Drogowskazy na dobre przeżycie adwentowych dni

1. „Doświadczać radości zaczynania od nowa”.

Są dwa sposoby zaczynania od nowa; oba stanowią wyzwanie ale są też źródłem radości.
Pierwszym jest powstawanie po upadku, co nie jest łatwe, gdyż wymaga niemałej odwagi i zdecydowania. W takiej sytuacji możemy uczyć się na własnych błędach i niepowodzeniach, co sprzyja bardziej dojrzałemu zaczynaniu od nowa, bo mamy za sobą choćby jedno takie doświadczenie. Z takiego nowego początku płynie radość, bo już wiemy, że ciągłe zaczynanie od nowa jest zwycięstwem, bo prowadzi do doskonałości.

Drugie zaczynanie od nowa ma miejsce wtedy, gdy ukończymy jakieś zadanie, albo minie pewien okres życia, lub sfinalizuje się jakieś doświadczenie, a także po bolesnej stracie kogoś bliskiego, niespodziewanej chorobie, nieprzewidzianej zmianie sytuacji ekonomicznej lub społecznej. Taki początek niesie radość z „czegoś nowego”, z innego doświadczenia, odmiennego od dotychczasowych. Jest to nowa faza życia, która zaczyna się od uświadomienia sobie, że żyjemy, że możemy iść do przodu z wiarą, odwagą i radością, gdyż Duch Święty, który mieszka w nas, wszystko czyni nowym.

2. „Decydować się na miłość”.

Kiedy miłość, która z natury swej jest boska, staje się centralnym punktem naszego życia, to nasz świat zaczyna kręcić się we właściwym kierunku i wszystko odnajduje swój sens.
Miłość to boski poryw, który promieniuje światłem, oświeca całe stworzenie, niesie tchnienie życia i energię wszystkiemu, co stworzone. Dotyka także serca człowieka pozostawiając w nim trwały ślad jego podobieństwa do Stwórcy.

Od innych stworzeń odróżnia człowieka właśnie umiejętność myślenia i miłowania. Jesteśmy zdolni do życia jedni dla drugich. Zwierzęta działają instynktownie, w czym też widać odbicie miłości Boga. Człowiek natomiast ma własną wolę i podejmuje niezależne decyzje. Miłowanie zatem zależy od osobistej decyzji, od własnej woli. Bóg stworzył człowieka wolnym. Ale jego prawdziwa wolność polega na podporządkowaniu się prawu miłości. Żeby człowiek był rzeczywiście wolny powinien decydować się na miłość.

3. „Promieniować ufnością i nadzieją”.

Żadne slogany ani efektowne sformułowania nie wzbudzą w nikim ufności i nadziei.
To, co wzbudza ufność, to przejrzyste i zgodne z wiarą życie kogoś, kto zawsze daje świadectwo prawdzie, na kogo zawsze można liczyć, kto odgaduje potrzeby innych zanim o nich powiedzą, kto jest blisko w chwilach radosnych i trudnych.

To, co wzbudza nadzieję, to widok kogoś, kto wierzy w miłość i świadczy o tym swoim życiem, kto miłuje także wtedy, kiedy sam dźwiga krzyż trudności i niezliczonych problemów codzienności, kto jest gotów wyjść poza swój świat, by w każdej chwili służyć bratu. Ufnością i nadzieją promieniuje ten, po kim widać, że sam bezgranicznie zawierzył Opatrzności Boga i w Jego ręce złożył swoją nadzieję. Z odwagą, mocą i wiarą ukażmy światu potęgę miłości.

4. „Więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Zdanie to znajduje się w Dziejach Apostolskich (20, 35). Pamiętam z czasów młodzieńczych, że było to pierwsze zdanie z Pisma św., które zacząłem realizować w praktyce. Doświadczałem wtedy wyjątkowej radości, która dała mi pewność, że wszystko, co było tam zapisane, było prawdą, ponieważ sprawdziłem to w swoim życiu. Jeszcze dzisiaj odczuwam tę radość, kiedy w małych czy większych gestach oddaję swoje życie innym. Dzisiaj moglibyśmy otworzyć nasze szafy i przejrzeć wszystko to, co nam zbywa, by rozdać to potrzebującym. Możemy otworzyć także nasze serca i poświęcić innym nasz czas, okazać przyjaźń, solidarność, gotowość służenia, pociechę cierpiącym, podarować własne talenty i całą miłość. Oddać swoje pomysły będąc od nich wolnymi, oddać to, co mamy, z wewnętrzną wolnością, i miłować każdego bez różnicy.

Apolonio Carvalho Nascimento
(przekład z języka włoskiego: rk)