To był wspaniały czas...

biogram ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka przedstawia Krystyna Kajdan TO BYŁ WSPANIAŁY CZAS...

(biogram ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka przedstawia Krystyna Kajdan)

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - to duchowny i jednocześnie wybitny naukowiec, inicjator i organizator przedsięwzięć ekumenicznych na Śląsku Cieszyńskim. Ma bardzo ciekawe i oryginalne hobby: zbiera dzwonki. Jego kolekcja liczy 847 dzwonków! - Pierwszy dzwonek otrzymałem od parafianina, który był w delegacji w Pekinie i stamtąd przywiózł piękny porcelanowy dzwoneczek - przypomina sobie Ksiądz Profesor.

Urodził się w Cieszynie w 16 marca 1952 roku. W tym samym mieście ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Herberta Bednorza 16 kwietnia 1981 r. w Katowicach.

Od 1996 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1993 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 17 czerwca 2002 r. otrzymał tytuł dr. hab. z teologii w zakresie teologii ekumenicznej. 27 maja 2004 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1981-1985 był wikariuszem w naszej brynowskiej parafii p.w. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. - To był wspaniały czas - wspomina ze wzruszeniem ks. prof. Józef Budniak. Proboszcz Adolf Kocurek był przykładem "rasowego" duszpasterza, mimo różnicy wieku był moim kolegą i przyjacielem (setki spotkań przy stole pingpongowym, wspólne wyjazdy na narty). W parafii spotkałem wielkich i znakomitych ludzi (Wojciech Kilar, Leszek Giec, Maria Pawłowiczowa; w tym miejscu należałoby wymienić wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych). Niezapomniane są również miesięczne, wakacyjne wyjazdy z ministrantami na obozy oraz piesze młodzieżowe pielgrzymki do Częstochowy. Duszpasterstwo w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Brynowskiej oraz duszpasterstwo w hotelach robotniczych zapadło mi głęboko w pamięci - dodaje Ksiądz Profesor. Nasza brynowska parafia - jak łatwo rozpoznać po datach - była pierwszą placówką na kapłańskiej drodze ks. Budniaka. Należy on zatem do licznego grona wybitnych śląskich kapłanów, którzy swe pierwsze szlify zdobywali przy boku ks. proboszcza Kocurka.

W 1985 roku ks. Józef Budniak został przeniesiony z Brynowa do Rudy Śląskiej, gdzie do 1989 roku był wikariuszem w parafii p.w. św. Piusa X.

W latach 1989-2004 był proboszczem rzymsko-katolickiej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Brennej. Pełni funkcję referenta ds. ekumenizmu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W latach 1992-2000 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezydenta Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. W latach 2003-2006 był przewodniczącym Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk.
Wspólnie z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej jest inicjatorem i organizatorem "Dożynek ekumenicznych", które corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywają się w Brennej. Z jego inicjatywy w tej gminie, jak i na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz w Diecezji Bielsko-Żywieckiej podejmowanych jest wiele przedsięwzięć ekumenicznych. Jest to przy tym ekumenizm nie na pokaz, "od święta", ale realizowany na co dzień. W Brennej normą stały się wspólne nabożeństwa ekumeniczne z udziałem duchowieństwa ewangelicko-augsburskiego i rzymsko-katolickiego, a także innych wyznań chrześcijańskich.

Kulminacyjnym działaniem w zakresie idei ekumenizmu był zorganizowany z jego inicjatywy XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Cieszynie w 1995 r. pod hasłem: "Odnów nas przez modlitwę i pracę". W kongresie wzięli udział przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich z całego świata. W jego trakcie odbyły się spotkania, nabożeństwa w liturgii prawosławnej, ewangelicko-reformowanej, ewangelicko-augsburskiej i rzymsko-katolickiej, a także dożynki ekumeniczne. W 2002 r. ks. Józef Budniak, wspólnie z ks. Markiem Uglorzem, otrzymał ogólnopolską Nagrodę im. Świętego Brata Alberta w dziedzinie ekumenizmu za działania w tym zakresie na terenie Brennej.

Podczas pracy duszpasterskiej w Brennej z jego inicjatywy wybudowano kaplicę na Lachach pod wezwaniem św. Melchiora Grodzieckiego. Gruntownie poddano renowacji zabytkowy kościół parafialny św. Jana Chrzciciela. Ks. Józef Budniak rozwijał także działalność charytatywną. Jest inicjatorem i organizatorem "Letnich koncertów" w kościele w Brennej, propagatorem tradycji, kultury i zwyczajów Śląska Cieszyńskiego.

Pracę duszpasterską w umiejętny sposób łączy z działalnością naukową. Napisał wiele artykułów i publikacji o charakterze historycznym i religijnym, zwłaszcza z zakresu ekumenizmu. Jest redaktorem prac zbiorowych pt.: "XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Cieszyn 1995" oraz "Sekty i nowe ruchy religijne". Jako współautor znacznie przyczynił się do powstania takich książek, jak: "200 lat kościoła w Brennej", "Jan Sarkander - patron jednoczącej się Europy", "Melchior Grodziecki", "Ekumenizm jutra". Jest redaktorem 10 książek naukowych. Zorganizował 16 konferencji naukowych. Brał udział w 111 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem ponad 140 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jest promotorem 180 prac magisterskich. Obecnie jest pracownikiem naukowym, kierownikiem Zakładu Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi również zajęcia w Filii UŚ w Cieszynie oraz jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Współpracuje z uniwersytetami w Polsce i zagranicą, m.in. Uniwersytetem w Opolu i z Uniwersytetem w Ołomuńcu, w Republice Czeskiej. O jego zainteresowaniach badawczych, ściśle związanych z działalnością na rzecz ekumenizmu, najlepiej świadczą tematy jego prac naukowych - rozprawy doktorskiej: "Duchowość chrześcijańska i tło religijno-społeczne działalności Jana Sarkandra" oraz pracy habilitacyjnej: "Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego".

Ks. prof. Józef Budniak w dowód uznania za swą działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń. Myślę, że warto je wymienić:

1. Brązowa Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury". Brenna 1997.

2. Nagroda Wojewody Bielskiego Andrzeja Sikory. Za: wkład pracy i osobiste zaangażowanie w działalność ekumeniczną w Diecezji a zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, za pomoc w kultywowaniu tradycji i kultury tego regionu oraz za pomysł i osobisty wkład w przygotowaniu konferencji. Unia Europejska - szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy. Bielsko-Biała 27 XI 1998 r.

3. Laur srebrnej "Cieszynianki" za rok 1999. Za: szerzenie idei ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 11 XI 1999.

4. Ogólnopolska Nagroda im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego. Za: rozwinięcie modelowej współpracy ekumenicznej na szczeblu lokalnym. Warszawa 10 XII 2001.

5. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną. Rektor UŚ w Katowicach 31 VIII 2002.

6. Nagroda dla osobowości zasłużonych dla Śląska Hanys 2003. Za: działalność ekumeniczną na Śląsku prowadzoną poprzez liczne inicjatywy kulturalne, społeczne, pastoralne i teologiczne. Ruda Śląska 16 V 2003.

7. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną i naukową. Rektor UŚ w Katowicach 01 X 2004.

8. Nagroda imienia Karola Miarki przyznana w roku 2004 przyznana przez Marszałka Województwa Śląskiego. Za: Wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury i regionu. Katowice, Pielgrzymowice, 22 X 2004.

9. Medal św. Jadwigi Śląskiej z ok. 10. rocznicy erygowania diecezji ostrawsko-opawskiej (Republika Czeska). Za: popularyzowanie idei ekumenicznych na pograniczu czesko-polskim. Ostrawa 26 VIII 2006.

10. Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą. Rektor UŚ w Katowicach 01 X 2007.

Zbliżamy się nieuchronnie do jubileuszu 50-lecia poświęcenia naszej świątyni. Cieszymy się, że w historię naszej parafii wpisał się tak wybitny kapłan, jakim jest niewątpliwie ks. prof. dr hab. Józef Budniak. Życzymy mu dalszych sukcesów! Szczęść Boże!

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie