baner kolda

Kapłańskie CV

Ks. Tomasz Jaklewicz jest katowiczaninem. Ma 51 lat i 26 lat kapłaństwa. Jego rodzinna parafia to parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Ojciec Lucjan zmarł w 2010 roku, mama Barbara żyje w Katowicach. Brat Marcin mieszka z rodziną w Warszawie. 

fot. Józef WolnyKs. Tomasz uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach, gdzie zdał maturę w 1986 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, rozpoczynając studia teologiczno-filozoficzne i przygotowanie do kapłaństwa. W 1992 roku obronił pracę magisterską na temat „Poznanie Boga z dzieła stworzenia w Objaśnieniach Psalmów św. Augustyna”, napisaną na seminarium z teologii dogmatycznej. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku z rąk księdza arcybiskupa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele mariackim 24 maja 1992 r. Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa: „Aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4,7).

Przez pierwsze siedem lat kapłaństwa pracował jako wikariusz i katecheta: w parafii św. Jadwigi w Rybniku (1992-1995), w parafii Narodzenia NMP w Pszowie (1995-1998) oraz w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach (1998-1999). W tym czasie ukończył dwuletnie podyplomowe studium w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL w Lublinie zakończone egzaminem licencjackim z teologii pastoralnej. Prowadził kilkanaście razy letnie rekolekcje oazowe.

W 1999 roku został skierowany na dzienne studia doktoranckie z teologii dogmatycznej i ekumenizmu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Licencjat z teologii dogmatycznej zrobił w 2000 roku, a rok później licencjat z ekumenizmu. Studia zwieńczył doktoratem z teologii dogmatycznej. Praca doktorska „Formuła Marcina Lutra simul iustus et peccator jako problem teologiczny w kontekście ekumenicznym” powstała pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika. Obroniona została 15 grudnia 2003 roku. Ks. Tomasz studiując na KUL pomagał w tamtejszym duszpasterstwie akademickim, pełniąc funkcję moderatora wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

We wrześniu 2004 roku rozpoczął pracę w „Gościu Niedzielnym”. Był dziennikarzem, publicystą, szefem działu religijnego, a ostatnio zastępcą redaktora naczelnego. Na łamach GN opublikował ponad 1000 artykułów o tematyce religijnej, wywiadów i reportaży. Wydał kilka książek, m.in. „Święty grzesznik”, „Filary wiary”, „Cztery kroki w stronę wiary”, „Punkty”. Pracując w Gościu głosił rekolekcje parafialne, prowadził dni skupienia.

Decyzją abp Wiktora Skworca w 2018 roku został mianowany proboszczem parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie.

 

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie