baner kolda

Ty jesteś mój Syn umiłowany (Mk 1,11)

Słowo, które staje się życiem.

Jezus ukazał się sobie współczesnym, a dzisiaj ukazuje się nam, ze swoim niesamowitym przesłaniem: szczęście i życie są dla nas wszystkich. Kim jest ten Jezus? Dzisiejsze czytania próbują udzielić odpowiedzi na to pytanie. Święty Marek opowiada nam w tym celu o chrzcie: stanowi on manifestację Chrystusa względem ludów; jest to manifestacja Jego boskości.
Jeśli święty Piotr powie w Dziejach Apostolskich, że „Jezus z Nazaretu przybył błogosławiąc i uzdrawiając tych, którzy byli pod władzą diabła, ponieważ Bóg był z Nim” (Dz, 10,38), dzisiejsza Ewangelia mówi nam i zawiera zdecydowanie więcej. W istocie chrzest nie jest jedynie wyrazem tego, że Bóg obwieszcza Jezusa swoim prorokiem i wspiera go mocą Ducha Świętego. Jest w nim coś więcej: Bóg ukazuje cząstkę swojej nieuchwytnej tajemnicy, uroczyście ogłasza Jezusa swoim własnym Synem. Ludzka twarz Chrystusa skrywa i zarazem odsłania boską rzeczywistość. Jezus jest Synem Bożym, który każdy swój służebny gest ożywia miłością. I przez Syna również my jesteśmy przybranymi dziećmi. Także nasze życie, tak jak życie Jezusa, musi być służbą… miłości. Ponieważ my również jesteśmy w Chrystusie „umiłowani”.

Tak jak miłość mamy i taty nie dzieli się, lecz mnoży wraz z przybyciem kolejnych dzieci, tak samo Bóg podchodzi do nas: kocha każdego z nas miłością wyłączną, dając nam swego Ducha. Również dla nas niebo się rozdziera, otwiera, możemy więc iść z pewnością nieskończonej miłości Boga. Ta miłość sprawia, że otwieramy się i czynimy swoje życie darem dla innych.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


EWANGELIA
(Mk 1,7-11)

Święty Marek przytacza zapowiedzi św. Jana Chrzciciela. Głosi on, że przyjdzie po nim Ktoś mocniejszy. Nie jest godzien nawet spełnić niewolniczej posługi wobec Przychodzącego. Będzie On chrzcił Duchem Świętym. Duch unoszący się jak gołębica i głos z nieba potwierdziły posłannictwo Umiłowanego Syna. Jak my o Nim świadczymy i z Nim współdziałamy?

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie