baner kolda

Sam Jezus stanął pośród nich (Łk 24,36)

Temat nawrócenia może wydawać się typowy dla Adwentu lub Wielkiego Postu: jednak tak naprawdę jest to temat w swej istocie wielkanocny. Pojawia się w trzech dzisiejszych czytaniach: wybrzmiewa w słowach Jezusa Zmartwychwstałego do apostołów (Ewangelia), jest zwieńczeniem mowy Piotra (pierwsze czytanie), a także istotą rozważań Jana (drugie czytanie).

Jest to miła nowina, która nie może pozostać w ukryciu, lecz musi zostać ogłoszona całemu światu. O tym, że zło może i musi zostać zwyciężone, że tam, gdzie dociera Chrystus i tam, gdzie chodzi się jego drogami, tam panuje pokój, tam zwycięża się strach, jak pokazuje nam doświadczenie uczniów opowiedziane w dzisiejszej Ewangelii. Ich lęk przemienia się w największą radość, ponieważ Pan jest pośród nich, emanując Swą obecnością i zapowiedzią pokoju. Apostołowie mogą go zobaczyć i dotknąć, mogą zrozumieć sens Jego przyjścia.
Jakże piękne jest stwierdzenie ewangelisty Łukasza, że Jezus „stanął pośród nich”! Stał się centrum ich życia, to On determinuje ich przyszłe wybory, decyzje: to właśnie to spotkanie „nadaje życiu nowy horyzont i, tym samym, główny kierunek” (Benedykt XVI, Deus Caritas est, 1). Tak jest również z nami, chrześcijanami XXI wieku: wiara w Zmartwychwstałego jest dla nas najważniejszym wymiarem życia, ważniejszym od władzy i przywilejów, wygód życia i codziennych problemów. Ta Obecność jest zaproszeniem do tego, byśmy poświęcali więcej uwagi rzeczom ważnym. Zachęca nas do tego św. Łukasz, kiedy w dzisiejszej Ewangelii mówi, że w jego imieniu należy głosić nawrócenie.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


 

URAZ KOLANA

Życie, które rodzi słowo.
Zaplanowaliśmy sobie piękne wyprawy, jednak kilka dni później Pino doznał urazu kolana i został unieruchomiony na całe wakacje. Wykorzystując tę okazję, próbowaliśmy nawiązać nowe kontakty z sąsiadami za pośrednictwem ich dzieci. Nie mogąc się ruszać, Pino wymyślił rozmaite zabawy. Dzieciaki zorganizowały nawet mały rynek, na którym sprzedawały przyjaciołom, krewnym, letnikom, a cały dochód przekazały biednym z miasteczka.
Na koniec wakacji poczuliśmy się naprawdę wypoczęci, pogodni… Warto jest dobrze przyjmować to, co ześle los, nawet jeśli na początku wydaje się to przekleństwem.

C.F. - Włochy


Ewangelia wg św. Łukasza
Łk 24, 35-48

Obecność Jezusa przynosi pokój. Kiedy Pan wkracza ze swoją łąską w nasze życie – niekiedy po długim czasie oczekiwania i wielu modlitwach – radość jest tak wielka, że aż trudno uwierzyć. Jezus w obecności apostołów spożywa kawałek pieczonej ryby, by dać dowód swej rzeczywistej obecności w ciele. Każdego dnia Bóg przychodzi, by obsypywać nas swymi łaskami i pragnie dzielić z nami codzinność. Otwórzmy serce, a otrzymamy o wiele więcej, niż prosimy.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie