baner kolda

25 lat kształcenia integracyjnego w Katowicach: „Barwy Integracji”

„Barwy integracji” - to hasło przyświecało organizacji Jubileuszu 25- lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach. Pierwsza szkoła z oddziałami integracyjnymi w naszym mieście - Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z p. Robertem Talarczykiem – dyrektorem Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego zorganizowała obchody tego wydarzenia, które 25 lat temu zmieniło wymiar edukacji. 

W naszej szkole z inicjatywy pani dyrektor szkoły mgr Danuty Antczak powstał projekt utworzenia pierwszej w mieście klasy integracyjnej, w której wraz z dziećmi zdrowymi uczyły się dzieci niepełnosprawne. Wychowawcą pierwszej klasy integracyjnej była pani Irena Mulla, a pedagogiem specjalnym (nauczycielem wspomagającym) Genowefa Kuszek. Klasa liczyła 16 uczniów, w tym czworo dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Praca w tej klasie była ogromnym wyzwaniem pedagogicznym dla nauczycieli, ale też nowym doświadczeniem dla rodziców. Korzyści bycia w klasie integracyjnej okazały się obopólne: dzieci zdrowe uczyły się otwartości i tolerancji, a dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych miały szansę na pełniejszy rozwój. Sukces pierwszej klasy integracyjnej pozwolił na utworzenie kolejnych. Kształcenie integracyjne opiera się na organizacji wspólnej edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z uczniami pełnosprawnymi. Dziś jest ono możliwe na wszystkich szczeblach edukacji. Obecnie w naszej szkole funkcjonuje 9 oddziałów integracyjnych, we wszystkich oddziałach pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne- pedagog specjalny. W szkole uczy się 44 uczniów niepełnosprawnych i 350 uczniów zdrowych. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowując treści i sposób realizacji do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, a także zajęcia terapeutyczne, mające na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki bardzo dobremu wyposażeniu salek rewalidacyjnych w pomoce dydaktyczne, w szkole znajduje się również gabinet logopedyczny, salka rehabilitacji, salka Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczenia Świata. Ogromne efekty w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi przynosi stosowana w szkole metoda pracy Snoezelen, która stanowi znakomite uzupełnienie innych metod terapeutycznych. Snoezelen, to doświadczenie świata za pomocą bodźców wzrokowych, dźwiękowych, zapachowych, dotykowych, smakowych i kinestetycznych.

Wizją szkoły od lat jest Afirmacja życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem oraz otwartość na problemy ludzi niepełnosprawnych i środowiska lokalnego.

W dniu 14 maja 2018 roku w murach Teatru Śląskiego zostały wręczone statuetki „Przyjaciel integracji” osobom i instytucjom, które w szczególny sposób wspierały przez te wszystkie lata rozwój kształcenia integracyjnego.

Statuetki otrzymali: Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Poseł do Parlamentu Europejskiego - Marek Plura, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. - Stanisław Juszczyk, Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - Jan Zieliński, Prezes Miejskiego Oddziału TPD w Katowicach - Maria Wójcicka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - Danuta Jochemczyk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis - Bożena Bucka, Kierownik Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Anna Madej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Fiore - dr hab. Wojciech Otrębski, pani Dyrektor SP 11 w latach 1982-2008- Danuta Antczak.

Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości z całego miasta Katowice, a także z zaprzyjaźnionych szkół z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mikołowa. Uświetniły ją występy wokalno-instrumentalne uczniów i absolwentów Zuzanny Waloszczyk, Michała i Izabeli Letkiewicz, oraz występ szkolnej grupy teatralnej „Teraz MY”, prowadzonej przez nauczycieli SP 11 Annę Walczak i Adama Chroboka, która zaprezentowała przedstawienie poruszające nasze serca, pt. „Sobie potrzebni”. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do uroczystości, nauczycielom, uczniom, rodzicom, sponsorom, a przede wszystkim gościom. Przy tak mocnym wsparciu idea integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi ma szansę przetrwać co najmniej kolejne 25 lat.

Danuta Chudek

P.S.
W imieniu naszych Duszpasterzy z ks. proboszczem Jarosławem Paszkotem na czele oraz całej Wspólnoty parafialnej redakcja „PARAFII U JEZUSA I MARYI” składa na ręce Pani Dyrektor Danuty Chudek serdeczne gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia kształcenia integracyjnego w naszej brynowskiej „Jedenastce”. Prosimy o przekazanie ich Gronu Pedagogicznemu i całej społeczności szkolnej. Dziękujemy za pełne pasji zaangażowanie i trud niesienia pomocy uczniom niepełnosprawnym. Życzymy poczucia satysfakcji z pełnionej służby, wdzięczności tych, którzy są adresatami jej rezultatów, uznania Władz Miasta Katowice i rodziców oraz następnych pięknych Jubileuszy! To wielka radość, że wszyscy razem jesteśmy sobie potrzebni!

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie