baner kolda

Życzenia

Życzenia dla dzieci

Dzisiaj nasza Wspólnota Parafialna szczególnie gorąco będzie się modlić za grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Nasypowej oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ulicy Kukułek, które przystąpią do I Komunii Świętej.

KOCHANE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE!

Wasze dusze dzisiaj – jak lilie piękne!
Serduszka czyste! Buzie uśmiechnięte!
O tym dniu z Jezusem Komunii Pierwszej
przez całe życie pamiętajcie:
On Wasze serca radością napełni,
jak wiosna łąki majowe kwiatem,
tylko w codzienną zaproście Go wędrówkę,
Jemu zaufajcie – ponad wszelkim czasem!

Z darem modlitwy
Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek
Rodzice, Goście, Redakcja oraz Współparafianie

Życzenia dla dzieci wczesnokomunijnych

 Dzisiaj nasza Wspólnota Parafialna szczególnie gorąco będzie się modlić za Joannę BENISZ oraz Dorotę i Zofię SKOREK, które przystąpią do Wczesnej Komunii Świętej oraz za dziesięcioro dzieci, które obchodzą pierwszą rocznicę Wczesnej Komunii Świętej. Są to: Melania CZECH, Stanisław GAJEK, Tymoteusz GODZIEK, Greta MANDERLA, Marta MAZUREK, Emilia MIOZGA, Jacek NOWAKOWSKI, Agata SZOTA, Maksymilian WIELKI oraz Zuzanna WOJCIUCH.

KOCHANE DZIECI WCZESNOKOMUNIJNE!

Uroczysty dzień Waszej Wczesnej Komunii Świętej przypada w miesiącu, w którym tradycyjnie od dziesięciu już lat organizowane jest w naszej archidiecezji – METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY obchodzone w tym roku pod hasłem „Rodzina źródłem miłości”. Takie są właśnie Wasze rodziny. Bo czyż nie miłością była decyzja Waszych Rodziców, aby wysłać Was do Wczesnej Komunii Świętej? Nasz wielki Rodak – papież św. Jan Paweł II często podkreślał, że właśnie z wiary i Eucharystii czerpał wielkie owoce dobra i siły, by odważnie zdobywać świętość dzień po dniu. Pamiętajcie o tym, gdy przyjmiecie Pana Jezusa do swego serca, gdy pokłonicie się Maryi – Jego Matce, wyznając Jej szczerze:
Najświętsza Maryjo, Mamusiu Jezusa,
my do Twoich dłoni tulimy się dzisiaj.
Chcemy Ci powiedzieć o wielkiej radości:
– Jezus po raz pierwszy w sercach naszych gości.
I chcemy Cię prosić na każdą godzinę:
– Pomóż nam w przyjaźni z Twoim wytrwać Synem!

Z darem modlitwy
Ksiądz Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek
Siostra Edyta SSND
Redakcja, Goście i Współparafianie

DRODZY PARAFIANIE I CZYTELNICY!

Dzisiaj znowu zabrzmi w naszej świątyni uroczyste Alleluja, a bogata liturgia i Wielkanocna Eucharystia będą dla nas autentycznym, żywym i prawdziwym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Zaproście Chrystusa Zmartwychwstałego do waszych domów i mieszkań, do waszego życia, a On będzie wam towarzyszył, będzie wam błogosławił i pomagał swoją obecnością, łaską, światłem. Jednym słowem będzie ożywiał miłość wzajemną w waszych rodzinach, a czy może być coś piękniejszego?

Przez wstawiennictwo Maryi, niech Duch Święty rozpali w was tę samą żarliwość, jakiej doświadczali uczniowie z Emaus oraz odnowi w waszym życiu zachwyt wobec Eucharystii, wobec jej blasku i piękna. Ci uczniowie powstali i powrócili w pośpiechu do Jerozolimy, by podzielić się radością z braćmi i siostrami w wierze. Prawdziwą bowiem radością jest rozpoznanie, że Pan pozostaje pośród nas jako wierny towarzysz naszej drogi. Eucharystia sprawia, że odkrywamy, iż Chrystus, umarły i zmartwychwstały, ukazuje się również jako nam współczesny w tajemnicy Kościoła, Jego Ciała. Staliśmy się świadkami tej tajemnicy miłości.

Życzmy sobie nawzajem, byśmy szli napełnieni radością i podziwem ze spotkania ze świętą Eucharystią, byśmy doświadczali oraz głosili innym prawdę o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Z darem modlitwy

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek
oraz Redakcja

Życzenia noworoczne 2017

„NIECH PAN WAS BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE…”

U progu Nowego Roku Kościół w swojej liturgii nie tylko prosi słowami Pisma Świętego o błogosławieństwo Boże, nie tylko błaga Bożą Opatrzność o opiekę nad swymi wiernymi, ale także w Imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego udziela Bożego błogosławieństwa i życzy, aby Bóg prowadził nas szczęśliwie drogami naszego życia.

Niech rok 2017 będzie kolejnym rokiem naszej ziemskiej pielgrzymki przeżywanej jako święta podróż do Domu Ojca. Niech będzie to rok nowego zrywu w budowaniu świata bardziej ludzkiego i bardziej zjednoczonego, świata pokoju i miłości.

Na ten trud zapisywania kolejnych kart Nowego Roku tęsknotą do Jezusa w Eucharystii, dobrocią oraz miłością podarowywaną i przyjmowaną – niech błogosławi nam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty!

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek


Czcigodny Księże Proboszczu Jarosławie!

Nadszedł nie tylko Nowy 2017 Rok, ale i kolejna rocznica Twoich urodzin.

W pierwszej kolejności pragniemy Księdzu Proboszczowi podziękować za wszelkie starania o nasze sumienia i postawy, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie wiary, za niesienie latarenki – światła, za którym my, jako parafianie, możemy podążać, za budowanie Królestwa Bożego - już tutaj - na brynowskiej ziemi, za cierpliwe rozniecanie ognia ideału jedności, za gospodarską troskę o naszą świątynię, za każde DOBRO!

Na dalsze lata życia życzymy z całego serca, by Jezus Chrystus udzielał Księdzu obfitych łask i darów, by Maryja wypraszała zdrowie i siły, by Duch Święty udzielał swej mocy na trudy każdego dnia. Szczęść Boże!

Z wdzięcznością i darem modlitwy
Parafianie, grupy parafialne i redakcja

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

„Dzisiaj się Chrystus narodził, dziś objawił się Zbawiciel, dzisiaj Aniołowie śpiewają na ziemi, radują się Archaniołowie, dziś weselą się sprawiedliwi wołając: Chwała na wysokości Bogu!”
(antyfona Nieszporów Narodzenia Pańskiego)

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Słowo, które jest na początku i samo jest początkiem, bo jest Bogiem – to Słowo stało się Ciałem, zamieszkało wśród nas i już nas nie opuści. Syn Boży pozostanie na wieki wieków tym, kim stał się kiedyś dzięki Wcieleniu: naszym Bratem. W tym pięknym dniu uwierzmy ponownie: Bóg istnieje, Bóg nas kocha, Bóg kocha nieskończenie każdego z nas i wszystkich razem! On stał się człowiekiem, aby nasze życie było już teraz rozświetlone Światłem, które nie zachodzi. A jest to światło dobra, które zwycięży zło, miłości, która pokona nienawiść, życia, które zwycięży śmierć, nadziei, w której jesteśmy zbawieni! Niech radość z tego powodu ogarnie nas do głębi naszej duszy.

Niech Chrystus, rodząca się Światłość, udzieli nam wielu potrzebnych łask, byśmy umieli postępować w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Niech głębokie przeżycie Betlejemskiej Tajemnicy odrodzi w nas pragnienie nieustannego rozpoczynania życia w coraz ściślejszej zażyłości z Bogiem i w braterskiej jedności z tymi wszystkimi, których On stawia obok nas.
Niech Boży Syn – błogosławi wszystkie nasze rodziny, niech będzie dla nas źródłem jedności i miłości wzajemnej; chorym, cierpiącym i osamotnionym niech zamienia w radość wszelki smutek, niech ukoi każdy ból; niech będzie naszym pokojem i naszą radością!

W miłości Słowa Bożego
Ks. Proboszcz Jarosław PASZKOT
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek
Parafialna Rada Duszpasterska
Redakcja

Życzenia dla Księdza Marcina Wójcika

Drogi nasz Księże Marcinie!

W dniu, w którym podczas Eucharystii razem z nami dziękujesz Bogu za kolejny rok życia – pragniemy życzyć Ci błogosławieństwa Bożego oraz mocy Ducha Świętego na każdy dzień.
Niech Boże Serce udziela Ci ze swej pełni obfitych łask i darów, a Maryja – Matka Kapłanów – wyprasza dobre zdrowie i przygarnia do swego serca. Szczęść Boże!

Z darem modlitwy

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Łukasz Walaszek
Redakcja i Parafianie

Kochane Dzieci Pierwszokomunijne!

Jesteście dla Jezusa ogromną radością! On tak bardzo kocha dzieci, jak nikt na świecie! Dzisiaj możecie się o tym przekonać w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyjdzie do Waszych serc. On będzie w Was. Jego miłość Was napełni i sprawi, że staniecie się do Niego podobne, coraz bardziej święte. On Was poprowadzi po ścieżkach Waszego życia. Tylko wierni Mu bądźcie i nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne...

Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus Was kocha i pragnie, abyście i Wy Go kochały ze wszystkich sił i często przyjmowały w postaci Komunii Świętej. Każda Msza Święta może być dla Was spotkaniem z Miłością. Miłością urzekającą i nieskończoną!

I tego Wam z serca dzisiaj życzymy przy tak pięknym święcie.

Z darem modlitwy

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Marcin Wójcik
Ks. Łukasz Walaszek
Siostry Szkolne de Notre Dame, Rodzice,
Goście i Współparafianie

Strona 1 z 6

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie