Bez kategorii

Niech Mi się stanie według Twego słowa

W tę ostatnią niedzielę Adwentu liturgia uprzedza znaczenie Narodzenia Jezusa: Bóg chce zamieszkać pośród ludzi. „Kamieniami”, z których budowane jest mieszkanie Boga-z-nami są ci wszyscy, którzy umieją powiedzieć Bogu tak, zaczynając od Maryi i Józefa, aż po ogół wierzących. Świat jest powołany do stania się w ten sposób mieszkaniem Boga, domem, w którym Bóg może mieszkać. Dlatego dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny proponuje nam zwiastowanie Maryi. Bóg wypełnia swoją obietnicę i wkracza w historię, aby przemienić ją od środka.

W spotkaniu anioła z Maryją nie mamy opanować pewnego pojęcia (że Jezus jest Mesjaszem), ale przebyć pewną historię, aby rozpoznać w niej obecność Boga. Każdy etap otwiera nowy odcinek drogi; przy każdym spotkaniu Pan prosi, by szukać Go dalej. Wiara Maryi jest wiarą kobiety, która słucha słowa Bożego i staje się Jego mieszkaniem. Do tego jesteśmy powołani także my: poddani prymatowi słowa Bożego, przynależący do Pana, posłuszni Jemu.

Giovanni C.
(z włoskiego tłumaczyła: Katarzyna Wasiutyńska)

 


 

 

EWANGELIA
(Łk 1,26-38)

 

Wiara Maryi i jej całkowite zawierzenie się woli Ojca dały początek największemu wydarzeniu w dziejach świata. Oto pocznie i porodzi Syna! Dziewica poślubiona Józefowi – mężowi z królewskiego rodu Dawida – zgodziła się przyjąć Boga do swojego życia. Odtąd życie to będzie z Nim związane w sposób jedyny i niepowtarzalny, tak jak życie dziecka jest związane z życiem swojej matki.

Zaproszenie dla młodzieży

W najbliższym czasie po raz trzeci przyjadą do Polski - tym razem na Śląsk - Rodzice błogosławionej Chiary Luce Badano, jednej z patronek Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy serdecznie zaprosić młodzież z naszej parafii na spotkanie z nimi w parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach, ul. ks. Józefa Tischnera 50 w niedzielę 16 lutego br.

W programie:
Godz. 9.00 - Msza święta
Godz. 10.30 - spotkanie z młodzieżą Archidiecezji w Domu Parafialnym przy kościele.
Warto się wybrać!

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Katowickiej

Dwie radosne wiadomości

7 grudnia br. Maria Voce - prezydent Ruchu Focolari oficjalnie przedstawiła ordynariuszowi diecezji Frascati biskupowi Raffaello Martinelli prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego założycielki tego Ruchu, Chiary Lubich. 14 marca br. minęło pięć lat od jej śmierci, która nastąpiła na terenie tej diecezji, w Rocca di Papa. Umożliwia to rozpoczęcie przewidzianych prawem kościelnym procedur, mających na celu wyniesienie jej na ołtarze.

Zainteresowanie sprawą beatyfikacji Chiary Lubich wykracza poza granice Kościoła katolickiego. Zarówno katolicy, jak i osoby należące do innych Kościołów i religii wyrażali życzenie wyniesienia tej ekumenicznej kandydatki na ołtarze.

Chiara (Silvia) Lubich urodziła się 22 stycznia 1920 r. w Trydencie. Już jako nastolatka wraz ze swymi koleżankami postanowiła całe swoje życie opierać na Ewangelii. Połączyła je wiara w Boga, który jest miłością oraz doświadczenie, że On kocha każdego nieskończenie i że miłość wzajemna, przeżywana zgodnie z Ewangelią, prowadzi do jedności, w której zawsze obecny jest Jezus.

18 grudnia br. papież Franciszek uznał heroiczność cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji przyjaciela bł. Jana Pawła II potrzebne będzie jeszcze uznanie cudu za wstawiennictwem sługi Bożego.

Jerzy Ciesielski, inżynier budownictwa i profesor Politechniki Krakowskiej, żył w latach 1929-1970. Działał aktywnie w krakowskim duszpasterstwie akademickim, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Pod koniec swego życia miał okazję poznać duchowość jedności Ruchu Focolari i bardzo radykalnie próbował żyć Ewangelią. Zginął 9 października 1970 r. wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu w Chartumie (Sudan), gdzie też pracował jako tzw. visiting professor.

Jerzy Ciesielski żył całkiem normalnie - uczył się, a później założył rodzinę, pracował, wyjeżdżał na wakacje. Wyróżniało go to, że był świadom celu życia, czyli świętości, do której tak uparcie dążył. A dążył poprzez codzienność. Ciągle było mu mało, więc szukał dalej. Odkrywał powoli, że to Bóg ma być motorem wszelkich jego działań i czynności podejmowanych w ciągu dnia. Może być wzorem dla nas wszystkich! Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 r.

Krystyna Kajdan

Czy naprawdę kończy się Rok Wiary?

Według listu apostolskiego Porta fidei, Rok Wiary kończy się właśnie dzisiaj - 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Tak naprawdę Rok Wiary nigdy się nie kończy. Jak to napisał Ojciec Święty w n. 15 Porta fidei: Będąc już u kresu życia, apostoł Paweł prosi swego ucznia Tymoteusza, by «zabiegał o wiarę» (por. 2 Tm 2, 22) z taką samą stałością, jak kiedy był młodym człowiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Czujemy, że ta zachęta skierowana jest do każdego z nas, aby nikt nie był leniwy w wierze.

Czytaj więcej...

Wspomnienie o śp. Januszu Muszyńskim

W ubiegłą niedzielę 17 listopada br. w tyskim szpitalu odszedł ku wiecznej Światłości śp. Janusz Muszyński - muzyk wielkiego formatu, kompozytor i śpiewak, animator życia muzycznego na Śląsku, dyrygent wielu chórów, m.in. związanego z naszą parafią chóru Pro Arte Ecclesiastica, pedagog, autor mnóstwa opracowań na chór i orkiestrę wielu pieśni kościelnych na każdy okres roku liturgicznego oraz wielogłosowych psalmów responsoryjnych. Miał 66 lat. Bardzo wymowny jest fakt, że Pan Bóg powołał go w dniu, w którym Kościół obchodził w tym roku Dzień Muzyki Liturgicznej
Czytaj więcej...

Strona 9 z 68

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek - piątek
18:45-20:00

W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie