięcy rozwijał się w Niej. Dziś, rozważając to, co dokonało się na początku i na końcu tych dziewięciu miesięcy, módlmy się o poszanowanie każdego poczętego życia i o szacunek oraz konkretną pomoc dla noszących je matek.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie