baner kolda

Najświętsze Imię

Nasz kościół ma wyjątkowy tytuł: Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. W dniu odpustu warto pomyśleć o znaczeniu imienia. W Biblii wątek imienia Bożego jest bardzo istotny. Teologia Imienia Bożego pozwala lepiej zrozumieć sens imienia Jezusa i Maryi. 

Czym jest imię, jaka jest jego siła, można się przekonać, kiedy pomyślimy o tych, których kochamy. Imię bliskiego człowieka ma moc budzenia uczuć, tęsknoty, wspomnień. Bywa światłem w samotności. Jakie miejsce zajmuje Boże Imię w moim codziennym słowniku? „O, Boże!” – wołamy często. Albo „Jezus, Maria!”. Wołamy tak zwłaszcza w chwili niespodziewanego bólu lub po otrzymaniu złej wiadomości. Jakby automatycznie. To brzmi jak prośba o pomoc. Często nieuświadomiona. Jest w tym słuszna intuicja. W imieniu Boga, Jezusa i Maryi jest nasz ratunek. Nie chodzi o magiczne zaklęcie, ale o zwrócenie się ku Silniejszemu, który może nam pomóc.

„Święć się imię Twoje” – tak modlimy się w Ojcze Nasz. Imię oznacza osobę. Imię Boga ma pojawiać się na naszych ustach jako wezwanie Osoby Bożej. Jako przywołanie Jego obecności. Podobnie jest, gdy mówimy słowa: „Jezus” lub „Maryja”. Imię jest po to, aby wołać kogoś, aby się zwracać do kogoś. Mówić komuś po imieniu oznacza „być w bliskiej relacji, w zażyłości”. „Wzywać imię Jahwe” znaczyło dla Izraelitów oddawać cześć Bogu, modlić się do Niego. Drugie przykazanie Dekalogu stało na straży świętości Imienia Bożego: „Nie będziesz wzywał imienia Boga twego do czczych rzeczy” (Wj 20,7; Pwt 5,11). Wiele tekstów biblijnych wskazuje, że imię Boga jest właściwie tożsame z Bogiem. Psalmy mówią wielokrotnie o miłowaniu, uwielbianiu, śpiewaniu, głoszeniu Imienia Pana.

W Nowym Testamencie dopełnia się objawienie Boga. Jezus świadomie mówił o sobie: JA JESTEM, czyli odnosił do siebie imię Boga Jahwe objawione Mojżeszowi. Oskarżano go o bluźnierstwo: człowiek nie może odnosić do siebie imienia zastrzeżonego dla Boga! A jednak to w Jezusie Bóg objawił się jako Zbawiciel, jako ktoś niezwykle nam bliski. Imię Jezus oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”. Świętość zastrzeżona dla imienia Jahwe objęła także imię zmartwychwstałego Jezusa.

Pierwsza prośba „Ojcze nasz” to nie tylko wezwanie do uświęcenia imienia Boga. To także prośba, by imię Boga było obecne na całym świecie. Uczeń Chrystusa wie, że „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Dlatego głosi to Najświętsze Imię. Ewangelizować oznacza ogłaszać zbawienie w Jezusie. Imię Maryi – oznacza Tę, która dała światu Jezusa, dzięki Jej wybraniu przez Boga i Jej osobistej wierze. Wzywamy Maryję jako Matkę Jezusa, a zarazem Jego Uczennicę i naszą Matkę, matkę Kościoła.
Czy Najświętsze Imiona Jezusa i Maryi są dla mnie światłem? Czy wypowiadam je z czcią, z miłością, z szacunkiem? Czy ich wypowiedzenie jest początkiem modlitwy, jest moim nawróceniem?

ks. Tomasz Jaklewicz

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie