Życzenia

ŻYCZENIA DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Kochane Dzieci!
W tym tak ważnym dniu, kiedy Pan Jezus przychodzi do Was cichutko jak Baranek i po raz pierwszy gości w Waszych sercach cały, życzymy Wam, aby Wasza miłość do Niego była z każdym dniem większa i abyście nigdy się z Nim nie rozstawali, bo tylko On zna prawdziwą drogę do Nieba i może Was tam zaprowadzić.


Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Ryszard Noras
Rodzice, Redakcja i Parafianie

Życzenia na Wielkanoc

Trzeciego dnia ZMARTWYCHWSTAŁ!
Tą prawdą, na której jak na "kamieniu węgielnym" opiera się cała budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj na nowo dzielić się między sobą wzajemnie jako pełnią Ewangelii.
Jan Paweł II

Niech Zmartwychwstały Chrystus, Początek i Pełnia nowego człowieka, pociągnie ku sobie nasze serca, abyśmy podążali Jego śladami w radości i pokoju, drogą wiodącą ku życiu.
Niech Duch Święty, niewyczerpane źródło łask i darów, uzdolni nas do życia zgodnego z wiarą, w nadziei, która nigdy nie zawodzi i w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Z darem modlitwy w Poranek Zmartwychwstania
Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Tomasz Sakwerda
Ks. Ryszard Noras
Redakcja
Czytaj więcej...

Życzenia na Wielkanoc

Trzeciego dnia ZMARTWYCHWSTAŁ!
Tą prawdą, na której jak na "kamieniu węgielnym"
opiera się cała budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj
na nowo dzielić się między sobą wzajemnie
jako pełnią Ewangelii.
Jan Paweł II


Niech Zmartwychwstały Chrystus, Początek i Pełnia nowego człowieka,
pociągnie ku sobie nasze serca, abyśmy podążali Jego śladami w radości i pokoju,
drogą wiodącą ku życiu.

Niech Duch Święty, niewyczerpane źródło łask i darów,
uzdolni nas do życia zgodnego z wiarą, w nadziei, która nigdy nie zawodzi
i w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Z darem modlitwy w Poranek Zmartwychwstania
Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Ryszard Noras
Ks. Robert Kaczmarek
Redakcja

Życzenia urodzinowe dla ks. proboszcza Jarosława Paszkota

"Pan podtrzymuje całe moje życie". Ps 54

Drogi księże proboszczu Jarosławie,

Życzymy Ci zdrowia i Bożego Błogosławieństwa, niezbędnych w dźwiganiu ciężaru codziennej duszpasterskiej posługi. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w gospodarzeniu parafią i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swej opiece. Szczęść Boże!

Czego życzą, zapewniając o modlitwie
Ks. Grzegorz Skiba
Ks. Ryszard Noras
Redakcja i grupy parafialne
...
Czytaj więcej...

Życzenia

DROGIEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JAROSŁAWOWI PASZKOTOWI

z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin pragniemy
złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil!

Niech Duch Święty opromienia swym światłem
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.


Z darem modlitwy

Ks. Grzegorz Skiba
Ks. Ryszard Noras
Duszpasterska Rada Parafialna
Redakcja
oraz cała Wspólnota Parafialna

Życzenia noworoczne

"NIECH PAN WAS BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE..."
U progu Nowego Roku Kościół w swojej liturgii nie tylko prosi słowami Pisma Świętego o błogosławieństwo Boże, nie tylko błaga Bożą Opatrzność o opiekę nad swymi wiernymi, ale także w Imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego udziela Bożego błogosławieństwa i życzy, aby Bóg prowadził nas szczęśliwie drogami naszego życia.

Niech rok 2009 będzie kolejnym rokiem naszej ziemskiej pielgrzymki przeżywanej jako święta podróż do domu Ojca. Niech będzie to rok nowego zrywu w budowaniu świata bardziej ludzkiego i bardziej zjednoczonego, świata pokoju i miłości.

Na ten trud zapisywania kolejnych kart Nowego Roku tęsknotą do Jezusa w Eucharystii, dobrocią oraz miłością podarowywaną i przyjmowaną - niech błogosławi nam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty!

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Grzegorz Skiba
Ks. Ryszard Noras

Życzenia Świąteczne

"Dzisiaj się Chrystus narodził, dziś objawił się Zbawiciel, dzisiaj Aniołowie śpiewają na ziemi, radują się Archaniołowie, dziś weselą się sprawiedliwi wołając: Chwała na wysokości Bogu!"
(antyfona Nieszporów Narodzenia Pańskiego)


"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Słowo, które jest na początku i samo jest początkiem, bo jest Bogiem - to Słowo stało się Ciałem, zamieszkało wśród nas i już nas nie opuści. Syn Boży pozostanie na wieki wieków tym, kim stał się kiedyś dzięki Wcieleniu: naszym Bratem. W tym pięknym dniu uwierzmy ponownie: Bóg istnieje, Bóg nas kocha, Bóg kocha nieskończenie każdego z nas i wszystkich razem! On stał się człowiekiem, aby nasze życie było już teraz rozświetlone Światłem, które nie zachodzi. A jest to światło dobra, które zwycięży zło, miłości, która pokona nienawiść, życia, które zwycięży śmierć, nadziei, w której jesteśmy zbawieni! Niech radość z tego powodu ogarnie nas do głębi naszej duszy.
Niech Chrystus, rodząca się Światłość, udzieli nam wielu potrzebnych łask, byśmy umieli postępować w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.
Niech głębokie przeżycie Betlejemskiej Tajemnicy odrodzi w nas pragnienie nieustannego rozpoczynania życia w coraz ściślejszej zażyłości z Bogiem i w braterskiej jedności z tymi wszystkimi, których On stawia obok nas.
Niech Boży Syn - błogosławi wszystkie brynowskie rodziny, niech będzie dla nas źródłem jedności i miłości wzajemnej; chorym i cierpiącym niech zamienia w radość wszelki smutek, niech ukoi każdy ból; niech będzie naszym pokojem i naszą radością!

W miłości Słowa Bożego
Ks. Proboszcz Jarosław PASZKOT
Ks. Grzegorz Skiba
Ks. Ryszard Noras
Parafialna Rada Duszpasterska
Redakcja

Strona 5 z 6

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie