Grupa Słowa Bożego

Grupa Słowa Bożego gromadzi osoby, które podjęły się odczytywania lekcji i modlitwy wiernych, a także śpiewania psalmu w czasie Eucharystii. Grupa Słowa Bożego gromadzi osoby, które podjęły się odczytywania lekcji i modlitwy wiernych, a także śpiewania psalmu w czasie Eucharystii. Inicjatywę powołania Grupy podjął poprzedni Proboszcz, ks. Eugeniusz Krasoń, a opiekę nad Grupą powierzył on pracującemu wówczas w naszej parafii ks. Andrzejowi Cuberowi. Księża pragnęli pełniejszego zaangażowania rodzin w życie Kościoła. Aktywne uczestnictwo świeckich w liturgii ukazuje powszechność Kościoła. Ks. Proboszcz Eugeniusz w wywiadzie udzielonym z okazji 10-lecia swojej posługi na Brynowie stwierdził, że Grupa Słowa Bożego jest dla niego wielką radością: -"To jest wielka radość, że udało się przy dużym wysiłku i szczerym zaangażowaniu Ks. Andrzeja ukonstytuować taką grupę rodzin, która aktywnie kształtuje naszą niedzielną i świąteczną liturgię. Obaj stwierdziliśmy, że grupa ta powstała jako owoc jedności między nami, wspólnego zastanawiania się i poszukiwania. Jestem przekonany, że to Słowo, któremu służą kształtuje również te rodziny i te osoby. Moim wielkim pragnieniem jest, by takich rodzin były dziesiątki w naszej parafii. Im więcej nas będzie żyło Słowem Bożym jako Słowem Życia, tym piękniejsza będzie nasza rodzina parafialna, tym szczęśliwsze będą rodziny, tym radośniejsza będzie nasza codzienność".

W czasie comiesięcznych spotkań przygotowujemy się do odczytywania Słowa Bożego, ale nie tylko poprzez naukę poprawnej dykcyjnie, czystej wypowiedzi. Staramy się wówczas zapoznać z czytaniami najbliższej niedzieli, rozważamy Słowo Boże i próbujemy odczytywać znaczenie Ewangelii w naszym życiu. Chcemy bowiem nie tylko odczytywać Słowo Boże, ale i słuchać je, prawidłowo rozumieć i następnie realizować w codziennym życiu. Uczestnictwo w działaniach Grupy Słowa Bożego jest także drogą naszej formacji. Zajęcia z dykcji prowadzi zasłużony aktor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego, pan Roman Michalski, również zaangażowany w działalność "czytaczy".

Wszystkich parafian, którzy chcą rozwijać swoją wiarę i czują się na siłach, by poprzez swój udział ubogacić liturgię, zapraszamy do współpracy!

Spotkania Grupy odbywają się w każdy pierwszy (wyjątkowo w drugi) wtorek miesiąca po wieczornej mszy świętej. Opiekę duchową nad Grupą sprawuje aktualnie ks. Krzysztof Wieczorek.
Fotorelacja ze spotkania kolędowego, które odbyło się 16.01.2007
Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie