Informacje

Parking przy parafii - Projekt obywatelski

Drodzy Parafianie!

Z dużą radością oraz należytą atencją pragnę poinformować, że złożony projekt przy współudziale Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz zaangażowaniu ks. proboszcza Jarosława Paszkota przeszedł pozytywną ocenę pod względem merytoryczno-formalnym. W świetle powyższego informuję uprzejmie, że do dnia 23.09.2018 r. będzie można oddać głos na projekt budowy miejsc postojowych dla samochodów przy skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej w ramach budżetu obywatelskiego.

Bliższe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Budowa-miesjc-postojowych-dla-samochodów-na-skrzyżowaniu-przy-ul--Kościuszki-i-ul--Nasypowiej.aspx

Projekt jest ogólnomiejski.

Nr projektu M/21/V- budowa miejsc postojowych dla samochodów przy skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej - Wnioskodawca Teodor Zientek.

Głos można oddać poprzez stronę internetową oraz w stacjonarnym punkcie obsługi m.in. w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej 53a.

GORĄCO ZACHĘCAM I ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA NASZ PROJEKT.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Głęboko wierzę, że nasz projekt uzyska wsparcie ze strony społecznej. Warto już dzisiaj informować i zachęcać członków rodziny, sąsiadów, znajomych do poparcia w/w projektu, który będzie służył lokalnej społeczności, Parafianom.

Pozdrawiam serdecznie!

Teodor Zientek

Różaniec do granic

Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. – Dokładnie 140 lat temu w Polsce w Gietrzwałdzie objawiła się Matka Boża i powiedziała „odmawiajcie codziennie różaniec”, 40 lat później w Fatimie powtórzyła to wezwanie – podkreśla Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, która jest głównym organizatorem Różańca Do Granic i dodaje – Dlatego pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej do odmawiania różańca i wziąć udział w duchowym działaniu na rzecz przyszłości naszej, naszych dzieci, naszego kraju i całej Europy. Ostatnie wydarzenia w kraju jeszcze wyraźniej uzmysławiają nam, że potrzebna jest nam pomoc Stwórcy, który jest jedynym, prawdziwym gwarantem miłości, jedności i pokoju. Dlatego chcemy za wstawiennictwem Maryi prosić Go o pomoc.

Różaniec Do Granic to także modlitwa do „granic możliwości”. Jest zaproszeniem Polaków do zejścia z kanap, porzucenia wygodnego życia przed telewizorem czy komputerem, wzięcia modlitewnej broni i podjęcia duchowej walki o ratunek dla świata. Jest to zaproszenie do wyjścia na granice Polski, granice własnych słabości, granice bezpiecznego świata, może nawet granice lęku...

W dniu wydarzenia punkty modlitwy będą zlokalizowane co jeden kilometr wzdłuż całej granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. km. W Polsce są 22 diecezje graniczne, już w 18 z nich, są wyznaczani koordynatorzy oraz kościoły stacyjne, w których 7 października odbędzie się Msza Święta i nabożeństwo Maryjne dla osób, które będą modlić się tego dnia na granicach. To właśnie w kościołach stacyjnych, po Eucharystii nastąpi rozesłanie do punktów modlitwy na granicach.

Tego dnia potrzeba miliona Polaków, którzy staną na granicach Polski z różańcami w dłoniach. – Chcemy prosić o włączenie się w przygotowanie tego wydarzenia w swoich diecezjach i parafiach, organizowanie grup na konkretne punkty modlitwy, wszystkich, których serce poruszy się na wieść o tej inicjatywie. Wiemy, że to wydarzenie będzie wymagało odwagi, wysiłku i determinacji, ale wierzymy, że uda nam się w ten sposób odpowiedzieć Maryi na wezwanie do ratowania świata przez Różaniec – podkreśla Maciej Bodasiński.
Fundacja Solo Dios Basta

P.S.
Kontakt logistyczny do Fundacji Solo Dios Basta:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.rozaniecdogranic.pl

RÓŻANIEC DO GRANIC W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Zgodnie z postanowieniem Księdza Arcybiskupa kościołem stacyjnym „Różańca do granic” w archidiecezji katowickiej jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, akoordynatorem tego modlitewnego wydarzenia dla dekanatów przygranicznych jest ks. prob. Kazimierz Czempiel.

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, 7 października br. – w pierwszą sobotę miesiąca – w katowickiej katedrze przeżywany jest doroczny dzień jedności wspólnot Żywego Różańca. W tym dniu – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej – do udziału w modlitwie szczególnie zapraszamy osoby zamieszkujące przy granicy z Czechami, które przez wstawiennictwo Maryi pragną modlić się o pokój w świecie oraz o błogosławieństwo Boże dla rodzin.

MODLITWA PRZY GRANICY POLSKI Z CZECHAMI Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

10.30 – Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 – Eucharystia
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
13.00 – Przerwa na posiłek
13.30 – Modlitwa różańcowa (IV części)
Serdecznie zapraszamy!

 

Pochylmy się nad Słowem Życia

W najbliższy poniedziałek – 2 października 2017 roku o godz. 19.00 w salce katechetycznej przy naszym kościele odbędzie się spotkanie ze Słowem Życia Ruchu Focolari, na które bardzo serdecznie wszystkich chętnych ZAPRASZAMY!

Przy odpuście o odpustach

W związku z dzisiejszą uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy odpust parafialny to tylko oprawa zewnętrzna, piękne kwiaty, gościnny kaznodzieja, kramy ze słodkościami i zabawkami, rodzinny obiad, porządek? Warto więc przy tej okazji przypomnieć czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie? Z okazji święta patronalnego, można w naszym kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny. Nie zmarnujmy tej szansy!

Czym więc ma być dla nas odpust?

Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471–1479), wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonach 992–997, określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina. Czytamy w niej m.in. że:
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”.
W tej definicji zawiera się cała istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe założenia teologiczne praktyki odpustowej.

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?

Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. wynika że:
każdy wierny może uzyskać odpust a dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych.
Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, bowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał „automatycznie” odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia.
Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:
– spowiedź sakramentalna
– Komunia eucharystyczna
– modlitwa w intencji Ojca świętego
– wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

Czym jest odpust cząstkowy?

Oprócz odpustu zupełnego istnieją w praktyce Kościoła, również odpusty cząstkowe. Kan. 993, KPK 1983 podaje nam, iż „odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy w części lub w całości”. Penitencjaria Apostolska podkreśla możliwość zyskania odpustu cząstkowego poprzez trzy ogólne formy. Odpustu cząstkowego może więc uzyskać wierny:
– który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością do Boga, dołączając – choćby tylko wewnętrznie – jakieś pobożne wezwanie.
– który kierując się duchem wiary zaofiaruje sam siebie albo przeznaczy swoje dobra w duchu miłosierdzia, na służbę braciom znajdujących się w potrzebie.
– który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej dla niego.
Zastanówmy się jak przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust – bez odpustu!? Jest to wspaniały dar od Boga – możliwość zyskiwania odpustów – dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego „ja” z tego wszystkiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem.

Opr. KK (na podstawie źródeł internetowych)

„Bursztynowy telefon” – punkt informacji senioralnej w Katowicach

W Katowicach ruszył właśnie program „Bursztynowy telefon” – punkt informacji senioralnej. Dzięki przedsięwzięciu mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej dotyczącej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz psychologicznej.

Cel programu to prozdrowotna edukacja eliminująca zespoły geriatryczne, między innymi – alienację społeczną, hipokinezę, depresję, osamotnienie. Ponadto – pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów zdrowotnych, psychospołecznych oraz socjalnych osób starszych.

Wsparcie dla osób po 60. roku życia, kombatantów oraz osób represjonowanych, udzielane będzie zarówno telefonicznie, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań z wybranymi specjalistami.

Aby skorzystać z konsultacji specjalistów Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 509 023 394.

Aby porozmawiać z koordynatorem zainteresowani mogą telefonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00. Z kolei specjaliści dyżurować będą cztery dni w tygodniu:
– poniedziałek – pielęgniarka, godziny 14:00–15:00,
– wtorek – lekarz geriatra, godziny 14:00–15:00,
– środa – psycholog, godziny 14:00–15:00,
– czwartek – rehabilitant, godziny 14:00–15:00.

Organizatorem „Bursztynowego telefonu” jest Fundacja „Pamięć i Pomoc” im. dra Edmunda Gryglewicza oraz Urząd Miasta Katowice. Natomiast wykonawcą Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice.

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie