Adwentowe roboty drogowe

1. „Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara…” Łukasz bardzo precyzyjnie określa kontekst historyczny wystąpienia Jana Chrzciciela. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać, że opisuje konkretną historię. Poza tym w pewien sposób kontrastuje doczesnych władców (rzymskich, żydowskich i religijnych) z wystąpieniem proroka, który jest uzbrojony tylko w słowo Boże, ale reprezentuje władzę Boga. Co to oznacza dla nas? Bóg działa w konkretnej historii, posyła swoje słowo także dziś, przemawia przez proroków. My też podlegamy różnym władzom: państwa, miasta, gminy, firmy, uczelni i tak dalej, ale te wszystkie ziemskie potęgi są niczym wobec słowa Boga, które niesie prawdę. Czy uznaję władzę słowa Bożego nad moim życiem? Czy bardziej liczę się i przejmuję słowami polityków, rządców, moich przełożonych? Nie chodzi koniecznie o bunt wobec tej władzy (choć czasem tak!), chodzi o ustawienie priorytetu. Kto lub co mną ostatecznie rządzi?

2. „Na pustyni”. Pustynia w Biblii ma bogatą symbolikę. Była miejscem przejścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Jan jest zapowiedzią nowego przejścia. Od duchowych zniewoleń do prawdziwego życia. Między niewolą a pełną wolnością rozciąga się pustynia – miejsce duchowej walki, modlitwy, próby, niepewności. Głęboka przemiana, nawrócenie, nie może obejść się bez tego zmagania. Bez duchowego punktu zero, w którym czujemy się bezdomni, opuszczeni, zagubieni. W tym miejscu nadzieja na wyzwolenie miesza  się z nostalgią za małą stabilizacją niewolnika. Nieraz strach przed tą strefą przejścia powoduje, że wolimy pozostać w niewoli. Bóg nie zostawia nas samych w tym miejscu. On przeprowadza, daje przewodników głoszących Jego słowo niosące nadzieję. Żydzi mieli Mojżesza, teraz pojawia się Jan. Wiara w Boże obietnice pozwala przetrwać pustynię.

3. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Misja Jana zostaje opisana we fragmencie proroctwa Izajasza. Misję życiową każdego z nas można również odnaleźć w Biblii. Tam jest zapisana także droga mojego życia. Które słowo Boga odnosi się w jakiś wyjątkowy sposób do mnie, które stanowi moje życiowe motto?

4. „Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi”. Pomyślmy o naszych krętych drogach, przeszkodach, wybojach, a także dołach, w które wpadamy. „Gdyby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości…” – modlił się ks. Jan Twardowski. Pointa tego wiersza mówi o tęsknocie za Bogiem, która prowadzi do prostowania naszych dróg. Adwent to czas budzenia tęsknoty za Bogiem pośrodku naszej samotności, niespełnienia, rozczarowania, pustki, zakręcenia, wszystkich psychicznych i duchowych dołów. Tak, zatęsknić za tą jedyną miłością, w której zmieszczą się wszystkie inne mniejsze, nasze ludzkie, niedoskonałe, niespełnione miłości. W niej oczyszczą się, uświęcą. Zamienią się w drogę do nieba.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie