baner kolda

Obradowała Parafialna Rada Duszpasterska

Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej pod przewodnictwem nowego proboszcza odbyło się 12 września 2018 r. Oto najważniejsze punkty obrad.
W spotkaniu uczestniczył nowy wikary, ks. Tomasz Klikowicz oraz s. Daniela, katechetka, zaproszona do Rady przez ks. proboszcza. Posiedzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą.
Pan Maciej Biskupski poinformował zebranych, że z powodu przeprowadzki rezygnuje z pracy w Radzie. Podziękował za współpracę obiecał podtrzymywanie kontaktów i pomoc przy różnych sprawach urzędowych.
Ksiądz Proboszcz podziękował za ciepłe przyjęcie w parafii. Następnie omówił problemy gospodarcze, z którymi musiał się zmierzyć na początku pracy. Trzeba było usunąć gniazdo szerszeni z probostwa. Konieczna okazała się naprawa przeciekającego dachu i wymiana okien dachowych. To pociągnęło za sobą konieczność usunięcia zniszczonej boazerii w stropie, wykonania nowego ocieplenia stropu oraz sufitów. Odmalowano pokoje księży i klatkę schodową. Zapłacone już zostały materiały, a należność za robociznę została rozłożona na raty do końca roku. Naprawy lub wymiany wymaga szereg sprzętów na probostwie. Pod koniec lipca powstały niespodziewane szkody w salkach parafialnych. Uszkodzona rura w ubikacji spowodowała zalanie salek na poziomie piwnicy, silne zawilgocenie ścian i rozwój grzybów. Dwie salki są wyłączone z użytkowania i czeka je remont. Budynek kościoła jest w dobrym stanie. Zostało wymienione oświetlenie tabernakulum oraz obrazu Matki Bożej. Kościelni Dawid Kobiela i Andrzej Niemczyk odmalowali zakrystię. W przyszłości trzeba będzie przygotować w prezbiterium tzw. miejsce przewodniczenia.
Dalsze i bardziej rozległe plany to termomodernizacja kościoła, salek i probostwa (m.in. wymiana okien, docieplenie ścian, stropów, nowa instalacja ogrzewania). Sprawa została rozpoczęta przez ks. prob. Jarosława Paszkota, który złożył podanie o dotację inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Postanowiono kontynuować starania o dotację. Projekt został poprawiony złożony powtórnie w urzędzie. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 1 mln. zł. (90 proc. z dotacji, 10. proc wkład własny parafii).
Ksiądz proboszcz poruszył sprawę budowy osiedla przy kościele. Od jakiegoś czasu trwa spór z inwestorem (firma Murapol) o fragment terenu parafialnego. Postanowiono zawrzeć ugodę. Murapol zobowiązał się do wydzielenia spornej działki i przekazania jej na własność parafii. Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę, że trzeba oddzielić sprawę budowy i związanych z tym niedogodności od ludzi, którzy wkrótce zamieszkają wśród nas. Mieszkańcy nowych bloków nie są winni temu, że domy powstały w tak bliskiej odległości od kościoła. Trzeba ich powitać jako nowych parafian, otoczyć życzliwością i zaprosić do wspólnoty wiary.
Omówione zostały następnie plany duszpasterskie. Spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych poprowadzi ks. proboszcz. Za przygotowanie do bierzmowania odpowiadać będzie ks. wikary. Opiekę nad ministrantami obejmie ks. proboszcz. Dzieci Maryi będą pod opieką ks. wikarego. Ksiądz proboszcz zapowiedział, że planuje wprowadzenie katechezy dla dorosłych. Mogłyby one gromadzić osoby z grup parafialnych i wszystkich chętnych. Ksiądz Proboszcz myśli o rozwoju gazetki parafialnej i strony internetowej. Podziękował przy okazji p. Andrzejowi Jurkowi, który dba o stronę i jej aktualność. Kancelaria parafialna znajduje się obecnie w ciasnym pomieszczeniu na dole probostwa. Warunki nie są najlepsze. Potrzebny jest remont, nowe pomieszczenie – sprawa do rozważenia. Ks. Tomasz Klikowicz krótko zapowiedział, że ma wiele pomysłów duszpasterskich i planuje w parafii pozytywnie „zamieszać”.
Pan Bronisław Sadowski zdał relację z akcji pomocy dla Syrii. Pan Janusz Sikociński zasugerował utworzenie na stronie internetowej parafii kalendarza parafialnego, który pozwoliłby na orientację w planowanych uroczystościach, spotkaniach. Pani Barbara Cieplik zgłosiła, że Zespół Charytatywny planuje Dzień Seniora na 20 października. Zwróciła się o zgodę i pomoc w organizacji. Pani Weronika Pawłowicz poprosiła o opiekę nad grupą osób czytających i śpiewających w czasie mszy św. Warto zachęcić kolejnych parafian, aby więcej osób uczestniczyło w przygotowaniu liturgii. Ks. Proboszcz podkreślił, że ekran w kościele nie będzie używany w czasie mszy św., ale posłuży w czasie rekolekcji lub katechezy dorosłych.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie