baner kolda

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35)

Słowo, które rodzi życie.

Przekazano Jezusowi, że na zewnątrz znajduje się jego matka i kuzynostwo. Nie mogli do niego dotrzeć ze względu na stłoczony wokół tłum, pragnący słuchać jego słów. Pierwszą reakcją Jezusa jest pytanie, kim jest jego rodzina i czyni to w niepokojący sposób; nie z niedelikatności czy niedoceniania więzów rodzinnych, ale by pokazać całkowitą przynależność do Boga. W ten sposób Jezus pomaga zrozumieć, co znaczy być jego wspólnotą. Matka i bracia Jezusa to zgromadzeni wokół Niego, ponieważ słuchają i wprowadzają w życie jego słowa.
Życie słowem pozwala tobie „czynić” wolę Boga. Wykonywanie woli Boga jest kryterium przynależności do rodziny Jezusa, do jego społeczności. Czynienie woli Bożej: oto nasza wielkość i nasza wielka sposobność. Ta wola Boża, którą odkrywamy, przysłuchując się jego słowu, w wydarzeniach dnia codziennego, w ustawach państwowych, w obowiązkach, które wynikają z mojego stanu życiowego (czy jestem tatą, mamą, studentem, robotnikiem, pracownikiem, zatrudniającym…), w głosie sumienia. Błogosławiona Chiara Luce Badano mówiła w jednej ze swoich modlitw twarzą w twarz z Bogiem: Jeśli Ty tego chcesz, ja także tego chcę. To pozwoli tobie być rodziną Bożą.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W tygodniu od 10 czerwca do 16 czerwca 2018 roku modlimy się za mieszkańców ulicy KOSÓW. W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamotnionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem wszelakich łask i darów Boże j Opatrzności.

BÓG NA PIERWSZYM MIEJSCU

Życie, które rodzi słowo.
Miałem do zdania ważny egzamin na uniwersytecie, bez uczęszczania na wykłady. W ten sposób miałem nadzieję szybciej ukończyć studia. Uczyłem się bardzo dużo, korzystając z każdej wolnej chwili dnia. Byłem ogarnięty niepokojem. By dobrze się przygotować, wiele razy wybierałem opuszczenie modlitwy lub nierozmawianie z osobami z otoczenia. Niestety, ostatecznie nie poszło mi tak, jak sobie wcześniej przewidywałem. To bardzo mnie rozdrażniło.
Gdy minął pierwszy szok, w mojej myśli pojawiły się słowa: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Pwt 6,5). Tak, zrozumiałem, że zamiast stawiać Boga na pierwszym miejscu, umieściłem tam mój egzamin. Obecnie uczęszczam na kurs, który chciałem pominąć. W ten sposób chcę szczerze wykonać wolę Bożą i mieć także możliwość kochania braci, szczególnie kiedy pani profesor poprosiła mnie o pomoc kolegom, którzy mają trudności. 

A.A – Brazylia


 

Ewangelia wg św. Marka

 

Bliscy Jezusa, posądzając Go o brak zdrowego rozsądku, wybrali się, by przyprowadzić Go do domu. Zamiast pójść za Jezusem, chcieli, by to On poszedł za nimi, zaakceptował ich sposób myślenia i działania. Szatan potrafi w subtelny sposób przedstawić dobro w złym świetle. Duch Święty jest tym, który pomaga odróżnić prawdę od kłamstwa. Bądźmy z Nim w bliskiej relacji, abyśmy to my chodzili za Jezusem, a nie pragnęli, by Jezus szedł za nami.

 

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie