Bez kategorii

ROZMOWA NA POWITANIE

(z nowym wikariuszem – ks. Tomaszem Klikowiczem rozmawia Krystyna Kajdan)

KRYSTYNA KAJDAN: – Otrzymał Ksiądz dekret do naszej parafii jako wikariusz w miejsce ks. Janusza Wilczka. Czy może się nam Ksiądz krótko przedstawić? Z jakiej parafii Ksiądz pochodzi? Z jakiej rodziny?

KS. TOMASZ KLIKOWICZ: - Pochodzę z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Wywodzę się z rodziny głęboko wierzącej.

– Ta parafia to prawdziwa kopalnia powołań, pochodzi z niej wielu znanych śląskich kapłanów. Jak kształtowało się Księdza powołanie?

- Zanim wstąpiłem do seminarium, studiowałem na pierwszym roku finanse – bankowość. W Wielki Piątek usłyszałem głos Bożego powołania do kapłaństwa. Ten głos w tamtym czasie bardzo mnie poruszył; tak mocno, że nie mogłem myśleć o niczym innym. Nie było łatwo podjąć decyzję, ale czułem, że jeżeli nie pójdę za tym głosem powołania, zmarnuję go. Byłem przekonany, że muszę to uczynić tu i teraz, a nie odwlekać z realizacją Bożego planu. Zrezygnowałem więc ze studiów i wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz rozpocząłem studnia teologiczne, które bardzo różnią się od mojego poprzedniego kierunku studiów.
Moje powołanie kapłańskie było i jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Bałem się czy sobie poradzę, czy podołam temu wszystkiemu. Jednak z perspektywy czasu widzę, że nie dałbym rady bez Bożej pomocy i bez modlitwy wielu ludzi. Chcę również podkreślić, że jestem bardzo szczęśliwy w tym wszystkim, co robię, a do czego powołał mnie sam Bóg.

– Jak brzmi hasło wybrane przez Księdza na obrazku prymicyjnym? I dlaczego taki wybór?

- „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Jest to fragment z Ewangelii według świętego Jana. A są to słowa Maryi wypowiedziane podczas wesela w Kanie Galilejskiej, skierowane do sług. Maryja wskazuje im na Jezusa i wypowiada właśnie te słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Na początku mej drogi seminaryjnej moja duchowość była skierowana ku Jezusowi. Lecz przez te wszystkie lata bardzo rozwinęła się u mnie pobożność Maryjna, szczególnie poprzez parafialne, piesze pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. To tam kształtowało się moje powołanie. Dlatego wybrałem te słowa „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, ponieważ one łączą te dwie Osoby, Jezusa i Maryję, które są dla mnie bardzo ważne.

– Jakie parafie pojawiły się do tej pory na kapłańskiej drodze Księdza życia?

- Tychy – Parafia św. Benedykta Opata
Rybnik – Bazylika św. Antoniego
Świętochłowice – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.

- Jakie ma Ksiądz pasje i zamiłowania?

- Duszpasterstwo. :)

- Czy lubi Ksiądz swoje imię? Nietrudno zauważyć, że na Brynowie nastała „era Tomków”, nasz nowy Ksiądz Proboszcz także nosi to piękne imię.

- Bardzo lubię imię, które nadali mi moi rodzice i mamy wiele wspólnego ze św. Tomaszem Apostołem.

– Dziękuję Księdzu za rozmowę. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej pragnę Księdzu życzyć wszelakiego DOBRA i nieustannej opieki Jezusa i Maryi. Cieszymy się, że w prezbiterium naszego kościoła może Ksiądz codziennie oglądać swoje prymicyjne hasło. Szczęść Boże!

- Ja również dziękuję.

Podziękowanie dla ks. Janusza Wilczka

Księdzu Januszowi WILCZKOWI za rok pobytu pośród nas, za każdy trud duszpasterski, za duchową opiekę nad ministrantami, bierzmowańcami i grupą Słowa Bożego, za nauczanie religii, za organizowanie pielgrzymek, za odwiedziny chorych, za „krzyżyki” na naszych czołach i każde błogosławieństwo: Bóg zapłać!
Niech Bóg, który dał Księdzu w Brynowie łaskę świadczenia dobra, dalej prowadzi Księdza tą drogą. Niech Najświętsze Serce Pana Jezusa obdarza Księdza na nowej placówce wszelkimi potrzebnymi łaskami i darami Ducha Świętego. Szczęść Boże!

Wdzięczni za wszystko
Parafianie z Brynowa
z ks. proboszczem Tomaszem Jaklewiczem
i ks. Łukaszem Walaszkiem

Słowo Życia - Wrzesień 2018

«Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze» (Jk 1,21).

Słowo tego miesiąca pochodzi z Listu św. Jakuba, ważnej postaci Kościoła w Jerozolimie. Jakub zaleca chrześcijanom spójność między wiarą i działaniem.
Na początku Listu podkreślony został pewien zasadniczy warunek: należy uwolnić się od wszelkiego zła, aby przyjąć Słowo Boże, dać się prowadzić przez nie i w ten sposób dojść do pełnej realizacji chrześcijańskiego powołania.
Słowo Boże ma w sobie ogromną moc: jest twórcze, rodzi dobre owoce w poszczególnych osobach i we wspólnocie, buduje relacje miłości z Bogiem i pomiędzy nami. Św. Jakub mówi, że Słowo już zostało w nas zaszczepione.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
W jaki sposób? Bóg, stwarzając nas wypowiedział ostateczne słowo, powiedział, że człowiek jest Jego obrazem. Każda bowiem osoba ludzka jest dla Boga „Ty”, jest powołana do istnienia, aby podzielać życie miłości i komunii.
Dla chrześcijan sakrament chrztu jest wszczepieniem w Chrystusa - Słowo Boże, które weszło w historię ludzkości.
W każdej osobie Bóg złożył nasienie Swojego Słowa, które wzywa do dobra, sprawiedliwości, do bycia darem z siebie, do komunii. Przyjęte i uprawiane z miłością na własnej „glebie”, jest w stanie przynieść życie i owoce.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Bóg przemawia do nas w jasny sposób w Biblii, której szczytem dla chrześcijan jest Ewangelia. Należy przyjąć Jego Słowa, czytając z miłością Pismo, a żyjąc nimi, możemy doświadczyć owoców.
Możemy także słuchać Boga w głębi naszego serca, gdzie często doświadczamy inwazji tak wielu „głosów”, tak wielu „słów”: sloganów, propozycji, modeli życia, a także zmartwień i lęków.... Ale w jaki sposób możemy rozpoznać Słowo Boże i dać mu przestrzeń, aby mogło w nas żyć?
Musimy rozbroić nasze serca i odpowiedzieć na Boże zaproszenie, abyśmy mogli w wolności i z odwagą słuchać Jego głosu, często bardzo subtelnego i dyskretnego.
Wzywa nas on do zapomnienia o sobie i pójścia drogą dialogu oraz spotkania z Nim i z innymi, a także do współpracy, aby uczynić ludzkość piękniejszą, gdy wszyscy poczujemy się bardziej braćmi i siostrami.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Słowo Boże ma bowiem moc przemieniania naszej codzienności w historię wyzwolenia od ciemności zła osobistego i społecznego, ale wymaga naszego indywidualnego i świadomego przylgnięcia, nawet jeśli niedoskonałego, kruchego i stale dojrzewającego.
Nasze uczucia i myśli będą coraz bardziej przypominać uczucia i myśli samego Jezusa, nasza wiara i nadzieja w Boga Miłość zostanie wzmocniona, a nasze oczy i ramiona otworzą się na potrzeby braci i sióstr.
Chiara Lubich w 1992 roku powiedziała: «W Jezusie widzieliśmy głęboką jedność między miłością, którą miał do Ojca niebieskiego, a miłością do braci i sióstr. Jego słowa i życie było niezwykle spójne i to fascynowało i przyciągało wszystkich. Również my powinniśmy być tacy. Musimy przyjąć słowa Jezusa z prostotą dzieci i wcielać je w życie w ich czystości i jasności, w ich sile i radykalizmie, aby być takimi uczniami, jakich On chce, to znaczy uczniami równymi nauczycielowi: drugim Jezusem rozprzestrzenionym po całym świecie. Czyż może być dla nas przygoda większa i piękniejsza?».

Letizia Magri

Podziękowanie dla ks. prob. Jarosława Paszkota - pożegnanie

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Paszkotowi

- za kilkunastoletnią pracę duszpasterską w naszej Parafii - pragniemy dzisiaj z serca powiedzieć: BÓG ZAPŁAĆ!

Nie sposób słowami wypowiedzieć uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za życie Chrystusowym przykazaniem miłości, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną każdemu z nas, za duchowe wsparcie w chwilach trudnych; szczególnie, gdy odchodzili nasi bliscy, gdy trzeba było przyjąć kolejny krzyż...

Dziękujemy za wszystkie duszpasterskie odwiedziny w naszych domowych kościołach, za wspólnie przeżyte jubileusze, rekolekcje i misje święte, a przede wszystkim za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za wszelką troskę o dobra materialne naszej parafii, za pielgrzymki do wielu świętych miejsc, za narciarskie zawody, za wszelkie dobro i budowanie jedności, za wspieranie grup parafialnych, za nauczanie religii w brynowskich szkołach, za każde błogosławieństwo i udzielony Sakrament.

Dzisiaj, Księże Proboszczu Jarosławie, gdy gromadzimy się na wspólnej Eucharystii i dziękujemy za dar Twojej obecności w naszej Parafii - składamy Ci również serdeczne życzenia, aby w Ligockiej Kuźni koło Rybnika - gdzie zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa zostajesz posłany - towarzyszyło Ci nieustanne Boże błogosławieństwo i zdrowie. Także ludzka życzliwość i chęć współpracy.

Niech św. Wawrzyniec, który patronuje Twojej nowej parafii - wyprasza Ci u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne łaski i siły na każdy dzień dalszej kapłańskiej drogi. Szczęść Boże!

Z darem modlitwy

Wdzięczni Parafianie

Ogłoszenia duszpasterskie - lipiec 2018

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

Witamy w naszej parafii Ks. Franciszka Lehnerta, misjonarza pracującego w Brazylii, który głosi dziś słowo Boże, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na wsparcie jego posługi w dalekiej Amazonii. Dziś kolekta na potrzeby naszej parafii, a w piątek na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W czwartek przypada wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męczennika.

W piątek 29 czerwca br. – w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – przypada 33. rocznica konsekracji biskupiej Ks. Abp Seniora Damiana Zimonia.

W przyszłym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Wakacyjny porządek Mszy św. od 1 lipca:

- w niedziele: 7:30; 9:00; 10:30 oraz 18:00
- w tygodniu: 8:00 oraz 18:00

W każdy czwartek od godz. 17:00 do 18:00 okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W piątki po rannej Mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Codziennie rano o godz. 7:30 odmawiamy różaniec. Gorąco polecamy tę wspólną modlitwę.

Ważniejsze wspomnienia liturgiczne:
29 czerwca – piątek - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, święto nakazane
3 lipca – wtorek – święto św. Tomasza Apostoła
6 lipca – piątek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
11 lipca – środa – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
23 lipca – poniedziałek– święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
25 lipca – środa – święto św. Jakuba Apostoła

17 lipca przypada 86 rocznica urodzin + Wojciecha Kilara. Msza św. w Jego intencji i jego + żony Barbary zostanie odprawiona we wtorek 17.07. o godz. 8:00.

Sakramentu chrztu św. w czasie wakacji będziemy udzielać w niedzielę 1 lipca o godz. 10:30 (katecheza w sobotę 30.06 o godz. 16:30) oraz w niedzielę 5 sierpnia o godz. 10:30 (katecheza w sobotę 4 sierpnia o 16:30).

W soboty: 7 lipca oraz 4 sierpnia odwiedzimy naszych chorych i osoby starsze zanosząc im Komunię św. Prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Dziękujemy Ks. Januszowi Wilczkowi za posługę w naszej parafii. Ponieważ przechodzi z nowym rokiem duszpasterskim do parafii NSPJ w Jastrzębiu, życzymy Mu błogosławieństwa w nowej parafii. Na jego prośbę, Msza św. pożegnalna zostanie odprawiona we wrześniu.

Najbliższy sierpniowy numer biuletynu parafialnego ukaże się w niedzielę 29 VII 2018.

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy miłego wypoczynku i zapewniamy o modlitwie w naszym kościele.

Porządek nabożeństw: 24 czerwca - 29 lipca 2018

NIEDZIELA 24.06 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.30 Za + Janinę Nidecką (od sąsiadów)
9.00 Za + Jana Klatka
10.30 Za ++ Władysława, Andrzeja, Mariannę, Helenę, Michała i Kazimierza Kowalskich, za Marię i Józefa Szczepanowskich, za Stanisławę Madej i Stanisława Kmiecika
12.00 1 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Jana Kocurka z okazji 85.rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2 int. W intencji księdza proboszcza Jarosława Paszkota
3 int. Za + Edwarda Nowak (rocznica śmierci)
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za ++ rodziców Jana, Stefanię Barcikowskich i siostrę Janinę oraz za Natalię, Eugeniusza i Bożenę Boćkowskich

PONIEDZIAŁEK 25.06

8.00 1 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Andrzeja Chodorowskiego z okazji 75.rocznicy urodzin
2 int. Za ++ siostry Emilię i Zofię w rocznicę
18.00 Za + ojca Jana Przybyło

WTOREK 26.06

8.00 1 int. Z podziękowaniem za dar poczętego dziecka z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary
2 int. Za + Irenę Madeła
18.00 Za + Jana o spokój duszy

ŚRODA 27.06

8.00 Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Kądziera
18.00 1 int. Za + ks. Marka Targiela (XVIII rocznica śmierci)
2 int. Za ++ rodziców Maksymiliana (rocznica urodzin i VIII rocznica śmierci) i Krystynę Kolenda

CZWARTEK 28.06 - WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, biskupa i męczennika

08.00 Za + Zofię Konieczną (30.dzień po śmierci)
18.00 Za + Wandę

PIĄTEK 29.06 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

08.00 1 int. Za + Adama Brzezińskiego (XXIV rocznica śmierci)
2 int. Za ++ Jadwigę Nowak (rocznica), Roman Kowalczuk
18.00 Za ++ Krystynę Iskra (30 .dzień po śmierci - od sąsiadów)

SOBOTA 30.06

08.00
18.00 Za + Henriettę Bajda (II rocznica śmierci)

NIEDZIELA 01.07 – 13. NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Kazimierza Zemana z okazji 60.rocznicy urodzin
9.00 Za + Stanisława Strzyżewskiego
10.30 W intencji: Hanny Bujak (z okazji chrztu św.) oraz Marcina Delost (roczek) i ich rodziców
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Janinę Nidecką (od parafian z Chlebowa, Wężysk, Łomów i Czarnowa)

* * *

PONIEDZIAŁEK 02.07

8.00 Za ++ teściów Halinę i Eugeniusza Kruza
18.00 Za + Jerzego Kuperskiego (X rocznica śmierci) oraz ++ rodziców z obu stron

WTOREK 03.07 – ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

8.00 Za + mamę Renatę Kołodziej (I rocznica śmierci)
18.00 Z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców Rozalię i Józefa Hanus

ŚRODA 04.07

8.00
18.00 Za + + Helenę Szrajberową (rocznica śmierci), męża Mariana, syna Włodzimierza oraz Dominikę Czarnocha

CZWARTEK 05.07

8.00 W intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00 Za + Aleksandra Wróbel (XVI rocznica śmierci) oraz ++ z rodziny Rak

PIĄTEK 06.07 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, dziewicy i zakonnicy

8.00 W intencji ++ członków Żywego Różańca Świętego
18.00 Za + Wandę Gierlotka (rocznica urodzin)

SOBOTA 07.07

8.00 W intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin
18.00 Za + Henryka Cetkowskiego (30.dzień po śmierci)

NIEDZIELA 08.07 – 14. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Franciszkę Tam (30.dzień po śmierci)
9.00 Za ++ rodziców Michała (XXXIX rocznica śmierci) i Wiktorię Przysieckich oraz siostrę Helenę
10.30 W intencji dzieci, które przyjmą chrzest święty: Arasiewicz Eryk, Skorupa Wojciech
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Jacka Matuszczyka oraz ++ z rodziny Matuszczyk, Krupka, Chmiel i Gwioździk

* * *

PONIEDZIAŁEK 09.07

8.00 Za ++ Roberta Październiok (XXXVII rocznica śmierci), żonę Martę, córkę Pelagię, syna Gerarda i wnuczkę Justynę
18.00 Za + mamę Ernestynę Zielińską (rocznica urodzin)

WTOREK 10.07

8.00
18.00 Za ++ z rodzin Namysło i Wróbel

ŚRODA 11.07 – ŚW. BENEDYKTA, opata i patrona Europy

8.00
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Pelagii Jabczyk z okazji 80.rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny

CZWARTEK 12.07 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, biskupa i męczennika

8.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę z okazji urodzin
18.00 Za + Jana Furmana (rocznica urodzin) oraz za ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

PIĄTEK 13.07 – ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

8.00 Za + ojca Henryka Pyszny (rocznica urodzin)
18.00 Za + Marię Stanuch oraz rodziców Julię i Józefa Wider

SOBOTA 14.07 

8.00 Za ++ Gertrudę, męża Alfreda oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
13.00 W intencji nowożeńców: Agata Błoniarz i Aleksander Swadźba
18.00 Za + + rodziców Annę i Kazimierza Szczęsny oraz ++ z rodziny

NIEDZIELA 15.07 – 15. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Stefana Szkliniarz (IV rocznica śmierci) od żony Heleny i wnuków oraz za + Mariana Szkliniarz (4.miesiąc po śmierci) od mamy Heleny, żony Ilony oraz dzieci z rodzinami
9.00 1 int. W intencji Dawida Kobieli z okazji urodzin
2 int. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Stefana Pietrzyńskiego z okazji 80.rocznicy urodzin
10.30 W intencji Franciszka Goli z okazji 90.rocznicy urodzin
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Mieczysława Bocheńskiego (XV rocznica śmierci) oraz za ++ rodziców z obu stron

* * *

PONIEDZIAŁEK 16.07 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

8.00 Za + Jadwigę Gołda (V rocznica śmierci)
18.00 Za + Kazimierza Sznurawę (XVI rocznica śmierci)

WTOREK 17.07 

8.00 Za ++ Barbarę i Wojciecha Kilara (86. rocznica urodzin)
18.00 Za ++ rodziców Beatę i Augustyna Grzywa oraz ++ z rodziny

ŚRODA 18.07 

8.00
18.00 Za + ojca Stefana Czajkę (rocznica śmierci)

CZWARTEK 19.07

8.00
18.00 Za + Andrzeja Wilka (64.rocznica urodzin) od żony Małgorzaty, chrześniaka Kamila i szwagra Leszka z rodziną

PIĄTEK 20.07

8.00
18.00 Za ++ Pawła i Annę Lokaj oraz ich rodziców

SOBOTA 21.07

8.00
18.00 Za ++ Michalinę, Antoninę, Marcina, Kazimierza, Grzegorza Bebłot oraz ++ Danutę i Stanisława Hudaszek

NIEDZIELA 22.07 – 16. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30 Za + Dorotę Skórzewską (I rocznica śmierci)
9.00 Za ++ Helenę i Stanisława Lelek
10.30 Za + Czesława Baran (z okazji imienin) i jego ++ rodziców
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + męża Ryszarda, za ++ rodziców z obu stron oraz ++ rodzeństwo

* * *

PONIEDZIAŁEK 23.07 – ŚW. BRYGIDY, zakonnicy i patronki Europy

8.00
18.00 Za + Elżbietę Juralewicz (I rocznica śmierci)

WTOREK 24.07 - ŚW. KINGI, dziewicy

8.00
18.00 Za + Krzysztofa (XXII rocznica śmierci)

ŚRODA 25.07 – ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

8.00
18.00 Za ++ rodziców Janinę i Czesława, brata Jana oraz ++ z rodziny Liwacz i Łysoń

CZWARTEK 26.07 – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, rodziców NMP

08.00 Za ++ Michała, jego ojca i dziadków z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla córki Magdaleny z rodziną
18.00 Za + Wiesława (XXXII rocznica śmierci)

PIĄTEK 27.07 

08.00
18.00 Za + Janusza Macyszyn (XXXVI rocznica śmierci)

SOBOTA 28.07 

8.00 Za ++ rodziców Henryka (II rocznica śmierci) i Helenę Jarczak
18.00 Za ++ Annę i Władysława, syna Henryka, córkę Annę i zięciów

NIEDZIELA 29.07 – 17. NIEDZIELA ZWYKLA

7.30
9.00 Za + Andrzeja Wilka (od siostry Zenobii i rodziny Gwiździel)
10.30 W intencji rodziny Nowakowskich, Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin, Ani z okazji 18. rocznicy urodzin i Jacusia z okazji 8. rocznicy urodzin
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 1 int. W intencji nowego proboszcza ks. dr. Tomasza Jaklewicza
2 int. Za ++ Teodorę i Mieczysława Kukułka oraz ++ z rodziny

Jan będzie mu na imię (Łk 1,63)

Słowo, które rodzi życie.

Liturgia tej niedzieli poświęcona jest postaci Jana Chrzciciela, przedstawionej w całej swojej wielkości. Od poczęcia i w narodzeniu w Janie działa w sposób zdecydowany łaska Boża, która prowadzi historię ludzi. Znakiem „mocy” Bożej jest cud płodności dwojga starszych ludzi. Jego narodziny są naprawdę powodem radości dla bliskich i rodziców, ponieważ „Pan okazał w Elżbiecie swoje wielkie miłosierdzie”. W tym możemy ujrzeć pierwszy przejaw, kim jest Bóg. Łukasz następnie akcentuje moment nadania dziecku imienia. Zamiast otrzymać imię swojego ojca, jak stanowiła tradycja, zostaje nazwany Jan, co znaczy “Pan jest miłosierny”.
Pięknie jest myśleć, że w całej historii biblijnej nadanie imienia przez Boga lub przez Jezusa oznacza wybranie lub nadanie określonej roli. Od swoich narodzin, nosząc imię, które Bóg dla niego wskazał, Jan ujawnia się jako wybrany, wezwany do wypełnienia misji przeznaczonej mu przez Boga.
Jak możemy przyjąć to słowo i nim żyć? Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że Bóg czyni nasze życie płodnym poprzez zaakceptowanie swojego słowa, którym jest Jezus. Następnie stojąc przed dziełami Bożymi stawiamy sobie pytanie o milczenie, które słucha, zjednoczone w głosie pochwalnym, który wychwala dzieła Boże. Osoba Chrzciciela wymaga jeszcze od nas uaktualnienia: Bóg będzie z nami, jeśli jak Jan, przygotowujemy ścieżki Jezusowi poprzez nawrócenie i życie w miłości. W końcu to imię przypomina nam, że przed Bogiem nikt nie jest częścią jakiejś „serii”, ale każdy jest unikalnością, jest „oryginalnością”, do której zrealizowania jesteśmy wezwani. 

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W pierwszym miesiącu wakacji modlimy się za siebie wzajemnie według następującego harmonogramu:
od 24 czerwca do 30 czerwca 2018 roku – za mieszkańców ulicy KUKUŁEK
od 01 lipca do 07 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy LIGĘZY
od 08 lipca do 14 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy LUBINY
od 15 lipca do 21 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy MIERZEJEWSKIEGO
od 22 lipca do 28 lipca 2018 roku – za mieszkańców ulicy MIŁOSZA
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem osłabionych, którzy nie mogą pojechać na wypoczynek. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem otuchy oraz obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

PRZYJACIEL ATEISTA

Życie, które rodzi słowo.
Karol, który deklaruje się jako ateista, pewnego dnia zwierza mi się z bólu, jaki go spotkał: rodzice chcą się rozwieść z powodu miłostki ojca. Poza przykrym widokiem malejącej miłości pomiędzy rodzicami trudno jest mu zaakceptować myśl konieczności życia z jednym lub drugim rodzicem i oddzielenie od brata, do którego jest mocno przywiązany. Karol wie, że jestem wierzącym i nie przyjąłby żadnej rady, ale mam ochotę mu powiedzieć tak czy inaczej, że modlę się za tę sytuację i że może dzwonić do mnie w każdym momencie.
Następnego dnia dostaję telefon od Karola: opowiada, że w szczycie swojej rozpaczy zdołał zaakceptować ten ból i … modlił się do Boga. Faktycznie słychać, że jest uspokojony. Mija kilka dni i mój przyjaciel zaskakuje mnie wiadomością: nie będzie rozwodu ani separacji z bratem; matka znalazła siłę, by wybaczyć i razem z ojcem odnowili własną wiarę w sakramencie małżeństwa. 

S.D. -Trydent


 

Ewangelia wg św. Łukasza
Łk 1, 57-66, 80

 

Elżbieta i Zachariasz długi czas pozostawali bezdzietni, co w mentalności żydowskiej uznawane było za karę Bożą. Przyjście Jana na świat oznaczało wielkie Boże miłosierdzie. Rodzice nazwali syna imieniem nadanym wcześniej przez anioła, mimo niezrozumienia otoczenia. Kiedy otwieramy się na łaskę, przyjmując Jezusa za Pana swojego życia, przestaje mieć znaczenie ludzka opinia. Wezwani po imieniu, bierzemy sobie do serca słowa Pana, wplatając je w codzienność.

 

Strona 2 z 69

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek - piątek
18:45-20:00

W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie