Bez kategorii

Podziękowanie dla ks. Janusza Wilczka

Księdzu Januszowi WILCZKOWI za rok pobytu pośród nas, za każdy trud duszpasterski, za duchową opiekę nad ministrantami, bierzmowańcami i grupą Słowa Bożego, za nauczanie religii, za organizowanie pielgrzymek, za odwiedziny chorych, za „krzyżyki” na naszych czołach i każde błogosławieństwo: Bóg zapłać!
Niech Bóg, który dał Księdzu w Brynowie łaskę świadczenia dobra, dalej prowadzi Księdza tą drogą. Niech Najświętsze Serce Pana Jezusa obdarza Księdza na nowej placówce wszelkimi potrzebnymi łaskami i darami Ducha Świętego. Szczęść Boże!

Wdzięczni za wszystko
Parafianie z Brynowa
z ks. proboszczem Tomaszem Jaklewiczem
i ks. Łukaszem Walaszkiem

Słowo Życia - Wrzesień 2018

«Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze» (Jk 1,21).

Słowo tego miesiąca pochodzi z Listu św. Jakuba, ważnej postaci Kościoła w Jerozolimie. Jakub zaleca chrześcijanom spójność między wiarą i działaniem.
Na początku Listu podkreślony został pewien zasadniczy warunek: należy uwolnić się od wszelkiego zła, aby przyjąć Słowo Boże, dać się prowadzić przez nie i w ten sposób dojść do pełnej realizacji chrześcijańskiego powołania.
Słowo Boże ma w sobie ogromną moc: jest twórcze, rodzi dobre owoce w poszczególnych osobach i we wspólnocie, buduje relacje miłości z Bogiem i pomiędzy nami. Św. Jakub mówi, że Słowo już zostało w nas zaszczepione.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
W jaki sposób? Bóg, stwarzając nas wypowiedział ostateczne słowo, powiedział, że człowiek jest Jego obrazem. Każda bowiem osoba ludzka jest dla Boga „Ty”, jest powołana do istnienia, aby podzielać życie miłości i komunii.
Dla chrześcijan sakrament chrztu jest wszczepieniem w Chrystusa - Słowo Boże, które weszło w historię ludzkości.
W każdej osobie Bóg złożył nasienie Swojego Słowa, które wzywa do dobra, sprawiedliwości, do bycia darem z siebie, do komunii. Przyjęte i uprawiane z miłością na własnej „glebie”, jest w stanie przynieść życie i owoce.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Bóg przemawia do nas w jasny sposób w Biblii, której szczytem dla chrześcijan jest Ewangelia. Należy przyjąć Jego Słowa, czytając z miłością Pismo, a żyjąc nimi, możemy doświadczyć owoców.
Możemy także słuchać Boga w głębi naszego serca, gdzie często doświadczamy inwazji tak wielu „głosów”, tak wielu „słów”: sloganów, propozycji, modeli życia, a także zmartwień i lęków.... Ale w jaki sposób możemy rozpoznać Słowo Boże i dać mu przestrzeń, aby mogło w nas żyć?
Musimy rozbroić nasze serca i odpowiedzieć na Boże zaproszenie, abyśmy mogli w wolności i z odwagą słuchać Jego głosu, często bardzo subtelnego i dyskretnego.
Wzywa nas on do zapomnienia o sobie i pójścia drogą dialogu oraz spotkania z Nim i z innymi, a także do współpracy, aby uczynić ludzkość piękniejszą, gdy wszyscy poczujemy się bardziej braćmi i siostrami.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Słowo Boże ma bowiem moc przemieniania naszej codzienności w historię wyzwolenia od ciemności zła osobistego i społecznego, ale wymaga naszego indywidualnego i świadomego przylgnięcia, nawet jeśli niedoskonałego, kruchego i stale dojrzewającego.
Nasze uczucia i myśli będą coraz bardziej przypominać uczucia i myśli samego Jezusa, nasza wiara i nadzieja w Boga Miłość zostanie wzmocniona, a nasze oczy i ramiona otworzą się na potrzeby braci i sióstr.
Chiara Lubich w 1992 roku powiedziała: «W Jezusie widzieliśmy głęboką jedność między miłością, którą miał do Ojca niebieskiego, a miłością do braci i sióstr. Jego słowa i życie było niezwykle spójne i to fascynowało i przyciągało wszystkich. Również my powinniśmy być tacy. Musimy przyjąć słowa Jezusa z prostotą dzieci i wcielać je w życie w ich czystości i jasności, w ich sile i radykalizmie, aby być takimi uczniami, jakich On chce, to znaczy uczniami równymi nauczycielowi: drugim Jezusem rozprzestrzenionym po całym świecie. Czyż może być dla nas przygoda większa i piękniejsza?».

Letizia Magri

Podziękowanie dla ks. prob. Jarosława Paszkota - pożegnanie

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Paszkotowi

- za kilkunastoletnią pracę duszpasterską w naszej Parafii - pragniemy dzisiaj z serca powiedzieć: BÓG ZAPŁAĆ!

Nie sposób słowami wypowiedzieć uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za życie Chrystusowym przykazaniem miłości, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną każdemu z nas, za duchowe wsparcie w chwilach trudnych; szczególnie, gdy odchodzili nasi bliscy, gdy trzeba było przyjąć kolejny krzyż...

Dziękujemy za wszystkie duszpasterskie odwiedziny w naszych domowych kościołach, za wspólnie przeżyte jubileusze, rekolekcje i misje święte, a przede wszystkim za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za wszelką troskę o dobra materialne naszej parafii, za pielgrzymki do wielu świętych miejsc, za narciarskie zawody, za wszelkie dobro i budowanie jedności, za wspieranie grup parafialnych, za nauczanie religii w brynowskich szkołach, za każde błogosławieństwo i udzielony Sakrament.

Dzisiaj, Księże Proboszczu Jarosławie, gdy gromadzimy się na wspólnej Eucharystii i dziękujemy za dar Twojej obecności w naszej Parafii - składamy Ci również serdeczne życzenia, aby w Ligockiej Kuźni koło Rybnika - gdzie zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa zostajesz posłany - towarzyszyło Ci nieustanne Boże błogosławieństwo i zdrowie. Także ludzka życzliwość i chęć współpracy.

Niech św. Wawrzyniec, który patronuje Twojej nowej parafii - wyprasza Ci u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne łaski i siły na każdy dzień dalszej kapłańskiej drogi. Szczęść Boże!

Z darem modlitwy

Wdzięczni Parafianie

Ogłoszenia duszpasterskie - lipiec 2018

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

Witamy w naszej parafii Ks. Franciszka Lehnerta, misjonarza pracującego w Brazylii, który głosi dziś słowo Boże, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na wsparcie jego posługi w dalekiej Amazonii. Dziś kolekta na potrzeby naszej parafii, a w piątek na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W czwartek przypada wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męczennika.

W piątek 29 czerwca br. – w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – przypada 33. rocznica konsekracji biskupiej Ks. Abp Seniora Damiana Zimonia.

W przyszłym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Wakacyjny porządek Mszy św. od 1 lipca:

- w niedziele: 7:30; 9:00; 10:30 oraz 18:00
- w tygodniu: 8:00 oraz 18:00

W każdy czwartek od godz. 17:00 do 18:00 okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W piątki po rannej Mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Codziennie rano o godz. 7:30 odmawiamy różaniec. Gorąco polecamy tę wspólną modlitwę.

Ważniejsze wspomnienia liturgiczne:
29 czerwca – piątek - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, święto nakazane
3 lipca – wtorek – święto św. Tomasza Apostoła
6 lipca – piątek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
11 lipca – środa – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
23 lipca – poniedziałek– święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
25 lipca – środa – święto św. Jakuba Apostoła

17 lipca przypada 86 rocznica urodzin + Wojciecha Kilara. Msza św. w Jego intencji i jego + żony Barbary zostanie odprawiona we wtorek 17.07. o godz. 8:00.

Sakramentu chrztu św. w czasie wakacji będziemy udzielać w niedzielę 1 lipca o godz. 10:30 (katecheza w sobotę 30.06 o godz. 16:30) oraz w niedzielę 5 sierpnia o godz. 10:30 (katecheza w sobotę 4 sierpnia o 16:30).

W soboty: 7 lipca oraz 4 sierpnia odwiedzimy naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Dziękujemy Ks. Januszowi Wilczkowi za posługę w naszej parafii. Ponieważ przechodzi z nowym rokiem duszpasterskim do parafii NSPJ w Jastrzębiu, życzymy Mu błogosławieństwa w nowej parafii. Na jego prośbę, Msza św. pożegnalna zostanie odprawiona we wrześniu.

Najbliższy sierpniowy numer biuletynu parafialnego ukaże się w niedzielę 29 VII 2018.

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy miłego wypoczynku i zapewniamy o modlitwie w naszym kościele.

Porządek nabożeństw: 24 czerwca - 29 lipca 2018

NIEDZIELA 24.06 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.30 Za + Janinę Nidecką (od sąsiadów)
9.00 Za + Jana Klatka
10.30 Za ++ Władysława, Andrzeja, Mariannę, Helenę, Michała i Kazimierza Kowalskich, za Marię i Józefa Szczepanowskich, za Stanisławę Madej i Stanisława Kmiecika
12.00 1 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Jana Kocurka z okazji 85.rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2 int. W intencji księdza proboszcza Jarosława Paszkota
3 int. Za + Edwarda Nowak (rocznica śmierci)
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za ++ rodziców Jana, Stefanię Barcikowskich i siostrę Janinę oraz za Natalię, Eugeniusza i Bożenę Boćkowskich

PONIEDZIAŁEK 25.06

8.00 1 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Andrzeja Chodorowskiego z okazji 75.rocznicy urodzin
2 int. Za ++ siostry Emilię i Zofię w rocznicę
18.00 Za + ojca Jana Przybyło

WTOREK 26.06

8.00 1 int. Z podziękowaniem za dar poczętego dziecka z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary
2 int. Za + Irenę Madeła
18.00 Za + Jana o spokój duszy

ŚRODA 27.06

8.00 Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Kądziera
18.00 1 int. Za + ks. Marka Targiela (XVIII rocznica śmierci)
2 int. Za ++ rodziców Maksymiliana (rocznica urodzin i VIII rocznica śmierci) i Krystynę Kolenda

CZWARTEK 28.06 - WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, biskupa i męczennika

08.00 Za + Zofię Konieczną (30.dzień po śmierci)
18.00 Za + Wandę

PIĄTEK 29.06 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

08.00 1 int. Za + Adama Brzezińskiego (XXIV rocznica śmierci)
2 int. Za ++ Jadwigę Nowak (rocznica), Roman Kowalczuk
18.00 Za ++ Krystynę Iskra (30 .dzień po śmierci - od sąsiadów)

SOBOTA 30.06

08.00
18.00 Za + Henriettę Bajda (II rocznica śmierci)

NIEDZIELA 01.07 – 13. NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Kazimierza Zemana z okazji 60.rocznicy urodzin
9.00 Za + Stanisława Strzyżewskiego
10.30 W intencji: Hanny Bujak (z okazji chrztu św.) oraz Marcina Delost (roczek) i ich rodziców
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Janinę Nidecką (od parafian z Chlebowa, Wężysk, Łomów i Czarnowa)

* * *

PONIEDZIAŁEK 02.07

8.00 Za ++ teściów Halinę i Eugeniusza Kruza
18.00 Za + Jerzego Kuperskiego (X rocznica śmierci) oraz ++ rodziców z obu stron

WTOREK 03.07 – ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

8.00 Za + mamę Renatę Kołodziej (I rocznica śmierci)
18.00 Z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców Rozalię i Józefa Hanus

ŚRODA 04.07

8.00
18.00 Za + + Helenę Szrajberową (rocznica śmierci), męża Mariana, syna Włodzimierza oraz Dominikę Czarnocha

CZWARTEK 05.07

8.00 W intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00 Za + Aleksandra Wróbel (XVI rocznica śmierci) oraz ++ z rodziny Rak

PIĄTEK 06.07 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, dziewicy i zakonnicy

8.00 W intencji ++ członków Żywego Różańca Świętego
18.00 Za + Wandę Gierlotka (rocznica urodzin)

SOBOTA 07.07

8.00 W intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin
18.00 Za + Henryka Cetkowskiego (30.dzień po śmierci)

NIEDZIELA 08.07 – 14. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Franciszkę Tam (30.dzień po śmierci)
9.00 Za ++ rodziców Michała (XXXIX rocznica śmierci) i Wiktorię Przysieckich oraz siostrę Helenę
10.30 W intencji dzieci, które przyjmą chrzest święty: Arasiewicz Eryk, Skorupa Wojciech
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Jacka Matuszczyka oraz ++ z rodziny Matuszczyk, Krupka, Chmiel i Gwioździk

* * *

PONIEDZIAŁEK 09.07

8.00 Za ++ Roberta Październiok (XXXVII rocznica śmierci), żonę Martę, córkę Pelagię, syna Gerarda i wnuczkę Justynę
18.00 Za + mamę Ernestynę Zielińską (rocznica urodzin)

WTOREK 10.07

8.00
18.00 Za ++ z rodzin Namysło i Wróbel

ŚRODA 11.07 – ŚW. BENEDYKTA, opata i patrona Europy

8.00
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Pelagii Jabczyk z okazji 80.rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny

CZWARTEK 12.07 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, biskupa i męczennika

8.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę z okazji urodzin
18.00 Za + Jana Furmana (rocznica urodzin) oraz za ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

PIĄTEK 13.07 – ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

8.00 Za + ojca Henryka Pyszny (rocznica urodzin)
18.00 Za + Marię Stanuch oraz rodziców Julię i Józefa Wider

SOBOTA 14.07 

8.00 Za ++ Gertrudę, męża Alfreda oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
13.00 W intencji nowożeńców: Agata Błoniarz i Aleksander Swadźba
18.00 Za + + rodziców Annę i Kazimierza Szczęsny oraz ++ z rodziny

NIEDZIELA 15.07 – 15. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Stefana Szkliniarz (IV rocznica śmierci) od żony Heleny i wnuków oraz za + Mariana Szkliniarz (4.miesiąc po śmierci) od mamy Heleny, żony Ilony oraz dzieci z rodzinami
9.00 1 int. W intencji Dawida Kobieli z okazji urodzin
2 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Stefana Pietrzyńskiego z okazji 80.rocznicy urodzin
10.30 W intencji Franciszka Goli z okazji 90.rocznicy urodzin
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Mieczysława Bocheńskiego (XV rocznica śmierci) oraz za ++ rodziców z obu stron

* * *

PONIEDZIAŁEK 16.07 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

8.00 Za + Jadwigę Gołda (V rocznica śmierci)
18.00 Za + Kazimierza Sznurawę (XVI rocznica śmierci)

WTOREK 17.07 

8.00 Za ++ Barbarę i Wojciecha Kilara (86. rocznica urodzin)
18.00 Za ++ rodziców Beatę i Augustyna Grzywa oraz ++ z rodziny

ŚRODA 18.07 

8.00
18.00 Za + ojca Stefana Czajkę (rocznica śmierci)

CZWARTEK 19.07

8.00
18.00 Za + Andrzeja Wilka (64.rocznica urodzin) od żony Małgorzaty, chrześniaka Kamila i szwagra Leszka z rodziną

PIĄTEK 20.07

8.00
18.00 Za ++ Pawła i Annę Lokaj oraz ich rodziców

SOBOTA 21.07

8.00
18.00 Za ++ Michalinę, Antoninę, Marcina, Kazimierza, Grzegorza Bebłot oraz ++ Danutę i Stanisława Hudaszek

NIEDZIELA 22.07 – 16. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Dorotę Skórzewską (I rocznica śmierci)
9.00 Za ++ Helenę i Stanisława Lelek
10.30 Za + Czesława Baran (z okazji imienin) i jego ++ rodziców
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + męża Ryszarda, za ++ rodziców z obu stron oraz ++ rodzeństwo

* * *

PONIEDZIAŁEK 23.07 – ŚW. BRYGIDY, zakonnicy i patronki Europy

8.00
18.00 Za + Elżbietę Juralewicz (I rocznica śmierci)

WTOREK 24.07 - ŚW. KINGI, dziewicy

8.00
18.00 Za + Krzysztofa (XXII rocznica śmierci)

ŚRODA 25.07 – ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

8.00
18.00 Za ++ rodziców Janinę i Czesława, brata Jana oraz ++ z rodziny Liwacz i Łysoń

CZWARTEK 26.07 – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, rodziców NMP

08.00 Za ++ Michała, jego ojca i dziadków z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla córki Magdaleny z rodziną
18.00 Za + Wiesława (XXXII rocznica śmierci)

PIĄTEK 27.07 

08.00
18.00 Za + Janusza Macyszyn (XXXVI rocznica śmierci)

SOBOTA 28.07 

8.00 Za ++ rodziców Henryka (II rocznica śmierci) i Helenę Jarczak
18.00 Za ++ Annę i Władysława, syna Henryka, córkę Annę i zięciów

NIEDZIELA 29.07 – 17. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30
9.00 Za + Andrzeja Wilka (od siostry Zenobii i rodziny Gwiździel)
10.30 W intencji rodziny Nowakowskich, Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin, Ani z okazji 18. rocznicy urodzin i Jacusia z okazji 8. rocznicy urodzin
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 1 int. W intencji nowego proboszcza ks. dr. Tomasza Jaklewicza
2 int. Za ++ Teodorę i Mieczysława Kukułka oraz ++ z rodziny

Jan będzie mu na imię (Łk 1,63)

Słowo, które rodzi życie.

Liturgia tej niedzieli poświęcona jest postaci Jana Chrzciciela, przedstawionej w całej swojej wielkości. Od poczęcia i w narodzeniu w Janie działa w sposób zdecydowany łaska Boża, która prowadzi historię ludzi. Znakiem „mocy” Bożej jest cud płodności dwojga starszych ludzi. Jego narodziny są naprawdę powodem radości dla bliskich i rodziców, ponieważ „Pan okazał w Elżbiecie swoje wielkie miłosierdzie”. W tym możemy ujrzeć pierwszy przejaw, kim jest Bóg. Łukasz następnie akcentuje moment nadania dziecku imienia. Zamiast otrzymać imię swojego ojca, jak stanowiła tradycja, zostaje nazwany Jan, co znaczy “Pan jest miłosierny”.
Pięknie jest myśleć, że w całej historii biblijnej nadanie imienia przez Boga lub przez Jezusa oznacza wybranie lub nadanie określonej roli. Od swoich narodzin, nosząc imię, które Bóg dla niego wskazał, Jan ujawnia się jako wybrany, wezwany do wypełnienia misji przeznaczonej mu przez Boga.
Jak możemy przyjąć to słowo i nim żyć? Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że Bóg czyni nasze życie płodnym poprzez zaakceptowanie swojego słowa, którym jest Jezus. Następnie stojąc przed dziełami Bożymi stawiamy sobie pytanie o milczenie, które słucha, zjednoczone w głosie pochwalnym, który wychwala dzieła Boże. Osoba Chrzciciela wymaga jeszcze od nas uaktualnienia: Bóg będzie z nami, jeśli jak Jan, przygotowujemy ścieżki Jezusowi poprzez nawrócenie i życie w miłości. W końcu to imię przypomina nam, że przed Bogiem nikt nie jest częścią jakiejś „serii”, ale każdy jest unikalnością, jest „oryginalnością”, do której zrealizowania jesteśmy wezwani. 

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W pierwszym miesiącu wakacji modlimy się za siebie wzajemnie według następującego harmonogramu:
od 24 czerwca do 30 czerwca 2018 roku – za mieszkańców ulicy KUKUŁEK
od 01 lipca do 07 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy LIGĘZY
od 08 lipca do 14 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy LUBINY
od 15 lipca do 21 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy MIERZEJEWSKIEGO
od 22 lipca do 28 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy MIŁOSZA
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem osłabionych, którzy nie mogą pojechać na wypoczynek. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem otuchy oraz obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

PRZYJACIEL ATEISTA

Życie, które rodzi słowo.
Karol, który deklaruje się jako ateista, pewnego dnia zwierza mi się z bólu, jaki go spotkał: rodzice chcą się rozwieść z powodu miłostki ojca. Poza przykrym widokiem malejącej miłości pomiędzy rodzicami trudno jest mu zaakceptować myśl konieczności życia z jednym lub drugim rodzicem i oddzielenie od brata, do którego jest mocno przywiązany. Karol wie, że jestem wierzącym i nie przyjąłby żadnej rady, ale mam ochotę mu powiedzieć tak czy inaczej, że modlę się za tę sytuację i że może dzwonić do mnie w każdym momencie.
Następnego dnia dostaję telefon od Karola: opowiada, że w szczycie swojej rozpaczy zdołał zaakceptować ten ból i … modlił się do Boga. Faktycznie słychać, że jest uspokojony. Mija kilka dni i mój przyjaciel zaskakuje mnie wiadomością: nie będzie rozwodu ani separacji z bratem; matka znalazła siłę, by wybaczyć i razem z ojcem odnowili własną wiarę w sakramencie małżeństwa. 

S.D. -Trydent


 

Ewangelia wg św. Łukasza
Łk 1, 57-66, 80

 

Elżbieta i Zachariasz długi czas pozostawali bezdzietni, co w mentalności żydowskiej uznawane było za karę Bożą. Przyjście Jana na świat oznaczało wielkie Boże miłosierdzie. Rodzice nazwali syna imieniem nadanym wcześniej przez anioła, mimo niezrozumienia otoczenia. Kiedy otwieramy się na łaskę, przyjmując Jezusa za Pana swojego życia, przestaje mieć znaczenie ludzka opinia. Wezwani po imieniu, bierzemy sobie do serca słowa Pana, wplatając je w codzienność.

 

Od Jezusa i Maryi do św. Wawrzyńca

KRYSTYNA KAJDAN: - Księże Proboszczu, po dwunastu latach Twojej proboszczowskiej posługi w naszej parafii nadeszła chwila pożegnania. W styczniu 2014 roku obchodził Ksiądz Proboszcz razem z nami swoje 50. urodziny oraz srebrny jubileusz kapłaństwa. W wywiadzie udzielonym dla naszej parafialnej gazetki z tej okazji podzielił się wówczas Ksiądz z nami swoim życiem podzielonym na pięć dekad. Pozwoli Ksiądz Proboszcz, że przypomnę dzisiaj niezwykle istotny dla mnie fragment Księdza historii z drugiej dekady życia:

„(…) Po powrocie z Indii w siódmej klasie zostałem ministrantem i pod wpływem ks. Wojciecha Wyciślika, który był opiekunem ministrantów, pojechałem na I stopień rekolekcji oazowych w 1977 r. Tak rozpoczął się nowy, dla mnie bardzo piękny okres, z tą wyjątkowo ważną datą 16 października 1978 r., aż po maturę w 1982 r. W mojej pamięci utrwalił się jako czas niezwykle bogaty w różnorakie wydarzenia, piękne relacje, różne osiągnięcia w nauce, sporcie i życiu duchowym. Takim szczególnie pięknym przeżyciem były rekolekcje oazowe III stopnia w Rzymie w 1981 r. Już rok wcześniej chciałem tam pojechać, ale nie dostałem paszportu... Podczas tych rekolekcji po raz pierwszy zetknąłem się i mogłem trochę poznać Ruch Focolari w Międzynarodowym Miasteczku Loppiano koło Florencji. Uderzył mnie przede wszystkim promienny uśmiech na twarzy mieszkających tam ludzi i to, jak się wzajemnie miłowali. Miałem wręcz wrażenie, że spotkałem pierwszych chrześcijan, tyle że żyjących tu i teraz. Inne ogromnie mocne przeżycie związane jest z miejscowością Tivoli, nieopodal Rzymu, gdzie razem z obecnym proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Brynowie, jako młodzi chłopcy zobaczyliśmy jak skrzepnięta krew św. Wawrzyńca, diakona z IV w. po Chrystusie, na naszych oczach zamieniła się w ciekłą krew. Stało się to 10 lipca, na miesiąc przed świętem św. Wawrzyńca, gdy dane mi było akurat trzymać w rękach relikwię zawierającą ampułkę z jego krwią. Przeżyłem prawdziwy szok, który dzień później w Asyżu, gdy klęczałem podczas Mszy św. bardzo blisko grobu św. Franciszka, podczas przeistoczenia osiągnął swoje apogeum w odkryciu, że przecież podczas każdej Mszy św. na naszych oczach dzieje się największy cud: Jezus przemienia chleb i wino w Swoje Najświętsze Ciało i Krew również na naszych oczach, co dotąd na mnie nie robiło aż tak niesamowitego wrażenia”.

- Księże Proboszczu, ks. prof. Stanisław Bista – niezapomniany autorytet nie tylko dla Ciebie, ale i dla wielu śląskich księży i kleryków zwykł mawiać, że w życiu nie ma zwykłych przypadków, bo przypadek to jest to, co nam przypada od Pana Boga. Widzę wyraźnie, że wolą Bożą jest dla Ciebie także dekret Księdza Arcybiskupa kierujący do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni kolo Rybnika. Swoją nową posługę w tej parafii zaczyna Ksiądz właśnie od odpustu ku czci tego św. diakona i męczennika poznanego w młodym wieku w tak niezwykłych okolicznościach. To niesamowite, jak historia zatoczyła koło...

KS. PROBOSZCZ JAROSŁAW PASZKOT: - Służebnica Boża Chiara Lubich bardzo często mówiła o złotej nici, która spina różne wydarzenia w naszym życiu. Jeżeli staramy się pełnić nie swoją wolę, ale wolę Bożą, Pan Bóg prowadzi nas w przedziwny sposób. Są oczywiście takie chwile jak ta, którą przeżywam teraz, gdy nowa wola Boża zaskakuje, ale gdy staramy się mówić Panu Bogu nasze „TAK”, na wzór Maryi, On prowadzi nas jak św. Piotra „tam, gdzie nie chcemy”. Dopiero po latach patrząc wstecz, odkrywamy, jak różne wydarzenia w naszym życiu układają się w jakiś niezwykły Boży plan wobec nas, które spina owa złota nić woli Bożej.

- Tak po ludzku, trudne są te zmiany w naszej parafii po tylu latach: i dla nas parafian i zapewne dla Księdza Proboszcza, tym bardziej, że brynowskie probostwo było Twoim duchowym domem już od 1991 roku ze względu na zapoczątkowane tu focolare kapłańskie. Co Ksiądz Proboszcz chciałby nam przekazać w pożegnalnym słowie?

- W 1991 r. odbyły się w Częstochowie Światowe Dni Młodzieży. Obecność św. Jana Pawła II na spotkaniu z setkami tysięcy młodzieży z całego świata, sprawiła, że czułem jakieś szczególne tchnienie Ducha Świętego. To była atmosfera nieba, zapału, radości i pokoju. Była tam również obecna na zaproszenie Ojca Świętego Chiara Lubich, która spotkała się z młodzieżą na jednym ze stadionów w Częstochowie, a także przyjechała do Katowic, gdzie w Spodku odbyło się spotkanie osób z Ruchu Focolari, które żyły w dawnych krajach socjalistycznych. To było niesamowite przeżycie zobaczyć po dwóch latach od upadku muru berlińskiego, jak wiele osób poznało duchowość jedności i żyło nią za żelazną kurtyną, w czasach, gdy wolność religijna była mocno ograniczona. Właśnie w tym roku ks. biskup Damian Zimoń, który w Spodku przewodniczył Eucharystii, postanowił dać szansę dwóm młodym księżom, by na jednej parafii żyli tą duchowością. W ten sposób ks. Eugeniusz Krasoń, który miał za sobą doświadczenie rocznej formacji w miasteczku Ruchu Focolari w Loppiano we Włoszech, został mianowany proboszczem w naszej parafii, a ja przyszedłem jako wikariusz. Rozpoczęliśmy tę przygodę od wspólnej modlitwy, w której poprosiliśmy Pana Boga o tak mocną miłość wzajemną, jaką On sam nam nakazał, tzn. aż po gotowość oddania życia jeden za drugiego. Dla mnie stało się wtedy coś niezwykłego. Ks. Eugeniusz stał mi się bliski jak brat, a probostwo na Brynowie stało się moim domem. Ks. Eugeniusz wielokrotnie podkreślał, że nie on jest tu proboszczem, ale Pan Jezus obecny w tej naszej wzajemnej miłości. Opatrzność Boża sprawiła, że w 2005 roku wróciłem jako wikariusz na Brynów, by od 2006 kontynuować to, co rozpoczął ks. Krasoń. Z Nim, ks. Lalą i ks. Myśliwcem, staramy się żyć jak bracia, jak jedna rodzina.
Opisuję szczegółowo początki mojego doświadczenia na Brynowie, by wskazać na źródło tego dobra, które jest w Bogu, w Ewangelii, w miłości wzajemnej. Jestem przekonany, że od 1991 roku wiele tych dobrych i pięknych rzeczy, które dzieją się w naszej parafii, tu ma swoje źródło. Zachęcam do tego byście trwali w tej Jezusowej miłości wzajemnej, by Pan Jezus pośrodku dalej Was prowadził, a jeżeli komuś będzie mimo wszystko trudno, niech idzie do źródła, do duchowości jedności. Dla mnie jest to ewangeliczna drogocenna perła, największy skarb, który otrzymałem za darmo.
Jest mi po ludzku bardzo trudno zostawić tę parafię, którą kocham jak własne dziecko. Jest tu tylu wspaniałych ludzi, o głębokiej wierze i miłości do Kościoła, którym wiele zawdzięczam, którzy tyle dla dobra tej parafii czynią, z którymi bardzo się zżyłem. Czuję, że jesteśmy jedną rodziną, którą łączą ludzkie i ewangeliczne więzi. Czuję się bardzo kochany i jest mi żal „opuszczać owce, które znam i które mnie znają”. Bardzo pomagają mi między innymi słowa śp. Wojciecha Kilara, naszego parafianina: "Oblicze Pana jaśnieje nad Brynowem, bo parafia ma wyjątkowe szczęście do proboszczów. Życzyłbym wszystkim takiej parafii i takich proboszczów. Widzę pełną jedność między tym, co głoszą i jak żyją". Po pierwsze ta wypowiedź kładzie silny fundament nadziei na przyszłość odnośnie do nowego proboszcza. Po drugie, odczytuję ją w taki sposób, że jest również prawdziwa w drugą stronę: to księża mają szczęście do takiej parafii i do takich wspaniałych ludzi. Dlatego na koniec chcę podziękować Panu Bogu, biskupom, ale przede wszystkim Wam za to, co razem udało się nam zbudować i przeżyć. Mam wielkie szczęście, że przez tyle lat mogłem żyć pośród Was. Jeszcze raz za wszystko dziękuję i życzę byście nadal wzrastali w wierze, we wzajemnej miłości i mocnej nadziei, że „Oblicze Pana jaśnieje nad Brynowem…” Mam ogromną wdzięczność wobec Was. Odchodzę na nową parafię, ale w moim sercu pozostaniecie na zawsze, bo miłość nigdy nie ustaje. Nie przestanę się za Was modlić i polecam się waszej modlitewnej pamięci. Za wszystko co było, co jest i co będzie „Chwała Panu!”

- Dziękując Ci, Księże Proboszczu za tę piękną, pożegnalną komunię duszy, pragniemy Cię także zapewnić o modlitwie i wdzięcznej pamięci. Przede wszystkim jednak dziękujemy Panu Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii. Na dalsze lata kapłańskiej drogi niech Boże Serce udziela Ci ze swej pełni obfitych łask i darów, a Matka Boża Fatimska, która towarzyszy Ci od pierwszych chwil kapłaństwa – wyprasza dobre zdrowie i siły, niech przygarnia do swego serca. Niech św. Wawrzyniec, który patronuje Twojej nowej parafii wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Szczęść Boże!

- Jeszcze raz za wszystko: Bóg zapłać!

Strona 3 z 69

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie