Życzenia

Życzenia noworoczne

„NIECH PAN WAS BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE…”

U progu Nowego Roku Kościół w swojej liturgii nie tylko prosi słowami Pisma Świętego o błogosławieństwo Boże, nie tylko błaga Bożą Opatrzność o opiekę nad swymi wiernymi, ale także w Imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego udziela Bożego błogosławieństwa i życzy, aby Bóg prowadził nas szczęśliwie drogami naszego życia.

Niech rok 2014 będzie kolejnym rokiem naszej ziemskiej pielgrzymki przeżywanej jako święta podróż do domu Ojca. Niech będzie to rok nowego zrywu w budowaniu świata bardziej ludzkiego i bardziej zjednoczonego, świata pokoju i miłości.

Na ten trud zapisywania kolejnych kart Nowego Roku tęsknotą do Jezusa w Eucharystii, dobrocią i miłością wzajemną - niech błogosławi nam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty!

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Łukasz Stawarz

Życzenia


Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Paszkotowi

z okazji zbliżających się dwóch ważnych jubileuszy: 50-tej rocznicy urodzin (02.01.2014) oraz 25-tej rocznicy święceń kapłańskich (13.05.2014) pragniemy już dzisiaj podziękować za wszystkie ofiarne starania o nasze sumienia i postawy, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie wiary, za niesienie latarenki - światła, za którym my, jako parafianie, możemy podążać, za budowanie Królestwa Bożego przez cierpliwe rozniecanie ognia ideału jedności oraz za gospodarską troskę o naszą świątynię.

Na dalsze lata życia i służebnego kapłaństwa maryjnego życzymy, by Jezus Chrystus - Najwyższy Kapłan - udzielał Księdzu obfitych łask i darów, by Maryja - Matka Kapłanów, która towarzyszy Księdzu Proboszczowi od pierwszych chwil kapłaństwa - wypraszała zdrowie i siły, by Duch Święty udzielał swej mocy na trudy każdego dnia. Jednocześnie zapewniamy o modlitwie. Szczęść Boże!

Z wdzięcznością

Parafianie ze wspólnoty
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi
w Brynowie

Życzenia Świąteczne

Przeżywając po raz kolejny – tym razem w Roku Rodziny – ogromną radość z faktu, iż Bóg stał się Człowiekiem, pragniemy już dzisiaj złożyć serdeczne życzenia wszystkim Parafianom, Gościom naszej parafii oraz Internautom odwiedzającym naszą parafialną stronę www.parafia.brynow.katowice.pl

  • życzymy Wiary, której nie złamią żadne troski doczesne i trudności życiowe,
  • życzymy Nadziei opartej na Bogu, bo tylko ta Nadzieja jest niezawodna i pewna,
  • życzymy Miłości doświadczanej każdego dnia w ludzkiej życzliwości i Bożej opiece.

Niech nasz Nowonarodzony Zbawiciel obdarza wszystkie brynowskie rodziny swoim błogosławieństwem, radością i pokojem serca!

Pozdrawiamy szczególnie Parafian chorych i cierpiących, w podeszłym wieku, osamotnionych oraz pogrążonych w żałobie po odejściu bliskich w ostatnim roku – zapewniając jednocześnie o modlitewnej pamięci! W tej pięknej świątecznej atmosferze pragniemy z jeszcze większą mocą głosić wszystkim, że Bóg jest Miłością! I to miłością nieskończoną! Otwórzmy na Nią nasze myśli i serca!

Bądźmy jej świadkami wypełniając z radością Wolę Bożą i kochając każdego brata, którego spotkamy na ścieżkach naszego życia.

W miłości Słowa Bożego
Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Łukasz Stawarz
oraz Redakcja

Życzenia wielkanocne

Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym,
który spontanicznie ofiarował samego siebie w ofierze za nas,
zawiązując w ten sposób nowe i wieczne Przymierze.
Eucharystia zawiera w sobie tę radykalną nowość,
która jest nam ponownie przedstawiona w każdej celebracji.


(Benedykt XVI Sacramentum caritatis, 9)


DRODZY PARAFIANIE I CZYTELNICY!

Dzisiaj znowu zabrzmi w naszej świątyni uroczyste Alleluja, a bogata liturgia i Wielkanocna Eucharystia będą dla nas autentycznym, żywym i prawdziwym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

W trwającym obecnie ROKU WIARY życzymy, aby przeżywanie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela ożywiło w nas miłość do Tego, który pozostając z nami w Sakramencie Ołtarza, jednoczy nas z Sobą co dzień w tajemnicy Komunii i obdarowuje zadatkiem nieśmiertelności.

"Przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi, niech Duch Święty rozpali w nas tę samą żarliwość, jakiej doświadczali uczniowie z Emaus oraz odnowi w naszym życiu zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piękna, jakie jaśnieją w obrzędzie liturgicznym, skutecznym znaku nieskończonego piękna samej świętej tajemnicy Boga. Ci uczniowie powstali i powrócili w pośpiechu do Jerozolimy, by podzielić się radością z braćmi i siostrami w wierze. Prawdziwą bowiem radością jest rozpoznanie, że Pan pozostaje pośród nas jako wierny towarzysz naszej drogi. Eucharystia sprawia, że odkrywamy, iż Chrystus, umarły i zmartwychwstały, ukazuje się również jako nam współczesny w tajemnicy Kościoła, Jego Ciała. Staliśmy się świadkami tej tajemnicy miłości. Życzmy sobie nawzajem, byśmy szli napełnieni radością i podziwem ze spotkania ze świętą Eucharystią, byśmy doświadczali oraz głosili innym prawdę o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»" (Benedykt XVI, "Sacramentum caritatis", 97).

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Marcin Wierzbicki
oraz Redakcja

Życzenia

Drogiemu Księdzu Proboszczowi
JAROSŁAWOWI PASZKOTOWI,

który wskazuje nam drogę do Jezusa i otwiera nasze serca na dary Ducha Świętego, z okazji zbliżającego się Dnia Urodzin błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi - Matki Kapłanów i nigdy nie gasnącego zapału do tej trudnej duszpasterskiej pracy

życzą wdzięczni Parafianie.

Strona 4 z 6

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie