Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie 33 niedziela zwykła 18 listopada

Wprowadzenie do liturgii:
Jezus zapowiada dziś koniec świata. „Niebo i ziemia przeminą” – mówi Pan. Iluzją jest pokładanie nadziei w tym, co kruche, zniszczalne, zbudowane na piasku. „Słowa moje nie przeminą” – mówi Chrystus. Bóg i Jego słowo to trwały fundament naszej nadziei. Porzućmy więc lęk, otwórzmy się na Boże obietnice.
Obchodzimy dziś w Kościele Światowy Dzień Ubogich.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
*******************
1. Zapraszamy dziś na nieszpory na godz. 17.30
2. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
3. W tym tygodniu przypada także wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona ministrantów. W związku z tym zapraszamy ministrantów i ich rodziców na Mszę św. w piątek o godz. 18.00. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie do salki.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi w każdą sobotę od 17.00 do 18.00.
5. Już za niedługo naszą parafię odwiedzi św. Mikołaj. W związku z tym prosimy o pomoc w przygotowaniu tego spotkania. W przyszłą niedzielę, zgodnie z tradycją naszej parafii, odbędzie się akcja wspierania św. Mikołaja w jego ważnej misji. Zespół Charytatywny będzie po Mszach częstował ciastem na niedzielny podwieczorek. Przy okazji będzie można złożyć ofiarę, którą przekażemy św. Mikołajowi. Bardzo prosimy parafian o upieczenie ciasta, którym się wzajemnie podzielimy i przyniesienie go do salek parafialnych w sobotę między 15.00 a 18.00.
6. Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpoczniemy w sobotę 1 grudnia. W adwencie kolęda będzie tylko w soboty i niedziele od godz. 14.00. Po świętach Bożego Narodzenia w dni robocze od godz. 15.30, a w sobotę i niedzielę od godz. 14.00. Będziemy rozpoczynali od pierwszego numeru, a w blokach od parteru. Plan kolędy podany jest w gazetce, na stronie internetowej parafii, oraz w gablotce.
7. Przypominamy, że roraty odprawiać będziemy w Adwencie wieczorem od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w sobotę o 8.00.
8. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia i oczu otwartych na osoby biedne, materialnie lub duchowo.

32 niedziela zwykła - 11 listopada 2018

Wprowadzenie do liturgii:
Każda Eucharystia to przede wszystkim dziękczynienie. Dziękujemy Bogu za wszelkie dary, którymi nas obdarza. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dziękujmy za naszą ojczyznę, za dar wywalczonej i wymodlonej wolności. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla Polski, o wierność Bogu i Kościołowi, o dar jedności i zgody między nami.

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Papieską Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zajmującą się między innymi opieką nad chrześcijanami prześladowanymi za wiarę.

 


1. Z racji dzisiejszego święta narodowego odprawimy dziś różaniec w intencji naszej ojczyzny o godzinie 17.30.

2. Kolejna katecheza dorosłych z cyklu „Filary wiary” odbędzie się we wtorek o godzinie 18.30 w kościele. Tym razem na temat: „Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi”.

3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą sobotę od 17.00 do 18.00. Będzie także okazja do spowiedzi świętej.

4. Parafia franciszkanów w Panewnikach zaprasza na VII Krajowe Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Forum rozpocznie się w Mszą św. w najbliższy piątek o godz. 18.30. W sobotę odbędą się konferencje, świadectwa, dyskusje. Program w gablotce.

5. W przyszłą sobotę będziemy świętować dwudziestolecie instalacji organów w naszym kościele. Jest to instrument duńskiej firmy Marcussen, który do Brynowa przybył z Hamburga w 1998 roku. Plan obchodów jest następujący: o godz. 16.00 zapraszamy do zwiedzania Muzeum Organów w Akademii Muzycznej przy ul. Wojewódzkiej 33. Potem nastąpi prezentacja „starych” organów z naszego kościoła, które znajdują się w sali kameralnej Akademii Muzycznej. Natomiast o godz. 19.00 w kościele odbędzie się prezentacja organów Marcussena. Grać na organach oraz opowiadać ich historię będą: prof. Julian Gembalski i Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. Dla chętnych, którzy chcą uczestniczyć w całości programu będzie autobus o godz. 15.30 spod kościoła, który nas zawiezie do Akademii i przywiezie z powrotem na 19.00. Prosimy, by osoby chętne na taką mini-wycieczkę wpisały się dziś na listę w zakrystii.

6. Parafianie pytają już o roraty. Informujemy, że w tym roku roraty w Adwencie odprawiać będziemy wieczorem od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w sobotę o 8.00.

7. Za tydzień w niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.

8. Wszystkim życzymy dobrego świętowania i błogosławionego tygodnia.

31 niedziela zwykła - 4 listopada 2018

Wprowadzenie do liturgii: 

Liturgia Słowa przypomina nam dziś, że najważniejszym przykazaniem jest miłość do Boga i miłość bliźniego. Oddajmy z radością Bogu chwałę całym sercem. Módlmy się ze wszystkich sił. Uczmy się miłości. Bo nie ma nic ważniejszego niż ona.

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na renowację naszej katedry. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

1. Za zmarłych zalecanych będziemy się modlić do czwartku o godzinie 17.30. Także dziś w niedzielę nie będzie nieszporów, ale różaniec za zmarłych zalecanych o 17.30. 

2. Młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej, która chce budować żywą relację z Bogiem, pogłębić swoją wiarę, ciekawie spędzić czas we wspólnocie zapraszamy w każdy piątek o godz. 19.00 do salki parafialnej na spotkanie grupy młodzieżowej.

3. Dzieci szkół podstawowych zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Dzieci Maryi w każdą sobotę od godz. 9.00 – 11.00 w salce parafialnej.

4. Począwszy od tego tygodnia przenosimy godzinną adorację Najświętszego Sakramentu z czwartku na sobotę. Zapraszamy więc w sobotę od 17.00 do 18.00 na modlitwę w ciszy. Podczas adoracji będzie także zawsze okazja do spowiedzi świętej.

5. W przyszłą niedzielę o godzinie 12.00 odprawimy Mszę św. za Ojczyznę z okazji 100.rocznicy uzyskania niepodległości. Wieczorem o godzinie 18.00 Msza św. przy świecach z udziałem chóru „Pro Arte”.

6. Na nowy tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa. 


Gość z Czarnego Lądu 

W ostatnią niedzielę października gościliśmy w naszej parafii ks. Dawida Okullu, proboszcza z Ugandy. Ksiądz Dawid dziękuje za życzliwe przyjęcie, za modlitwę i wsparcie materialne. Pozostaniemy w kontakcie. 

 

Na zdjęciu: ks. Dawid z dziećmi po Mszy św. o 10.30.

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła - 28 października

Wprowadzenie do liturgii:

Obchodzimy dziś Uroczystość Rocznicy poświęcenia naszego kościoła, czyli rocznicę urodzin naszej świątyni. W tym roku minie 61 lat od odprawienia pierwszej Mszy św. w naszym kościele. Dziękujmy Bogu za dar tej świątyni. Pamiętajmy z wdzięcznością o jego budowniczych. Naszym gościem jest dzisiaj ks. Dawid Okullu, który jest proboszczem na północy Ugandy. Ksiądz Dawid będzie głosił do nas kazania, podzieli się doświadczeniem życia Kościoła w Afryce. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na misje. A po Mszy św. przed kościołem będzie można wesprzeć dzieła prowadzone przez ks. Dawida (budowę studni, dożywianie i edukacja dzieci). Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 


1. Zapraszamy na ostatnie październikowe nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15. 

2. Dzisiaj o godzinie 19.00 odbędzie się w kościele spotkanie z ks. Dawidem Okullu z prezentacją fotograficzną. Poprowadzi je Krzysztof Błażyca, dziennikarz „Gościa niedzielnego”, podróżnik, afrykanista.

3. We wtorek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia katedry w Katowicach.

4. W czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. W środę wieczorem będzie już Msza św. z Uroczystości. Wieczorem we Wszystkich Świętych odprawimy nabożeństwo za naszych zmarłych o godz. 17.15.

5. Odpust za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w dzień zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła. A przez cały tydzień od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Więcej o warunkach uzyskania odpustu i jego znaczeniu przeczytamy w „Gościu Niedzielnym”.

6. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii. Będziemy modlili się za zmarłych zalecanych przez cały tydzień począwszy od dnia zadusznego o godzinie 17.30.

7. W piątek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień zaduszny. To także pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy o 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8. W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzimy naszych chorych, prosimy ich zgłaszać w kancelarii lub zakrystii.

9. Zapraszamy na kolejny koncert. Odbędzie się on w sobotę 3 listopada 2018. Będzie tzw. „Msza przy świecach” o godz. 18.00 oraz koncert zaduszkowy o godz. 19.00. Usłyszymy muzykę chóralną i organową, refleksyjną, nawiązującą do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Wystąpią: prof. Władysław Szymański (organy solo), chór katedralny z Siedlec, Izabela Kiryluk – sopran, ks. Michał Szulik – dyrygent, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – akompaniament organowy. Ponawiam prośbę do parafian o nocleg dla chórzystów. Chodzi o noc z 3 na 4 listopada, czyli po koncercie w sobotę do śniadania w niedzielę. Bardzo prosimy o zgłoszenie się w zakrystii osób chętnych do zaoferowania takiej gościny.

10. Na nowy tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie 29 niedziela zwykła 21 października

Wprowadzenie do liturgii:
Dziś Kościół na całym świecie przeżywa Światowy Dzień Misyjny. Pamiętajmy w modlitwie o dziele misyjnym Kościoła i odnówmy w sobie naszą apostolską gorliwość. W naszej parafii gościmy dzisiaj kleryków z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ksiądz diakon Mateusz głosi kazanie, a młodsi klerycy towarzyszą mu ze świadectwem. Nasi goście zbiorą kolektę przeznaczoną na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
*******************
1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.15. Ojciec święty prosi o modlitwę różańcową za Kościół oraz w intencji trwającego synodu.
2. We wtorek o godz. 18.30 (czyli 15 minut wcześniej niż poprzednio) odbędzie się druga katecheza dla dorosłych z cyklu FILARY WIARY. Temat: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego.
3. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych mają swoje spotkanie formacyjne, czyli katechezę w środę o godz. 19.00 w kościele.
4. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła.
6. W przyszłą niedzielę gościem naszej parafii będzie ks. Dawid Okullu z Ugandy. Ks. Dawid jest proboszczem na północy Ugandy. Prócz pracy duszpasterskiej prowadzi organizację niosącą pomoc ofiarom ponad 20 letniej wojny w tym afrykańskim kraju. Organizacja m.in. buduje studnie, zajmuje się dożywianiem dzieci i ich edukacją. Będzie okazja wesprzeć te dzieła. Po mszy wieczornej, czyli o godzinie 19.00, odbędzie się w kościele spotkanie z prezentacją fotograficzną. Poprowadzi je Krzysztof Błażyca, dziennikarz „Gościa niedzielnego”, podróżnik, afrykanista.
7. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy m.in. o tym, czym jest świętokradcze przyjęcie Komunii św. oraz ciekawy wywiad z Antoniną Krzysztoń
8. Na nowy tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie 28 niedziela zwykła - 14 października

Wprowadzenie do liturgii:
Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy dzień papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Dziękujmy Bogu za dar, jakim dla Kościoła był św. Jan Paweł II. Prośmy, by dziedzictwo jego nauczania i świętości nie zostało zmarnowane. Módlmy się za obecnego papieża Franciszka, prośmy o dobre owoce trwającego synodu. Powierzajmy Bogu Kościół prosząc o jedność i wierność Chrystusowej Ewangelii.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

1. Dziś przed kościołem odbędzie się zbiórka na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W imieniu dzieci i młodzieży korzystającej ze stypendiów dziękujemy za wsparcie tego żywego pomnika św. Jana Pawła II. O znaczeniu fundacji możemy przeczytać w „Gościu Niedzielnym”.

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.15. Ojciec święty prosi o modlitwę różańcową za Kościół oraz w intencji trwającego synodu.

3. Dzisiejsza Msza św. o godz. 18.00 będzie to tzw. Msza przy świecach z udziałem chóru „Pro Arte”.

4. Pierwsze spotkanie rodziców oraz dzieci przygotowujących się do wczesnej Komunii świętej odbędzie się w poniedziałek, 15 października o godz. 17.00.

5. Spotkanie grupy „Ichtis” młodzieży studenckiej i pracującej odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w salce.

6. Nasz parafianin udziela bezpłatnie porad prawnych w każdy piątek od 18.45 do 20.00 w salce.

7. W najbliższą sobotę zgodnie z tradycją naszej parafii obchodzić będziemy Dzień Seniora. Zapraszamy na Mszę św. w intencji osób starszych i chorych o godz. 9.00 (!) z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc w dowiezieniu naszych seniorów. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy kawie i ciastku. Osobom, które nie dotrą do kościoła, przygotujemy paczki, które ministranci i zespół charytatywny zaniosą do domów.

8. Za tydzień w niedzielę rozpocznie się tydzień misyjny. Gościć będziemy w parafii kleryków z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

9. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym przeczytamy sporo o Janie Pawle II. Do numeru dołączony jest specjalny dodatek IPN poświęcony papieżowi z Polski.

10. Na nowy tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie 26 niedziela zwykła 30 września

Wprowadzenie do liturgii:
Podczas Niedzielnej Eucharystii spotkamy się z Chrystusem, który jest Nauczycielem Prawdy i Dobrym Pasterzem. Jako nauczyciel ukazuje nam prawdę. Jako Pasterz pomaga nam według niej żyć. Otwórzmy na serca na Boże pouczenie, także te wymagające. Dajmy się poprowadzić drogą życia.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

*******************

1. Rozpoczynamy październik, miesiąc różańcowy. Zapraszamy wiernych na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.15.

2. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek, 1 października o godz. 19.00 w salce parafialnej.

3. W tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy o 8.00 odprawimy nabożeństwo o powołania kapłańskie. W piątek po Mszy o 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę odwiedzimy naszych chorych, prosimy ich zgłaszać w kancelarii lub zakrystii.

4. Ludzi młodych (od 6 klasy szkoły podstawowej do 25 roku życia), którzy chcą budować żywą relację z Bogiem, pogłębić wiarę i pożytecznie spędzić czas we wspólnocie zapraszamy w każdy piątek o godz. 19.00 do salki parafialnej na spotkanie grupy młodzieżowej.

5. Dzieci szkół podstawowych zapraszamy na pierwsze spotkanie Wspólnoty Dzieci Maryi w sobotę, 6 października o godz. 10.30 w salce parafialnej.

6. VII Archidiecezjalna Pielgrzymka „Żywego Różańca” i wspólnot maryjnych do katowickiej katedry odbędzie się w sobotę 6. października 2018 r. Program pielgrzymki: 10.30 – przywitanie pielgrzymów, 11.00 – modlitwa różańcowa, 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca.

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy różańce dzieciom pierwszokomunijnym. Dzieci wraz z rodzicami rozpoczną w ten sposób swoje przygotowanie do Pierwszej Komunii we wspólnocie parafialnej.

8. W poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wtorek –Aniołów Stróżów, czwartek – św. Franciszka z Asyżu, piątek św. Faustyny Kowalskiej.

9. Na nowy tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa.


Kancelaria parafialna od 1 października 2018 roku będzie czynna w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek - 17.00 do 18.00
wtorek - 18.45 do 20.00
środa - 17.00 do 18.00
czwartek - 18.45 do 20.00
piątek - 17.00 do 18.00
W pilnych sprawach dot. na przykład pogrzebu, czy też wezwania do chorego proszę dzwonić na probostwo – nr telefonu: 32 2518 660.


Zaproszenie na recital organowy w naszym kościele
SOBOTA, 6 października 2018 r. godz. 19.00

RECITAL ORGANOWY STUKA IMPROWIZACJI W KLASYCZNEJ PERSPEKTYWIE
Kay Johannsen (Stuttgart) – organy
Program:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga c-moll BWV 546
Preludia chorałowe ze zbioru Orgelbüchlein:
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
In dich hab ich gehoffet, Herr BWV 640
Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1842)
Preludium i fuga d-moll op. 37
Johannes Brahms (1833-1897)
Herzlich tut mich verlangen op. 122, nr 11
O Welt, ich muss dich lassen op. 122, nr 10
Kay Johannsen (* 1961)
Song of Hope (2016)
Max Reger (1873-1916)
Te Deum op. 59, nr 12
Kay Johannsen
Improwizacje
Serdecznie zapraszają organizatorzy: Parafia NIJiM oraz Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA.
Biografia artystyczna wykonawcy

Kay Johannsen studiował we Freiburgu i Bostonie. Od 1994 roku jest kantorem kolegiaty (Stiftskirche) w Stuttgarcie. Kieruje cyklami koncertowymi Stunde der Kirchenmusik oraz Bach: vokal 2011-2021. Jako organista w 1988 roku wygrał Niemiecki Konkurs Muzyczny, a prowadzony przez niego zespół Stuttgarter Kantorei wielokrotnie zdobywał nagrody na Niemieckim Konkursie Chóralnym (Kilonia 2006, Weimar 2014, Freiburg 2018). Od lat jest członkiem jury Niemieckiego Konkursu Muzycznego. Dokładnie 30 jego płyt, utrwalających dokonania organowe i dyrygenckie, ukazało się w wytwórniach: Carus, Hänssler Classic i Ars Musici, natomiast partytury jego kompozycji wydały oficyny: Carus, Schott oraz Strube. Najnowsza płyta Kaya Johannsena – Sunrise (Carus 2017) – zawiera wyłącznie jego własne utwory przeznaczone na organy oraz na organy z towarzyszeniem orkiestry. Recitale oraz gościnne występy dyrygenckie wiodą go od wielu lat w najdalsze zakątki świata. Do jego najnowszych osiągnięć należy wykonanie corocznie 20 kantat w ramach cyklu Bach:vokal, gościnna profesura w Wyższej Szkole Muzycznej w Lucernie (2014/2015), występy solowe w katedrach w Kolonii, Monachium i Spirze oraz w Filharmonii Berlińskiej, a także szereg podróży artystycznych (w charakterze solisty i dyrygenta) do Chin, Rosji i Włoch. Z okazji ubiegłorocznego jubileuszu reformacji poprowadził prawykonanie swojego monumentalnego dzieła Credo in Deum, przeznaczonego dla solistów, chóru i orkiestry. Jego najnowsze kompozycje organowe to: Shanghai Skyscrapers, Sunrise, Song of Hope i The Great Wall, ponadto Concerto for organ, strings and percussion. Z kunsztem artysty można się zapoznać na kanale YouTube Kay Johannsen, gdzie dostępnych jest 250 filmów prezentujących muzykę organową, zespołową, improwizacje oraz kompozycje.

Strona 1 z 72

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie