Słowo Życia

Słowo życia - marzec 2014

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości" (J 15,10).

Słowa te zaczerpnięte są z długiej przemowy, zapisanej w czwartej Ewangelii (J 13,31-17,26), którą Jezus kieruje do swoich apostołów po ostatniej wieczerzy. Podkreśla w niej, że zachowywanie Jego przykazań pozwala nam trwać w Jego miłości. Cytowane słowa odwołują się do jednego z poprzednich wersetów, w którym Jezus mówi do swoich Apostołów:

„Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania" (J 14,15). Zatem miłość do Jezusa powinna być przyczyną, korzeniem, z którego ma wyrastać zachowywanie Jego przykazań.

Wynika stąd rodzaj sprzężenia zwrotnego między miłością do Jezusa a zachowywaniem Jego przykazań. Miłość do Jezusa skłania nas, by żyć coraz wierniej Jego Słowem; jednocześnie Słowo Jezusa wcielane w życie pozwala nam trwać w miłości do Niego, a w konsekwencji coraz bardziej w niej wzrastać.

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości

„Trwać w Jego miłości". Co Jezus chce powiedzieć przez te słowa?
Bez wątpienia chce powiedzieć, że zachowywanie Jego przykazań jest znakiem, dowodem, że jesteśmy Jego prawdziwymi przyjaciółmi. Jest to warunek, aby również Jezus odwzajemnił naszą przyjaźń i zapewnił nam swoją. Ale wydaje się, że Jezus chce powiedzieć coś jeszcze, a mianowicie, że zachowywanie Jego przykazań rodzi w nas miłość, która jest Jemu właściwa.
Przekazuje nam ten sposób kochania, jaki dostrzegamy w całym Jego ziemskim życiu: miłość, która sprawiała, że Jezus był jedno z Ojcem, a równocześnie pobudzała Go do utożsamiania się i do bycia jedno ze wszystkimi braćmi, szczególnie z najmniejszymi, najsłabszymi, najbardziej pokrzywdzonymi.
Miłość Jezusa była miłością, która leczyła każdą ranę duszy i ciała, dawała pokój i radość każdemu sercu, przezwyciężała wszelkie podziały i wnosiła między wszystkich braterstwo i jedność.
Jeśli będziemy wcielać w czyn słowa Jezusa, On sam będzie żył w nas i także nas uczyni narzędziami swojej miłości.

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości

Jak więc będziemy praktykowali Słowo Życia tego miesiąca? Pamiętając stale o celu, jaki nam ono wyznacza, dążyć będziemy zdecydowanie do życia chrześcijańskiego, które nie zadowala się miernym, chłodnym i zewnętrznym zachowywaniem przykazań, lecz jest pełne wielkoduszności. Święci postępowali w taki sposób i są żywym Słowem Boga.
W tym miesiącu wybierzmy jedno Jego Słowo, jedno Jego przykazanie i starajmy się wcielić je w czyn.
A ponieważ Nowe Przykazanie Jezusa („Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem") jest w jakimś sensie sercem i streszczeniem wszystkich nakazów Jezusa, żyjmy nim z całym radykalizmem.

Chiara Lubich


1. Słowo Życia, maj 1994, publikowane w: Nowe Miasto 1994, nr 3.

Słowo życia - luty 2014

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8).

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie Kazaniem na Górze. Zwyczajem żydowskich nauczycieli zasiadł na wzgórzu, nad jeziorem Tyberiadzkim w pobliżu Kafarnaum, i mówił do tłumów o człowieku błogosławionym. W Starym Testamencie słowo „błogosławiony" powtarzało się wielokrotnie, a oznaczało pochwałę człowieka, który w różnych sytuacjach wypełnia Słowo Pańskie.

Czytaj więcej...

Strona 8 z 12

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie