baner kolda

Gazetka parafialna

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię (Mk 1,12)

Słowo, które rodzi życie.

Przekaz, jaki w tym roku daje nam Słowo Boże w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, wydaje się nowy i różniący się od poprzednich. Na pierwszy plan nie wysuwają się „trzy wielkie kuszenia” Jezusa przebywającego na pustyni. Ta sama pustynia, która może być miejscem kuszenia, zostaje ukazana jako miejsce modlitwy i spotkania z Bogiem. Św. Marek w dzisiejszej Ewangelii ukazuje pokusę, która jest czymś niewygodnym, jako coś opatrznościowego: bo to przecież Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.

Jezus dopiero co został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Ewangelista Marek tak to opisuje: „W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1,10). Duch Boży, który jest solidarnością, miłością, pokorą i służbą, w Jezusie, już jest obecny również pośród nas. I On czyni wszystko nowe: daje nowe serce. Teraz ten Duch prowadzi Jezusa na pustynię i czyni zwycięzcą. A wiemy, że w zwycięstwie Jezusa nad złem jest zwycięstwo całej ludzkości. Chrześcijanin zjednoczony z Jezusem poprzez chrzest, dokonuje tych samych wyborów i doświadcza tych samych trudności w dochowaniu wierności. Posiada tego samego Ducha solidarności, miłości, pokory i służby, i pozostaje im wierny pomimo kłamstw nieprzyjaciela.

Kiedy, tak jak Jezus, pozwalamy prowadzić się Duchowi, potrafimy przezwyciężyć pokusy i pozostać wierni otrzymanemu darowi, gdyż to Duch pozwala nam być żywym obrazem Chrystusa i prowadzi do takiej pełni, że możemy powiedzieć: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. To nie tyle nasze wysiłki, choć oczywiście potrzebne, sprawiają, że jesteśmy podobni do Jezusa, to Duch, którego owoce rozpoznajemy w osobach i we wspólnotach: miłość, radość, pokój, zrozumienie, serdeczność, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


Ewangelia wg św. Marka
(Mk 1, 12-15)

Święty Marek krótko pisze o poście i kuszeniu Pana Jezusa. Mówi, że czterdzieści dni żył Jezus wśród zwierząt i usługiwali Mu aniołowie. Nam też oni pomagają – nie tylko małym dzieciom. Módlmy się o ich opiekę. Ewangelia streszcza pierwsze nauczanie Pana Jezusa. Jest to wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Stale musimy nawracać się z naszych słabości i coraz mocniej i głębiej wierzyć i rozumieć naukę Chrystusa.


KOSZYK
Życie, które rodzi słowo.

Nie jesteśmy zamożni, więc na wakacje wynajęliśmy domek za niewielką opłatą. Helena gotowała, a ja z dziećmi chodziłem na zakupy. W sklepie było wiele rzeczy, które dzieci chciały kupić, ale mieliśmy wyliczone pieniądze. Na moje uwagi reagowali niezadowoleniem i obrażonymi minami. Co tu zrobić? W niedzielę podczas Mszy św. w Ewangelii było zdanie: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego…”. Co to znaczy? W tym momencie dla mnie znaczyło być cierpliwym, nie odpowiadać im nieuprzejmie, a ponadto oznaczało włączyć dzieci w zarządzanie naszym rodzinnym budżetem. Włożyliśmy wszystkie wakacyjne pieniądze do koszyka i razem z dziećmi zdecydowaliśmy, na co chcemy przeznaczyć pieniądze, które nam zostały. W ten sposób widzieliśmy, ile jest pieniędzy. Koszyk był „dostępny” dla wszystkich, ale każdy rezygnował ze swoich potrzeb, aby zostawić pieniądze dla drugiego. Wrócił pokój pomiędzy nami, dzieci bardziej pomagały w pracach domowych. Śpiewaliśmy, bawiliśmy się razem. Harmonia trwała również po powrocie z wakacji.

H.G.S. – Austria

24. urodziny gazetki i papieskie słowa o fake newsach...

W najbliższy wtorek – 20 lutego br. nasza parafialna gazetka ukończy 24 lata. A zatem - jeśli Bóg pozwoli - to w przyszłym roku „PARAFIA u JEZUSA i MARYI” będzie obchodzić ćwierćwiecze swego istnienia! Jest to znakomita okazja do refleksji. Jakie jest, a jakie być powinno w dzisiejszym świecie dziennikarstwo, także to parafialne? Zachęcam zatem do lektury niedawnego orędzia papieża Franciszka skierowanego w pierwszej kolejności do ludzi mediów. Ojciec Święty wyraźnie podkreśla, że powinno to być dziennikarstwo prawdy i pokoju, uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim. Tak też rozumiem moje wierne „trwanie” przy gazetce od pamiętnego debiutu w 1996 roku. Ale wdzięczność należy się przede wszystkim inicjatorom tego przedsięwzięcia: ks. proboszczowi Eugeniuszowi Krasoniowi, p. Franciszkowi Goli i pp. Małgorzacie i Emanuelowi Romańczykom. To dzięki ich determinacji w I niedzielę Wielkiego Postu 1994 roku ukazał się pierwszy numer naszej parafialnej gazetki. A dzisiaj – także w I niedzielę Wielkiego Postu – bierzemy do ręki już jej 1092 numer! Szczęść Boże WSZYSTKIM, którzy przez te 24 lata redagowali gazetkę i dbali o to, by co niedzielę pojawiała się (oczywiście, bez fake newsów) w wersji papierowej na stoliku z prasą, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszej parafii.
Krystyna Kajdan

„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju.
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w kaomunii. Istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy zdolna jest do wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre, piękne. Potrafi opowiedzieć o swoim doświadczeniu i świecie, oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. Ale człowiek, jeśli podąża za swoim zarozumiałym egoizmem, może również w sposób wypaczony wykorzystywać zdolność komunikacji, jak to ukazują od samego początku wydarzenia biblijne Kaina i Abla oraz wieży Babel (por. Rdz 4,1-16; 11,1-9). Wypaczenie prawdy jest typowym objawem tego zakłócenia, zarówno w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Natomiast dochowując wierności logice Boga, komunikacja staje się miejscem wyrażania własnej odpowiedzialności w poszukiwaniu prawdy i budowaniu dobra. Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej komunikacji oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy świadkami zjawiska „fałszywych wiadomości”, tak zwanych fake news: zachęca nas ono do refleksji i zasugerowało mi poświęcenie tego orędzia tematowi prawdy, podobnie jak to uczynili już wiele razy moi poprzednicy, począwszy od Pawła VI (por. Orędzie 1972: Środki masowego przekazu w służbie prawdy). Chciałbym w ten sposób przyczynić się do wspólnego starania o zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości oraz do odkrycia na nowo wartości zawodu dziennikarskiego, a także osobistej odpowiedzialności wszystkich za przekazywanie prawdy.

1. Co jest fałszywe w „fałszywych wiadomościach”?
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji rozpowszechnianej w internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie może odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom ekonomicznym.

Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru mimetycznego, to jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości te fałszywe, ale prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią przyciągać uwagę adresatów, opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze społecznej, wykorzystując emocje, które można łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk, pogarda, gniew i frustracja. Ich rozpowszechnienie może liczyć na manipulacyjne wykorzystywanie sieci społecznościowych oraz logiki, która gwarantuje im funkcjonowanie: w ten sposób treści, chociaż pozbawione podstaw, zyskują taką widzialność, że nawet wiarygodnym zaprzeczeniom z trudem udaje się zredukować ich szkody.

Trudność ujawnienia i wykorzenienia fake news spowodowana jest też faktem, że ludzie często wchodzą w interakcje w obrębie jednorodnych i nieprzeniknionych dla innych perspektyw i opinii środowisk cyfrowych. Wynikiem tej logiki dezinformacji jest to, że zamiast zdrowej konfrontacji z innymi źródłami informacji, co mogłoby pozytywnie poddać w wątpliwość uprzedzenia i otworzyć na konstruktywny dialog, grozi nam stanie się mimowolnymi sprawcami rozpowszechniania opinii stronniczych i nieuzasadnionych. Dramat dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga, aż po demonizację, która może podżegać do konfliktów. Informacje fałszywe ujawniają w ten sposób obecność postaw, które są jednocześnie nietolerancyjne i przewrażliwione, z jedynym skutkiem, że arogancja i nienawiść mogą się rozprzestrzeniać. Do tego ostatecznie prowadzi kłamstwo.

2. Jak je możemy rozpoznać?
Nikt z nas nie może zwalniać się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie tym fałszerstwom. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ dezinformacja często opiera się na zróżnicowanym dyskursie, umyślnie pokrętnym i subtelnie wprowadzającym w błąd, a czasami wykorzystującym wyrafinowane mechanizmy. Dlatego też bardzo godne pochwały są inicjatywy edukacyjne, które pozwalają nauczyć się, jak czytać i oceniać kontekst komunikacyjny, ucząc by nie być nieświadomymi propagatorami dezinformacji, ale przyczyniać się do jej odkrycia. Równie godne pochwały się inicjatywy instytucjonalne i prawne, starające się określić regulacje mające na celu powstrzymywanie tego zjawiska, a także podejmowane przez firmy technologiczne i medialne, służące określeniu nowych kryteriów dla weryfikacji tożsamości jednostek, które kryją się za milionami profili cyfrowych.

Ale zapobieganie i wskazanie mechanizmów dezinformacji wymaga również głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako „logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał się twórcą pierwszego „fake newsa” (por. Rdz 3,1-15) Doprowadził on do tragicznych konsekwencji grzechu, którego wynikiem było następnie pierwsze bratobójstwo (por. Rdz 4) a także inne niezliczone formy zła przeciwko Bogu, bliźniemu, społeczeństwu i stworzeniu. Strategią tego sprytnego „ojca kłamstwa” (J 8, 44) jest właśnie mimesis, pełzające i niebezpieczne uwodzenie, które znajduje drogę w sercu człowieka poprzez fałszywe i kuszące argumentacje. W opisie grzechu pierworodnego kusiciel podchodzi rzeczywiście do kobiety udając przyjaciela, zainteresowanego jej dobrem i zaczyna swoją mowę od stwierdzenia prawdziwego, ale tylko częściowo: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1). W istocie to, co Bóg powiedział Adamowi, nie było zakazem jedzenia z wszystkich drzew, lecz tylko z jednego: „Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz 2, 17). Kobieta odpowiadając wyjaśniła to wężowi, ale dała się oczarować jego prowokacji: „O owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (Rdz 3,2). Ta odpowiedź wie coś, o legalizmie i pesymizmie: nadając wiarygodność fałszerzowi, dając się oczarować jego ustawieniu faktów, kobieta zostaje sprowadzona na manowce. Zatem najpierw zwraca uwagę na jego zapewnienie: „Na pewno nie umrzecie!” (w. 4). Następnie dekonstrukcja kusiciela nabiera pozorów wiarygodności: „Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (w.5). Wreszcie dochodzimy do podważenia ojcowskiego zalecenia Boga, które zmierzało ku dobru, aby pójść za uwodzicielską pokusą nieprzyjaciela. „Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy” (w. 6 ). Ten biblijny epizod ujawnia zatem istotny dla naszego dyskursu fakt: żadna dezinformacja nie jest nieszkodliwa; wręcz przeciwnie, ufanie temu, co fałszywe, powoduje szkodliwe następstwa. Nawet pozornie niewielkie zniekształcenie prawdy może mieć groźne skutki.

W grę wchodzi bowiem nasza chciwość. Fake news stają się często wirusowe, to znaczy rozprzestrzeniają się w szybki i trudny do powstrzymania sposób, nie ze względu na logikę dzielenia się, która charakteryzuje media społecznościowe, ile raczej ze względu na ich oparcie w nienasyconej chciwości, która łatwo rozpala się w człowieku. Same ekonomiczne i oportunistyczne motywacje dezinformacji mają swoje korzenie w żądzy władzy, posiadania i używania życia, która w ostatecznym rachunku czyni nas ofiarami oszustwa znacznie bardziej tragicznego, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, które przechodzi od fałszu do fałszu, aby nam skraść wolność serca. Właśnie dlatego wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas, abyśmy nie byli pozbawieni dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę.

3. „Prawda was wyzwoli” (J 8,32)
Ciągłe skażenie oszukańczym językiem kończy się bowiem zaciemnieniem wnętrza człowieka. Dostojewski napisał coś niezwykłego w tym względzie: „Ten, kto łże przed samym sobą i słucha własnych łgarstw, doprowadza się do tego, że już żadnej prawdy ni w sobie, ni wokół siebie nie znajduje i traci w końcu szacunek do siebie i do innych. Nie szanując nikogo kochać przestaje, a żeby, nie znając miłości, zająć się czymś i rozerwać, oddaje się żądzom i prymitywnym rozkoszom i osiąga stan całkowitego zbydlęcenia w rozpuście swej, a wszystko to z łgarstwa względem innych ludzi i samego siebie” (Bracia Karamazow, II, 2).

Jak się zatem bronić? Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę. W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Prawda to nie tylko wydobywanie na światło rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywistości”, jak to określa starożytny grecki termin, aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi do myślenia. Prawda ma związek z całym życiem. W Biblii niesie ona ze sobą znaczenie wsparcia, solidności, zaufania, jak sugeruje to rdzeń „aman”, z którego pochodzi również liturgiczne Amen. Prawdą, jest to na czym można się oprzeć, aby nie upaść. W tym sensie relacyjnym, jedynym prawdziwie wiarygodnym i godnym zaufania, na którego można liczyć, czyli „prawdziwym”, jest Bóg żyjący. Oto stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem prawdą” (J 14, 6). Zatem człowiek znajduje i odkrywa na nowo prawdę, kiedy doświadcza jej w sobie jako wierność i niezawodność tego, kto go kocha. Tylko to wyzwala człowieka: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).

Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa składniki, których nie może zabraknąć, aby nasze słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne i wiarygodne. Aby rozpoznać prawdę należy przemyśleć to, co wspiera jedność i promuje dobro a także to co, przeciwnie, zmierza do izolowania, dzielenia i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje się zatem rzeczywiście prawdy, gdy jest narzucona jako coś zewnętrznego i bezosobowego; wypływa ona natomiast ze swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym wysłuchaniu siebie. Co więcej, nigdy nie przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fałszywego może zawsze się wkraść, nawet kiedy mówimy rzeczy prawdziwe. Bezsprzeczny argument może rzeczywiście opierać się na niezaprzeczalnych faktach, ale jeśli jest używany do zranienia drugiego i zdyskredytowania go w oczach innych, niezależnie od tego, jak bardzo wydawałoby się to słuszne, nie ma w sobie prawdy. Prawdę sformułowań możemy rozpoznać po owocach: jeśli budzą polemikę, podżegają do podziałów, tchną rezygnację lub jeśli przeciwnie prowadzą do świadomej i dojrzałej refleksji, konstruktywnego dialogu, do pożytecznej działalności.

4. Pokój jest wiadomością prawdziwą
Najlepszym antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie: osoby będące wolnymi od chciwości, które są gotowe do wysłuchania, i poprzez trud szczerego dialogu pozwalają wyłonić się prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorące na siebie odpowiedzialność za używanie języka. Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest odpowiedzialność, to szczególnie zaangażowanym jest ten, kto z urzędu jest zobowiązany do bycia odpowiedzialnym za informowanie czyli dziennikarz, strażnik wiadomości. We współczesnym świecie nie tylko wykonuje on pracę, ale prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu misję. W szale wieści i wirze gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie, że w centrum wiadomości nie jest szybkość w nadaniu jej i wpływ na odbiorców, ale osoby. Informowanie to formowanie, i ma ono coś wspólnego z życiem ludzi. Z tego powodu poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju.

Chciałbym zatem skierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju. Nie rozumiem przez to wyrażenie dziennikarstwa „dobrodusznego”, zaprzeczającego istnieniu poważnych problemów i przyjmującego ckliwe tony. Mam na myśli, przeciwnie, dziennikarstwo bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom. Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu; dziennikarstwo, które nie spalałoby wiadomości, ale angażowało by się w poszukiwanie prawdziwych przyczyn konfliktów, aby sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu i przezwyciężaniu przez rozpoczęcie korzystnych procesów; dziennikarstwo zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej.
Dlatego też, zainspirowani modlitwą franciszkańską, moglibyśmy zwrócić się do Tego, który jest uosobieniem Prawdy:
O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,

Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które wkrada się w przekaz nie tworzący jedności.
Uczyń nas zdolnymi do usunięcia trucizny z naszych osądów. Pomóż nam mówić o innych, jako o braciach i siostrach.

Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw, aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata:
abyśmy tam gdzie zgiełk, trwali w wysłuchiwaniu;
gdzie zamęt, rozbudzali harmonię;
gdzie dwuznaczność, wnosili jasność;
tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się;
gdzie pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi;
gdzie powierzchowność, zadawali prawdziwe pytania;
tam, gdzie uprzedzenia, budzili zaufanie;
gdzie agresja, wnosili szacunek;
gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen.

Papież Franciszek

Jezus dotknął go... natychmiast trąd go opuścił (Mk 1,41.42)

Słowo, które rodzi życie.

Trędowaty, którego prawo żydowskie wykluczało ze społeczeństwa ze względu na zagrożenie fizyczne i moralne, jakie powodował (pierwsze czytanie), pomimo zakazów, zbliżył się i został dotknięty przez miłość Chrystusa, a przez to uleczony i przywrócony społeczeństwu. Jezus chce przez to pokazać, że koniecznie należy zmieniać przepisy i postępowanie, prowadzące do marginalizacji.
Jezus nie tylko zbliża się do trędowatego, ale go dotyka. Przez ten mały gest pragnie okazać współczucie i bliskość wobec tej osoby. Przede wszystkim jednak Jezus robi wszystko, aby uwolnić go z sytuacji, w której się znalazł, by w pełni włączyć go w społeczeństwo. Jezus idzie do osób, które wszyscy omijają. Idzie do celników, nierządnic i trędowatych, aby dzielić z nimi los osób odtrąconych.
Słowa dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas wszystkich do uświadomienia sobie aktualnych i konkretnych sytuacji marginalizacji, aby odpowiedzieć na nie, zastanowić się nad obecną, konkretną sytuacją odizolowania, aby dać skuteczną odpowiedź. Jako wspólnota chrześcijańska musimy podjąć jasną drogę: wyjść do biednych, odrzuconych, uciskanych, wykluczonych, tak jak Jezus, który kochał wszystkich, ale miał szczególne upodobanie do osób na peryferiach, które były wytykane. Jezus wyciąga rękę, jak Bóg, który wyciąga rękę, aby uleczyć. Jakże to piękne, że dzisiaj my możemy być ręką Boga, która dotyka, leczy rany, dodaje odwagi, jest blisko, pomaga razem nieść ciężary!

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W tygodniu od 11 lutego do 17 lutego 2018 roku modlimy się za mieszkańców ulicy CYBULSKIEGO. W szczególny sposób pamiętamy o chorych i cierpiących oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa – za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes - będzie dla nich źródłem obfitych Bożych łask.


Z WIĘKSZYM ZAUFANIEM

Życie, które rodzi słowo.

Od niedawna jestem we Włoszech i dosyć szybko się zadomowiłam, chociaż ze względu na mój kolor skóry jest widoczna różnica pomiędzy mną a Włochami. Staram się każdego dnia budować mosty, przezwyciężając trudności związane z inną rasą, kulturą, przyzwyczajeniami. Pewnego dnia podczas Mszy św. usiadłam w ławce za małżeństwem w średnim wieku. Kiedy zauważyłam zaniepokojenie z ich strony ze względu na torebkę, która leżała na ławce, bardzo się zdziwiłam. Może myśleli, że chcę ją ukraść. Śmiejąc się w duchu, pomyślałam: „Nie wiedzą, że chcę sprawić, by ich kraj, który mnie gości, był najpiękniejszy”. W czasie przekazywania znaku pokoju zwróciłam się do nich z uśmiechem, jakbym chciała powiedzieć: „Nie bójcie się, niech pokój będzie z wami, kocham was!”. Ponieważ nie przestawali martwić się o torebkę, po Komunii św. usiadłam w innej ławce: nie ze strachu, ale z miłości do nich. Czułam, że nie mogę ich oceniać za to zachowanie wobec mnie, ale mam ich kochać jako pierwsza. Również w ten sposób można budować świat, w którym panuje zaufanie, pokój i braterstwo.

P. – Włochy

Ewangelia wg św. Marka (Mk 1, 40-45)

 Naśladujmy wiarę trędowatego. On wie, że Chrystus wszystko może. Nie naśladujmy jego nieposłuszeństwa. Chrystus pragnął dyskrecji. Nie szukał ludzkiego uznania. Nie chciał, by Jego posłannictwo rozumiano jako przywrócenie zewnętrznego królestwa Izraela. Starajmy się dobrze odczytywać wolę Bożą i wprowadzać ją w nasze życie. Pamiętajmy o chorych i cierpiących nie tylko w ich dniu, ale zawsze bądźmy gotowi spieszyć im z pomocą.

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami (Mk 1,34)

Słowo, które rodzi życie.

Życie ludzkie jest pełne iluzji i cierpienia (pierwsze czytanie), ale jest Ktoś, kto może zwyciężyć zło, jest zdolny uzdrowić, przywrócić nadzieję. To Jezus. Dokonane przez Niego uzdrowienia ukazują, że przyszło już do nas Królestwo Boże; że nadszedł czas zbawienia; że w Jezusie Bóg przybliżył się do nas, a my możemy doświadczać Jego miłości. Odpowiedź Boga na cierpienie nie jest jakąś filozofią albo przekonującym rozumowaniem. To Jezus oddany ubogim, chorym, wykluczonym. To sam Chrystus robi wszystko, by uwolnić ich od cierpienia i osamotnienia: „Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami”.

Postępowanie Jezusa ukazuje nam, że należy mieć pozytywne nastawienie do cierpienia, że może być przezwyciężone. Jest to możliwe wówczas, gdy jesteśmy solidarni z tymi, którzy cierpią. Cuda, których Bóg dokonuje, ukazują, że On jest obecny w życiu człowieka i podtrzymuje go w walce o wyzwolenie, a zakończy się pomyślnie dzięki Jego zbawczej mocy i zaangażowaniu się człowieka.

Dobra nowina, która sprawiła, że św. Paweł stał się „wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych” (drugie czytanie), również dzisiaj zachęca każdego z nas, którzy pragniemy być chrześcijanami, do zaufania, do solidarności z cierpiącymi, do bycia świadkami nadziei, zdolnymi współczuć i być blisko. Ileż razy Papież Franciszek zachęcał nas, by być chrześcijanami, którzy są blisko, dotykają: to ważne, by „nie wstydzić się ciała, dotknąć ciała zranionego, jak uczynił to Jezus: «dotknął», «nałożył ręce», dotykał trędowatych, dotykał grzeszników. Jest to bliskość rzeczywiście bliska, bardzo bliska... Pomyślmy o Jezusie, który widzi, przywołuje, mówi, dotyka i uzdrawia” (homilia z 30.10.2017 r.).

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.


Ewangelia wg św. Marka:
(Mk 1, 29-39)

Początki publicznej działalności Pana Jezusa. Uzdrowienie teściowej św. Piotra, która od razu była gotowa usługiwać swemu Dobroczyńcy. Uzdrowienie wielu chorych, uwolnienie licznych opętanych. Samotna modlitwa przed świtem. Unikanie rozgłosu, by nie budzić politycznych oczekiwań. Troska, by dotrzeć do wielu. Módlmy się, by duszpasterstwo dziesiejszego Kościoła docierało do wielu ludzi. By świadectwo wierzących przemawiało i pociągało.

PO OGROMNYM CIERPIENIU NOWE ŚWIATŁO

Życie, które rodzi słowo.

W 1990 roku, mając 22 lata, mieszkałam w pewnym mieście w Lombardii wraz z innymi koleżankami. Myślałyśmy o studiach i o pracy, ale było też wiele lekkomyślnej rozrywki, nocnych wyjść. Moja przyjaciółka zaszła w ciążę i zdecydowała się na aborcję. Wszystko wydawało się takie normalne. Za cztery miesiące ja znalazłam się w takiej sytuacji, więc było jasne, że ja też tak zrobię. Nie widziałam alternatywy. Decyzja, którą podjęłam w momencie wielkich marzeń, perspektyw na przyszłość, zabiła nie tylko życie mojej córki, ale i moje. Potrzebowałam miesięcy, by się pozbierać. Ogromne cierpienie pozostało w moim sercu. Widziałam mgłę zakrywającą całą dolinę i czułam, że taka mgła zakrywa moje serce. Życie toczyło się dalej albo tak mi się wydawało, mijały lata, ale cierpienie z powodu tej straty pozostało. W 2011 roku znalazłam w Internecie stronę „Winnica Racheli”. Nawiązałam kontakt z osobami i uczestniczyłam w rekolekcjach. W końcu zmierzyłam się z tym cierpieniem. Obecnie również ja należę do kadry. Wiele kobiet i mężczyzn dzieli się historią swojego życia; swoim cierpieniem, zwierzają się, szukają przebaczenia i Boga. To przynosi nadzieję nam wszystkim. Podczas rekolekcji, a także towarzysząc osobom w ich długiej drodze, doświadczam, że działanie Ducha Świętego jest tak mocne, iż otwiera i uzdrawia wiele serc. W końcu można wyruszyć w górę, ku światłu.

A.Ma. (z Noi Famiglia&Vita)

Uczył ich jak ten, który ma władzę (Mk 1,22)

Słowo, które rodzi życie

Prorokiem obiecanym przez Boga, który będzie przemawiał w Jego imieniu, któremu należy się posłuch i posłuszeństwo (patrz: pierwsze czytanie), jest Jezus Chrystus. Naucza on w sposób budzący szacunek, nie odwołując się do mędrców ludzkich. Ukazuje się jako potężny zwycięzca żądz, które czynią człowieka zniewolonym. Jezus, jak mówi św. Marek, „uczył ich jak ten, który ma władzę”, nie jak skrybowie, którzy umieją jedynie odwołać się do poprzedzających ich władz i przekazywać wytyczne żydowskie. Jezus proponuje coś mocnego, powtarzając za swoim Ojcem, pokazuje swoją biegłość, umiejętność zrozumienia potrzeb ludzkich i zdecydowanie w odrzuceniu zła. Słowo Nauczyciela czyni nas wolnymi. To Słowo umożliwia nam wzrost, dojrzewanie w nas tych postaw, które nas oswobadzają.
Pamiętamy, że na innej karcie Ewangelii Jezus porównuje Słowo Boże do ziarna i serca ludzkiego jako ziemi, na której się sieje. Ziarno i gleba zostały stworzone dla siebie. Gleba bez ziarna jest wyschniętą i bezowocną pustynią. Ziarno bez gleby staje się bezużyteczne. Ale jeśli padnie ono na żyzny grunt, powstanie roślina, która po czasie wyda owoce. Tak samo jest ze Słowem Bożym: jeśli słuchasz go z uwagą, bierzesz sobie do serca i wcielasz w życie… Twoje życie staje się ogrodem ukwieconym dobrymi uczynkami, owocem zasłyszanego Słowa. Jezus ofiaruje nam swoje nauczanie, by przynosiło ono owoce w postaci dzieł dobroci.
Chrześcijańskie życie zostaje dopełnione, kiedy z wiarą i posłuszeństwem odpowiadamy na Słowo, które Bóg do nas kieruje. Jeśli Jego Słowo jest dla nas darem, to również nasze słuchanie jest darem dla Niego.

Komentarz pod redakcją Giovanniego C.

Módlmy się za siebie wzajemnie

W tygodniu od 28 stycznia do 03 lutego 2018 roku modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Niech nasza modlitwa doda młodym ludziom odwagi do pójścia za głosem Pana.

WOLNI OD UPRZEDZEŃ

Życie, które rodzi słowo

Wraz z małą, lecz aktywną społecznością ewangelicko-metodystyczną z naszego miasta zdecydowaliśmy się posługiwać na rzecz północnoafrykańskich imigrantów przybywających na nasze ziemie: Tunezyjczyków pracujących przy produkcji jedwabiu, Senegalczyków i Marokańczyków zarabiających jako uliczni sprzedawcy… Wielu z nich nie spożywa w ciągu tygodnia ani jednego ciepłego posiłku, dlatego planujemy uruchomienie stołówki, do której zaprosimy imigrantów na cotygodniową ucztę-kiermasz. Po kolei każdy z nas zakupuje potrzebne produkty, gotuje, podaje do stołu i spożywa z nimi posiłki. W międzyczasie widzimy, jak kolejne stereotypy i uprzedzenia zostają wyeliminowane.

G.C. Włochy

Strona 10 z 71

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie