Gazetka parafialna

Tak Bóg umiłował świat (J 3,16)

Słowo, które staje się ciałem.

Największe objawienie Boga w świecie było w Chrystusie. Jezus jest nową „górą” spotkania z Bogiem, ostatecznym i najwyższym słowem skierowanym do nas z nieba. Bóg nie mieszka w „chmurze”, ale w Synu Jednorodzonym, a zatem „kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne”. Jeśli Bóg wkracza w świat, to nie po to, „aby świat potępić, ale by świat został zbawiony”. On przychodzi, aby nas zbawić, abyśmy mieli uczestnictwo w Jego życiu, Jego miłości, Jego mocy, Jego świetle, Jego komunii. Bowiem Bóg „tak umiłował świat”, a ta miłość jest darem Jego Syna.

Bóg wie, że świat nie może się nawrócić, dopóki nie pozna Bożej miłości. A zatem Bóg kieruje do człowieka swoje słowo, Słowo Wcielone, które przychodząc do nas, pomaga nam odkryć wspaniałość stworzenia, pokazuje każdemu z nas, że jesteśmy obrazem Boga, że w Nim jesteśmy dziećmi. Przyjąć Jezusa, to nauczyć się czynić jak On.

To, co nada pełny sens naszemu życiu, to zdolność kochania. Również dla nas kochać oznacza podarować, być darem. Podarować to, kim jesteśmy i co posiadamy: nasze umiejętności, nasz czas, nasze talenty, naszą wrażliwość, naszą historię.

Giovanni C.


Życie, które staje się słowem.

MIŁOŚĆ CHRYSTUSA NAS PRZYNAGLA

Jest bardzo wiele powodów, dla których powinnam zrezygnować ze zobowiązania, jakie podjęłam, czyli katechizowania najmłodszych dzieci. To wysiłek, jaki wkładam, by pogodzić nauczanie z innymi zobowiązaniami dotyczącymi rodziny, pracy. To trudności związane z przygotowaniem katechez, bo wielu rzeczy sama nie wiem. To trudność w wyrażeniu czegoś w sposób zrozumiały dla dzieci i świadomość, że wiele razy to, co staram się przekazać, po prostu nie dociera do nich. Z tego rodzi się poczucie, że się nie nadaję. To także obojętność niektórych rodziców. Nieporozumienia i uwagi w domu typu: „Czy masz za mało pracy, że robisz jeszcze to!!!”. Wyczuwalna ironia w głosie, która mnie rani. Ale przede wszystkim moja osobista historia i wypływająca z tego świadomość, że nie nadaję się do tego. W ostatnim czasie rodzi się we mnie wiele wątpliwości i pytań. Ale jest też ciepło, miłość i pokój, których doświadczam, od kiedy poznałam Jezusa. Teraz, kiedy wiem, że On mnie kocha taką, jaka jestem, teraz, kiedy poznałam ludzi, z którymi tworzymy wspólnotę – jak mogę nie podarować tego dzieciom? Czy to On mnie do tego popycha? Myślę... Mam nadzieję, że tak!

L. - Włochy


Życie, które staje się słowem.

Wykluczony współlokator

To, co wyprawiał na  spotkaniach współlokatorów, jego dziwactwa, doprowadziły go do wykluczenia ze wspólnoty lokatorskiej. Pewnego popołudnia, podczas spaceru po nabrzeżu, spotkałem go: serdeczne powitanie, na które odpowiedział. Przepraszał za swoje zachowanie i przez około godzinę opowiadał mi swoje tarapaty rodzinne. Odnowiłem relacji z tą osobą, w której odkryłem wiele wartości. Ale pozostali współlokatorzy?
Jakiś czas później nadarzyła się okazja. Pękła się pompa głębinowa w studni, która służyła do podlewania wspólnotowego ogrodu. Według  ekspertów nie można było nic zrobi i trzeba było kopać nową studnię. Pewnego ranka spotkałem naszego współlokatora, który będąc wykluczonym ze wspólnoty, nic nie wiedział o naszym problemie, więc mu go opowiedziałem. Powiedział mi, że już rozwiązywał tego typu problemy i byłby zadowolony, gdyby mógł się zająć i tym. Rozmawiałem z administratorem i niektórymi lokatorami, którzy ze zdumieniem i niedowierzaniem zgodzili się, by spróbował. Po kilku dniach pompa została uruchomiona ponownie. To zdarzenie pomogło zetrzeć wszelkie urazy i przywrócić wzajemny szacunek.

N.C., Włochy

Otrzymacie Ducha Świętego (J 20,22)

Słowo, które staje się życiem.

Dzisiejsze święto zachęca nas do uświadomienia sobie daru Ducha Świętego w nas: Ducha Chrystusa, Ducha uwolnienia świata od grzechu, gdyż zbawienie zaczyna się już dziś w naszym świecie.

Uczniowie mają za zadanie być Jego wysłannikami, jak On był wysłannikiem Ojca. Tak jak Jezus, który nie cofnął się przed żadną trudnością i nie wiedział, co to „drzwi zamknięte”, ale zaprowadzał wszędzie pokój i radość, tak samo uczniowie nie powinni rezygnować w obliczu jakiejkolwiek sytuacji grzechu, ale powinni zrobić wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do wyzwolenia człowieka.

Uczeń nie musi nic wymyślać, improwizować: po prostu musi pozostać wierny; w różnych sytuacjach życiowych musi stosować Ewangelię Chrystusa. Jeśli Jezus powierza jakieś zadanie, udziela również niezbędnych darów, środków i sił, aby to zrealizować. Dlatego też udziela swym uczniom Ducha Świętego. On ich poprowadzi, by zrozumieli nauczanie Jezusa i umocni ich w dawaniu świadectwa.

Jak ważne jest zatem nauczyć się słuchać „Jego głosu”, pozwolić się prowadzić przez Niego, w Nim znajdując siłę, by iść naprzód każdego dnia!


Życie, które staje się słowem.

CHRZEST

Chrzest naszej córeczki miał się odbyć razem z chrztem dziecka pewnej rodziny ze Sri Lanki. Pomyśleliśmy więc, byśmy świętowali to wydarzenie razem. Ozdobiliśmy salkę parafialną i zrobiliśmy napis: „Witamy, Janet Yvan i Franceskę”. Po chrzcie zaprosiliśmy tę rodzinę oraz pozostałych krewnych do wspólnego świętowania. Dla nich to była wielka niespodzianka i ogromna radość. Przyjęli z entuzjazmem i wdzięcznością naszą propozycję. Wszystko było proste, spontaniczne i wzruszające.

Ta rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Dla nas wielką lekcją było zobaczyć, z jaką godnością to przeżywają. Chcieliśmy pokazać, że liczy się to, że jesteśmy braćmi i jest to ważniejsze niż pomoc ekonomiczna. Jesteśmy wdzięczni tej rodzinie za to, że dała nam możliwość poszerzenia naszej własnej rodziny.

F. M. – Włochy


EWANGELIA
(J 20,19-23)

Każdy z nas widział zamarzniętą szybę. Pokryta cienką warstwą lodu nie przepuszcza światła. Obraz widziany przez taką szybę jest rozmazany i zniekształcony. Ale wystarczy chuchnąć, a ciepłe powietrze z naszych ust zmienia wszystko. Tchnienie Chrystusa na apostołów było jak rozmrożenie ich serc i umysłów, jak usunięcie paraliżu i niemocy. Tchnął na nich i mogli w Nim wszystko...

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni (Mt 28,20)

Słowo, które rodzi życie.

Poprzez Wniebowstąpienie Jezus ustanawia nowy typ swojej obecności, kontynuując zbawienną działalność w sposób bezpośredni i w ciągu lat, także poprzez misję wiernych i Kościoła pełnioną w stosunku do wszystkich ludów. Jeśli Go przyjmą, także oni będą mogli dostąpić zbawienia niesionego przez Jezusa. W ten sposób Jezus zostaje z człowiekiem „do końca świata”.

Tak właśnie Zmartwychwstały uobecnia się między ludźmi: jako kochający Ojciec, jako cierpiący Syn, który umarł i zmartwychwstał i jako Duch Święty, który daje życie. Dzisiaj świętujemy pewność, że On jest obecny!

Wniebowstąpienie pozwala doświadczyć nieba, zanim się do niego dostaniemy. Niebo zawsze pozostaje naszym celem, a w wędrówce do niego nie jesteśmy osamotnieni. Jezus nie odchodzi od nas, pozostaje z nami i towarzyszy nam w naszych dziełach. Dzięki wiernym Jezus jest obecny jako Zwycięzca. Pan świata jest między ludźmi. Poszukuje ludzi, nie jest daleko, wszystkich zabierze do swojego królestwa. Jego narzędziem jesteśmy my, Jego uczniowie, którzy naśladujemy każdy Jego krok i realizujemy Jego słowa.

Giovanni C.


Życie, które rodzi słowo

KIEDY WIDZISZ BÓL U DRUGIEGO CZŁOWIEKA I PRZEBACZASZ

On – skazany na dożywocie za zabójstwo, od 25 lat w więzieniu. Ona – matka zamordowanego piętnastoletniego syna. Ciro i Elisabetta. I nawet gdyby to nie Ciro odebrał życie Andrei (synowi Elisabetty), cóż mogłoby być bardziej bolesnego? A jednak droga wiary, którą obydwoje podjęli, doprowadziła do ich spotkania. Paradoks, osiągnięty również poprzez sakrament spowiedzi. „Poznałem Elisabettę – opowiada Ciro – w więzieniu Opera w Mediolanie, dzięki Odnowie w Duchu Świętym i organizacji Prison Fellowship Italia, podczas spotkań Projektu Sykomora, który przewiduje konfrontacje więźniów z ofiarami przestępstw”.

Ciro wspomina, że „Elisabetta wkroczyła do więzienia z zamiarem wyrzucenia całej swojej wściekłości i żalu w jego twarz, ale potem odkryła moje cierpienie i ból podobny do tego, który ona przeżywa”. „Strata syna sprawiła, że doznawałam najbardziej okrutnego cierpienia, zaostrzonego nienawiścią wobec człowieka, który go zabił” – opowiada Elisabetta. „Ale im bardziej nienawidziłam, tym gorzej się czułam”. Nastąpiło spotkanie w więzieniu i odkrycie miłosierdzia na nowo. 12 marca zeszłego roku Ciro po raz pierwszy opuścił więzienie na 12-godzinną przepustkę. Razem z Elisabettą i jej rodziną poszedł złożyć bukiet kwiatów i odmówić modlitwę nad grobem Andrei.

Z „Avvenire”


EWANGELIA
(Mt 28,16-20)

Bywają dni, że czujemy się bardzo samotni. Zwłaszcza gdy odrzucą nas najbliżsi, ci, na których liczyliśmy. Obiecali kochać, a zostawili w połowie drogi. Obiecali być na zawsze, ale zawsze trwało zaledwie jakiś czas. Rany, które zadano naszemu sercu, goją się latami. Często, w takich chwilach, ludzie pytają: Gdzie jest Bóg? Dziś Chrystus odpowiada, że jest z nami zawsze, aż do skończenia świata, i że panuje nad wszystkim, bo jest władcą nieba i ziemi.

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14,15)

Słowo, które rodzi życie.

Jezus, świadomy tego, że nadchodzi Jego godzina, chce uczynić rozstanie z uczniami mniej bolesnym. Mówi o tym, że nie odchodzi do Ojca, by zostawić ich bez opieki, lecz aby powrócić pośród nich w nowej postaci. Jego śmierć i zmartwychwstanie wyznaczają przejście z widocznej i zewnętrznej obecności do obecności wewnętrznej. Objawi się ona zbawieniem przez Ducha Świętego, Dar Ojca, który pozostanie na zawsze z uczniami.

Świat nie może go otrzymać, ponieważ „nie widzi go i nie zna”. Podstawowym warunkiem jest tak naprawdę miłość do Jezusa Chrystusa, wyrażona naśladowaniem i przestrzeganiem Jego pouczeń. Tylko wtedy On staje się obecny, daje się zobaczyć, zrozumieć, tak jakby znajdował się w nas samych. Ducha Chrystusowego posiadają tylko ci, którzy przyjęli Jego przesłanie i zgodnie z nim działają.

Kochać Jezusa to znaczy przestrzegać Jego wskazówek, Jego nauczania. Kochać to przyjmować Komunię, która realizuje się poprzez słowo zasiane między ludźmi, jak i w sferze niebieskiej. Jezus obiecuje nam, że taka pierwotna miłość, zakorzeniona w wierze i posłuszeństwie, zostanie spełniona. Ta miłość znajdzie tego, który faktycznie jej szuka i wierzy w nią. On [Jezus – przyp. tłum.] nadejdzie w Komunii i pozwoli się dostrzec. On nadejdzie, a wierzący „zobaczy” i „pozna”, doświadczy Boga. Jego wiara stanie się miłością, pewną i szczęśliwą nawet pośród trosk.

Giovanni C.


Życie, które rodzi słowo.

TAK ODZYSKAŁEM SYNA

Robert, najstarszy z naszych trzech synów, zaczął zamykać się w sobie i mieć problemy z jąkaniem. Diagnoza psychologa: brak głębokiej relacji z ojcem i w konsekwencji silny kompleks niższości w stosunku do mnie i braci. Wtedy otworzyły mi się oczy: chciałem mocno udzielać się społecznie, jako dobry chrześcijanin, a traciłem własnego syna! Od tamtego momentu zacząłem poświęcać mu całe weekendy. Wychodziliśmy razem, uprawialiśmy sport, byliśmy na wycieczce statkiem, przebywaliśmy ze sobą godzinami. Zapomniałem zupełnie o moich badaniach, lekturach. Kiedy płynęliśmy żaglówką, to on uczył mnie manewrów i poprawiał moje błędy. Można powiedzieć, że wstąpiłem do jego szkoły, jako uczeń, bez żadnych wymagań. To właśnie uczyniło w jego oczach własne umiejętności bardziej wartościowymi, dało mu poczucie pewności i sprawiło, że poczuł mnie blisko siebie. Wtedy rozkwitło uczucie i szacunek: odnaleźliśmy się wzajemnie. Po krótkim czasie dolegliwości Roberta zmniejszyły się, aż w końcu prawie zniknęły.

Z Avvenire


EWANGELIA
(J 14,15-21)

Gdy rodzic zapada na śmiertelną chorobę i wie, że nie ma dla niego ratunku, najbardziej boi się o swoje dzieci. Wie, że zostaną same na świecie, że nie będzie mógł im pomóc. Gdy Jezus, najpierw zamordowany, a potem zmartwychwstały, zapowiadał, że już wkrótce nie będzie mógł się ukazywać uczniom, dbał, aby zrozumieli to, co najważniejsze: że nie zostawia ich sierotami, że będą mieli pomoc – Pocieszyciela, który będzie z nimi na zawsze.

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! (J 14,1)

Słowo, które rodzi życie.

W świecie pełnym lęków i strachów, pomimo postępu, człowiekowi ciężko jest znaleźć ostateczną pewność i bezpieczeństwo. Pomimo że buduje swój ziemski dom, pozostaje w pewnym sensie bez dachu nad głową. Jezus pokazał nam nasze prawdziwe mieszkanie, ponieważ wieczną ojczyzną jest dla nas Bóg, nasz Ojciec. Dom ten jest z pewnością darem, ale aby go odpowiednio przyjąć, potrzebna jest odpowiednia postawa człowieka.

Dzisiejsza Ewangelia otwarcie mówi nam, byśmy wierzyli w Boga i Jezusa, którego nie można odłączyć od Ojca. Dlaczego? Ponieważ to On jest Prawdą, z którą jesteśmy związani i w której pokładamy ufność. Jesteśmy wezwani, by w nią uwierzyć. Jezus jest odblaskiem chwały Boga, jest widzialnym wizerunkiem niewidzialnego Boga. Jest wysłannikiem Bożym, on jedyny ukazuje nam Go w sposób autentyczny i ostateczny. On jest jedyną drogą, którą możemy pójść, jest mostem między Bogiem a światem i między światem a Bogiem. Jest pierworodnym wśród wielu braci i Zbawicielem nas wszystkich.

W Jezusie nie tylko możemy pozostawać w Komunii z Bogiem, ale możemy nawet „widzieć”. Człowiek jest u boku Ojca, jest Jego dzieckiem na tyle, na ile osobiście czuje się złączony z Jezusem. Jezus jest we mnie za pośrednictwem modlitwy, wiary, Słowa, miłości i darów Ducha Świętego. Po przejściu tej drogi, znajdziemy się w „domu”, u Boga.

Giovanni C.


EWANGELIA
(J 14,1-12)

Szczerość rozmów Jezusa z apostołami zachwyca. Dziś, po wielu wiekach badań i rozważań teologicznych, możemy się uśmiechać, może nam się nawet wydawać, że pytania Tomasza czy Filipa były po prostu naiwne. Jednak to nie w formie i treści jest moc tych pytań, ale w ich szczerości i uczciwości. Apostołowie tak dobrze znali Jezusa, że mogli Go pytać o wszystko. Gdy nie rozumieli – znów pytali. To jedyna droga, prawda i życie dla nas – On, który zna odpowiedź na każde pytanie naszego serca.

Ja jestem bramą owiec (J 10,7)

Słowo, które rodzi życie.

Pragnienie nadejścia pasterza, który umiałby mądrze prowadzić swoją trzodę, było zawsze żywe wśród ludu Izraela. Jezus jawi się im jako ten właśnie wyczekiwany pasterz. Ci, którzy go poprzedzali, w szczególności skrybowie i faryzeusze, zamiast dokonywać poświęceń w imię dobra całego stada, troszczyli się jedynie o własne interesy, pozwalając ludowi na rozproszenie. Jezusowi natomiast leży na sercu dobro trzody, każdego z osobna, ponieważ chce z ludźmi ustanowić indywidualne relacje. Kto odda się Jego opiece, „zostanie zbawiony”, „odnajdzie pastwisko”. To On jest tym, którego serce ludzkie zawsze szukało, ponieważ potrafi zaspokoić najgłębiej skrywane pragnienia i oczekiwania człowieka.

Dzisiaj Jezus kontynuuje swoją pasterską misję działając naszymi rękami. Wiemy o tym, ponieważ zakomunikował nam to: tylko ten, który szuka Słowa Bożego i wciela je w życie, będzie mógł przejść przez prawdziwą bramę.

Sekretem dobrego spełniania się jako pasterz, jest naśladowanie Jezusa, który przyszedł na ziemię i czynił dobro na rzecz wszystkich, jak również wykonywał do końca każde zadanie, którego się podjął. Tylko wtedy będziemy zdolni do zmiany świata, tak by był piękniejszy i bardziej miłosierny.

Giovanni C.


Życie, które rodzi słowo.

CZUŁAM SIĘ OGARNIĘTA DOBROCIĄ PANA

Kiedy 48-letnia Meksykanka Kenny opowiada o sobie samej, mówi: „Za młodu popełniłam wiele błędów. Bóg nie miał wtedy dla mnie żadnego znaczenia”. Kenny urodziła się i wzrastała w rodzinie masońskiej. Ojciec i matka przekazali jej swoją wizję życia. Potem, podczas Roku Świętego Miłosierdzia, nastąpił definitywny przełom (po wcześniejszym pierwszym zbliżeniu się do wiary podczas roku jubileuszowego 2000). „Niedawno – opowiada – spotkałam misjonarza miłosierdzia i mogłam podejść do spowiedzi generalnej, podczas której naprawdę poczułam się ogarnięta Bożą Miłością”.

Ale nie tylko życie Kenny się zmieniło. Również ojciec (który w swojej loży masońskiej piastował jedną z najwyższych funkcji) został dotknięty przez Miłosierdzie. W najbardziej zaskakujący sposób. Kiedy jego żona zachorowała na Alzheimera, Kenny poprosiła o udzielenie matce sakramentu Namaszczenia Chorych. Przy tej okazji ojciec przystąpił do spowiedzi – pierwszy raz po dziesięcioleciach. Tak właśnie zaczęła się droga zwieńczona udzieleniem sakramentu małżeństwa, po 50 latach od ślubu cywilnego. Tego samego dnia ojciec przyjął Komunię Świętą, dopełniając tym samym swój powrót na łono Kościoła.

Z „Avvenire”


EWANGELIA
(J 10,1-10)

Może chcielibyśmy, aby Jezus mówił o sobie, używając wzniosłych opisów i królewskiej terminologii? Może wtedy czulibyśmy wobec Niego respekt i w przestrachu spełnialibyśmy długie listy dobrych uczynków? Bóg, który mówi o sobie, że jest pasterzem, który wchodzi do owczarni, gdzie prawdopodobnie nie pachnie perfumami Chanel, ale obornikiem i paszą, może w pierwszej chwili zdumiewać i nie być autorytetem. A jednak spodobało się Bogu być bramą dla owiec...

Wszedł i pozostał z nimi (Łk 24, 29)

 

 

 

Słowo, które rodzi życie.

W znaku wędrowca, samotnego i szukającego towarzystwa i w znaku łamanego chleba, także gdy ogarnia nas lęk i zawód, kiedy wybieramy drogę, która oddala nas od naszych obowiązków i oddziela od braci, Zmartwychwstały dołącza do naszej włóczęgi, aby doprowadzić nas na nowo do radości, nadziei i wspólnoty.

Przywracając dwóch uczniów z Emaus na łono wspólnoty, zmartwychwstanie Jezusa staje się zmartwychwstaniem uczniów, zmartwychwstaniem ludzkim: wszystko staje się owocem delikatnej, cierpliwej i hojnej miłości Zmartwychwstałego, który staje się wędrowcem przyjmującym za swój smutek uczniów i pomaga im w jego pokonaniu, daje im nowe zrozumienie słowa Bożego, błogosławi, łamie i rozdaje chleb.

Prośmy w nadchodzącym tygodniu o dar Ducha Świętego, aby pomógł nam odczytać i zrozumieć znaki obecności Zmartwychwstałego w naszym życiu osobistym, w życiu naszych rodzin i wspólnot, począwszy od celebracji eucharystycznej, gdzie spotykamy Go jako przyjaciela, który oddaje się nam bez reszty.

Giovanni C.


Życie, które rodzi słowo.

Okulary

Ochroniarz szkoły, w której uczę (ciemne okulary i nieobecny wzrok) nie jest zapewne osobą, którą pragnąłbyś spotkać z samego rana. Jednak „sztuka”, jaką codziennie staram się praktykować, stawia mnie w takiej pozycji, że staram się kochać wszystkich, bez selekcji. Wyrysowałem na twarzy najpiękniejszy uśmiech, jaki tylko potrafiłem, i wysłałem mu razem z dźwięcznym „dzień dobry”. W odpowiedzi usłyszałem jakiś jęk, ale to i tak już coś. Na piętrze spotykam panią „od wszystkiego”, której nigdy nic nie pasuje: umowa, grafik, związki zawodowe, koledzy, telefon, dzieciaki, które brudzą, fotokopia do zrobienia... prycha tym wszystkim tak bardzo, że dzieci w szkole nazywają ją „Lokomotywa”.  Dziś jednak, zanim zaczęła wyrzucać z siebie pokłady niezadowolenia, opowiedziałem jej wiele pięknych historii, które przydarzyły mi się w ciągu weekendu. Potem pokazałem jej okulary: „Zobacz, kiedy są brudne, widzę wszystko nie tak, ale kiedy je wyczyszczę, obraz staje się znów ostry i wyraźny. Kiedy nastawiam się pozytywnie,  i patrzę przez „szkła” miłości na tych, co są obok mnie, mój punkt widzenia się zmienia, i nawet w trudnych i przykrych sprawach znajduję dobrą stronę”. Słuchała mnie uważnie, po czym chwyciła mnie za ramię i mówi: „Mistrzu, od pięćdziesięciu lat po raz pierwszy spotykam kogoś takiego jak pan. Też tak spróbuję”.

E.D.M., Rzym

 

 

 

Strona 7 z 63

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezja.katowice.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

(od 22.01.2018 nowe godziny)
poniedziałek

9:00-10:00, 16:45-17:45
wtorek
9:00-10:00
środa
16:45-17:45
czwartek
9:00-10:00, 16:45-17:45
piątek
9:00-10:00

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie