Życzenia

Życzenia dla Księdza Jubilata

Dostojny Jubilacie! Księże Benedykcie!Dzisiaj Twoje święto spinające półwiecze kapłańskiej posługi,
a choć Ty nigdy ziemskiej nie szukałeś chwały,
pozwól słowem i kwiatem wyznać naszą wdzięczność.
Stajemy dziś przed Tobą w tłumu wielkiej rzeszy,
by owocami pracy Twojej się zachwycić
i pełnią dłoni, z którą przed tron zmierzasz Boży
z różańcami dni - z korali, co świecą w ciemności.
Wierny Panu w przysiędze i gorliwy w służbie
splatałeś w jedno sprawy Boże i ludzkie.
I tylko serce wie Twoje jakie to trudne,
jak przygniata znużenie, godziny samotne.
Twój dzień Jubileuszu jest i dla nas darem:
W jego to blasku dojrzeć możemy wyraźniej,
czym kapłan człowiekowi w codzienności wartkiej -
czyniący z życia swego służebną ofiarę:
Któż zliczy ilu wsparłeś słowem i ramieniem,
ile ziaren mądrości z ambony posiałeś...
Ile życia spędziłeś na klęczkach - za wiernych,
o dusze zabiegając żywych i umarłych!
Bogu niech będą dzięki za Twe powołanie,
za to pasterskie z ludu dla ludu wybranie.
A Tobie dziękujemy za pracę, za trudy,
za to serce kapłańskie - tak wysokiej próby.
Za słowa Prawdy świętej, za błogosławieństwa:
- Chleb udanego życia i wiecznego szczęścia.
Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, dalej Cię prowadzi
i niebieską chwałą ziemski krzyż nagrodzi.

Z darem modlitwy
Ksiądz Proboszcz Jarosław Paszkot
Ksiądz Krzysztof Wieczorek
Redakcja oraz cała Wspólnota Parafii
u Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie

Życzenia

DROGI KSIĘŻE JANIE! NASZ NEOPREZBITERZE!

Bóg - największy sprawca cudów -
szukał i wybrał właśnie Ciebie!
Dziś jesteś najpiękniejszym kwiatem
pod naszym brynowskim niebem.

Bóg wziął Cię w Swoje Ręce
i wśród kwiatów ołtarza postawił,
abyś Jego Imieniem co zbawia
ludziom i ziemi błogosławił.

Pozdrawiamy Cię i życzymy
Miłości - co nowy świat stwarza,
i tego szaleństwa Bożego
co wiarę w ludziach pomnaża.

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Krzysztof Wieczorek
Parafialna Rada Duszpasterska
Redakcja i Parafianie

Życzenia

Księże Grzegorzu! Drogi nasz Prymicjancie!

Nasza Wspólnota parafialna raduje się dzisiaj niezmiernie, że sercem i całym życiem postanowiłeś odpowiedzieć na Boże wezwanie, że podjąłeś trud podążania za Chrystusem.

Życzymy Ci z całego serca, aby Twoja kapłańska droga była zawsze pełna mocy Ducha Świętego, aby zaprowadziła Ciebie i wszystkich, którzy za Tobą będą podążać, wprost do Jezusa i "nieba bram". Byś codziennie ukazywał swoim słowem i życiem piękno Bożej miłości.

Niech zjednoczenie z Chrystusem w sakramencie kapłaństwa będzie dla Ciebie, Księże Grzegorzu, źródłem radości, pokoju serca i ewangelicznego zapału w służbie drugiemu człowiekowi. Niech z tej szczególnej zażyłości sakramentalnej z Chrystusem - in persona Christi - wypływa moc do coraz głębszego składania całkowitego daru z siebie.

Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i niech Ci szczodrze błogosławi! Niech Duch Święty nieustannie Cię oświeca, umacnia i prowadzi! Niech Maryja - Matka Kapłanów - otacza Cię płaszczem swej matczynej opieki i uprosi u swego Syna dar pięknej miłości w radosnej służbie Bogu i ludziom!

Ks. Proboszcz Jarosław Paszkot
Ks. Krzysztof Wieczorek
Parafialna Rada Duszpasterska
Redakcja i Parafianie
Czytaj więcej...

Życzenia

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Słowo, które jest na początku i samo jest początkiem, bo jest Bogiem - to Słowo stało się Ciałem, zamieszkało wśród nas i już nas nie opuści. Syn Boży pozostanie na wieki wieków tym, kim stał się kiedyś dzięki Wcieleniu: naszym Bratem. W tym pięknym dniu uwierzmy ponownie: Bóg istnieje, Bóg nas kocha, Bóg kocha nieskończenie każdego z nas i wszystkich razem! On stał się człowiekiem, aby nasze życie było już teraz rozświetlone Światłem, które nie zachodzi. A jest to światło dobra, które zwycięży zło, miłości, która pokona nienawiść, życia, które zwycięży śmierć, nadziei, w której jesteśmy już zbawieni! Niech radość z tego powodu ogarnie nas do głębi naszej duszy.
Niech Chrystus, rodząca się Światłość, udzieli nam wielu potrzebnych łask, byśmy umieli postępować w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.
Niech głębokie przeżycie Betlejemskiej Tajemnicy odrodzi w nas pragnienie nieustannego rozpoczynania życia w coraz ściślejszej zażyłości z Bogiem i w braterskiej jedności z tymi wszystkimi, których On stawia obok nas.
Niech Boży Syn - z okazji 50-tej rocznicy poświęcenia naszej świątyni - błogosławi wszystkie brynowskie rodziny, niech będzie dla nich źródłem jedności i miłości wzajemnej; chorym i cierpiącym niech zamienia w radość wszelki smutek, niech ukoi każdy ból; niech będzie naszym pokojem i naszą radością!

W miłości Słowa Bożego

Ks. Proboszcz Jarosław PASZKOT
Ks. Krzysztof WIECZOREK
Parafialna Rada Duszpasterska
Redakcja
Czytaj więcej...

Strona 6 z 6

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie