baner kolda

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,7)

Słowo, które rodzi życie.
Do ofiary złożonej z Izaaka zostaje przyrównana wizja przemienionego i chwalebnego Chrystusa. Przemienienie w Ewangelii według św. Marka następuje po odrzuceniu przez Piotra wizji Mesjasza cierpiącego i ukrzyżowanego. Jezus w rozmowie z nim mówi, że nie tylko On jako Mesjasz, ale każdy kto wierzy w Niego musi pojąć logikę krzyża. Aby uchronić uczniów przed podobnym skandalem, następuje Przemienienie.
Już po raz drugi, po chrzcie w Jordanie, Jezus ukazuje się jako Syn Boży. Trzeci raz będzie to miało miejsce na krzyżu (Mk 15,39). Podczas Przemienienia słychać głos mówiący o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Jezus żyje miłością Ojca, jest miłością. Ojciec pragnie ogłosić tę prawdę ludziom, aby uprawomocnić i potwierdzić misję miłości przychodzącą z góry.
Wspaniała jest myśl, że każdy z nas ma swój „Tabor”. Bóg daje nam wiele możliwości, aby się przemienić: modlitwa, rozmowy, spotkania, sakramenty, wydarzenia, w których uczestniczymy, liturgia… Jednak to, co przede wszystkim prowadzi do przemiany naszego życia, to słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie. „Słuchajcie Go”. Słuchane Słowo – które dociera do nas w różnych momentach i w takim stopniu, w jakim je przyjmujemy i nim żyjemy – przemienia nasze życie, czyni je życiem chrześcijańskim, życiem dzieci i braci.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W tygodniu od 25 lutego do 03 marca 2018 roku modlimy się za mieszkańców ulicy DROZDÓW. W szczególny sposób pamiętamy o chorych i cierpiących oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem obfitych Bożych łask.

KOLEJNA ZGODA

Życie, które rodzi słowo.
Moja przyjaciółka przygotowywała się do kolejnej operacji. Miała dwoje małych dzieci, które już wcześniej przebywały u mnie. Tym razem nie mogłam ich przyjąć ze względu na moją pracę. Jednak wobec perspektywy, że musiałaby je oddać na ten czas do jakiegoś ośrodka, przedstawiłam sytuację mojemu mężowi, który zachęcił mnie, bym poprosiła o urlop bezpłatny w pracy. Dyrektor jednak nie chciał mi go udzielić i nalegał na znalezienie innego rozwiązania. Powiedział jeszcze: „A gdybym powiedział, że zwolnię panię, jeśli weźmie pani ten urlop?”. Powiedziałam, że pomimo tego, wzięłabym urlop. Tak był tym poruszony, że zgodził się. Niedługo potem potrzebowałam wolne, by uczestniczyć w spotkaniu chrześcijan z różnych Kościołów. Bardzo mi zależało na tym spotkaniu (jestem anglikanką). Poszłam więc znowu prosić dyrektora, który jest wyznania mojżeszowego. Kiedy dowiedział się, na co potrzebuję urlop, powiedział: „Jeśli pani wiara powoduje takie postępowanie, to nie mogę odmówić”.

M.H. – Wielka Brytania

Ewangelia
wg św. Marka
(Mk 9, 2-10)

Czytamy o Przemienieniu Pańskim. Jezus Mistrz pokazał trzem wybranym uczniom swoją boską chwałę. Nie ukazywał jej tłumom podczas publicznej działalności. Jego posłannictwo potwierdził głos Ojca. Jednak do czasu trzeba było zachować dyskrecję o tym wydarzeniu. Niech chwile, kiedy głębiej doświadczamy wspaniałości i miłości Boga, będą źródłem siły na codzienne i szczególne trudy. 

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie