Ruch Focolari

"Czynić Kościół szkołą i domem komunii"
- to wielkie pragnienie Sługi Bożego Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie.
Jednocześnie jest najprostszym przesłaniem Ruchu Focolari (Dzieła Maryi)
"Czynić Kościół szkołą i domem komunii"
- to wielkie pragnienie Sługi Bożego Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie.
Jednocześnie jest najprostszym przesłaniem Ruchu Focolari (Dzieła Maryi)Chiara Lubich - założycielka Ruchu Focolari, urodziła się w Trydencie 22 stycznia 1920 roku. W czasie II wojny światowej, mając 23 lata, z kilkoma przyjaciółkami zapoczątkowała doświadczenie życia Ewangelią, z którego narodziła się duchowość jedności. Wśród zniszczeń wojennych II wojny światowej wokół Chiary Lubich skupiła się grupa dziewcząt. Łączyła je wiara w Boga, który jest Miłością i przekonanie, że On kocha każdego nieskończenie i osobiście. To doświadczenie zmieniło ich życie. Zapragnęły żyć Ewangelią w radykalny sposób.. Dlatego rozważały Pismo Święte i starały się wprowadzać w życie to, co zrozumiały. Niektóre słowa szczególnie przyciągały ich uwagę: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12), "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich"(Mt 18,20). Okazało się, że doświadczały tego, że miłość wzajemna, przeżywana zgodnie z Ewangelią, prowadzi do jedności, w której obecny jest Jezus. Jest to jedność, która nie wyklucza nikogo, a różnice są źródłem wzajemnego ubogacania się. Rozwinęła się w ten sposób duchowość wspólnotowa, duchowość jedności. Duchowość ta ożywia dzisiaj rozprzestrzeniający się nieustannie Ruch, znany w 184 krajach i liczący prawie 2 mln osób.

Ruch Focolari jest otwarty dla wszystkich: kobiet i mężczyzn, najróżniejszych powołań. Ideał ten bardzo mocno rozprzestrzenia się nie tylko wśród osób świeckich, ale także pośród zakonników, kleryków, kapłanów i biskupów. Należą do niego także chrześcijanie nie katolicy, wyznawcy różnych religii niechrześcijańskich i osoby o poglądach niereligijnych. Jednym słowem realizowana jest idea powszechnego braterstwa. W Polsce Ruch rozwija się od początku lat siedemdziesiątych i skupia obecnie około 12 tysięcy osób.

W naszej parafii Ruch Focolari znany jest już od 1991 roku, gdy proboszczem został ks. Eugeniusz Krasoń, a wikarym ks. Jarosław Paszkot. Nasi parafianie są w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż co miesiąc mogą zapoznawać się ze Słowem Życia opatrzonym komentarzem Chiary Lubich zamieszczanym w gazetce parafialnej, a ostatnio również na stronie internetowej www.parafia.brynow.katowice.pl

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy świętej, czyli około godz. 19-tej, w salce katechetycznej przy naszym kościele spotyka się grupa Słowa Życia. Wspólne pochylanie się nad Słowem pomaga napełniać nim codzienność, a dzielenie się owocami życia Ewangelią umacnia w przekonaniu, że takie życie, choć czasem wiele od nas wymagające, jest możliwe. Za spotkania te odpowiedzialni są Krystyna i Bogdan Kajdanowie, którzy bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszają!

Ruch proponuje również wakacyjne rekolekcje Mariapoli, będące centralnym spotkaniem Ruchu w ciągu całego roku. Warto je przeżyć, gdyż atmosfery tam panującej nie da się ani opowiedzieć, ani opisać...

Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o Ruchu Focolari zapraszamy na stronę: www.focolare.org.pl

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie