baner kolda

Ogłoszenia parafialne

XXXII Niedziela Zwykła

Życie jest większe od naszych spekulacji, ideologii i pojęć. Jest cudownym darem Boga, darem nieodwołalnym. Dobra Nowina głosi, że życie jest większe niż śmierć. "Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją" - mówi dziś do nas Jezus. Naszym powołaniem jest wieczność, jest zmartwychwstanie. Nadzieja na niebo nie oznacza wcale bierności, wręcz przeciwnie, uczy nas cenić życie, chronić je i pomnażać. Perspektywę wieczności daje odwagę, pomaga dokonywać dobrych wyborów.
Czytaj więcej...

XXXI Niedziela Zwykła

We wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie - mówi Księga Mądrości, nazywając Boga "miłośnikiem życia". Eucharystia jest pokarmem nieśmiertelności. Bóg - pragnie na stałe zagościć w naszym życiu, chce je przemienić, oczyścić, ocalić od śmierci. Trzeba tylko jak Zacheusz, dążyć wytrwale do spotkania z Jezusem, wtedy cud staje się rzeczywistością.
Czytaj więcej...

XXX Niedziela Zwykła - MISJE ŚWIĘTE

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Gromadzimy się w tym domu w przededniu 50. rocznicy, by wielbić Boga, by dziękować Mu za ten kończący się niezwykły tydzień wzrastania jako żywy Kościół przez uczenie się wzajemnej miłości. W tej Eucharystii wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za otrzymane dary i prośmy Go o łaski i zbawienie dla żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościoła. Módlmy się także o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla ojców benedyktynów.
Czytaj więcej...

XXIX Niedziela Zwykła - MISJE ŚWIĘTE

Podczas dzisiejszej Eucharystii naszą uwagę zwracamy w stronę Kościoła na całym świecie. Kościoła, który ze swej natury jest misyjny. Działając wśród wszystkich narodów, staje się nadzieją ubogich. W wielu krajach jest jednak jeszcze za słaby i czeka na ludzi, którzy gotowi będą pomóc zarówno poprzez modlitwę, jak i ofiarę. Tę naszą modlitwę w intencji misji łączymy z Misjami Świętymi, które dziś rozpoczynamy w naszej parafii.

Witamy bardzo serdecznie w naszej wspólnocie Ojca Ludwika Mycielskiego i Ojca Marcina Gromadeckiego z klasztoru Zwiastowania ojców benedyktynów w Biskupowie, którzy przez najbliższy tydzień będą prowadzić nasze Misje Święte. Wspierajmy ich naszą wspólną i osobistą modlitwą w tym ważnym dziele! Spróbujmy też, w ten tydzień - podwójnie misyjny, odszukać i przyciągnąć do Chrystusa osoby, które się gdzieś pogubiły.
Czytaj więcej...

XXVIII Niedziela Zwykła

Przeżywamy dziś VII Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". Liturgia Słowa wzywa nas do wdzięczności za wielkie dary jakie otrzymujemy nieustannie od Boga. Chcemy dziś w szczególny sposób dziękować i wielbić Pana za wspaniały dar naszego najwybitniejszym Rodaka.

W modlitwie błagalnej chcemy dziś prosić o błogosławieństwo Boże dla nauczycieli i wychowawców jak też dla wszystkich lekarzy i pracowników Służby Zdrowia, którzy w czwartek będą obchodzić swoje patronalne święto.

Czytaj więcej...

XXVII Niedziela Zwykła

Apostołowie prosili Jezusa o przymnożenie wiary. Ta prośba jest nam bliska. Każda Msza św. jest szansą pomnożenia naszej wiary, jeśli tylko pozwolimy Bogu działać, jeśli przyjmiemy Jego słowo i pozwolimy się prowadzić. Z pomocą łaski nawet mała wiara może dokonywa wielkich rzeczy. Powtórzmy więc na początku tej Eucharystii pokorna prośbę: "Panie, przymnóż nam wiary". Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy w naszej modlitwie o wszystkich ludziach czekających na pomoc materialna i duchową.
Czytaj więcej...

XXVI Niedziela Zwykła

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu, którą usłyszymy w liturgii słowa, budzi nas z uśpienia i obojętności. Nie brakuje i dziś bogaczy, którzy bawią się życiem, jak i Łazarzy przygniecionych cierpieniem. Jednak to nie bogactwo materialne może stać źródłem naszego potępienia, podobnie jak i to nie samo ubóstwo zapewni nam zbawienie. Tym co naprawdę decyduje, jest wrażliwość na potrzeby drugich. Jaką postawę reprezentuję ja? Czy mam świadomość, że nasze dzisiejsze decyzje i postawy decydują o wieczności? To dziś, to teraz, jest najdogodniejszy czas do nawrócenia.
Czytaj więcej...

Strona 65 z 72

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie