baner kolda

Informacje

Ruszają katechezy dla dorosłych

 

Rozpoczynamy cykl katechez poświęconych wyznaniu wiary pod hasłem: FILARY WIARY. Dla wszystkich, którzy chcą głębiej wierzyć, lepiej rozumieć wiarę Kościoła, znaleźć odpowiedź na swoje wątpliwości. Spotkania odbywać się będą w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 18.45 w kościele. Poprowadzi je ks. dr Tomasz Jaklewicz. Pierwsze spotkanie 9 października! Temat: co to właściwie znaczy wierzyć?

Kochani Parafianie! Przez kilkanaście ostatnich lat katechizowałem dorosłych na łamach „Gościa Niedzielnego”. Mam na myśli teksty poświęcone nie jakimś bieżącym sprawom Kościoła, ale najważniejszym prawdom wiary, moralności czy duchowości. Przyznam, że to zawsze najbardziej mnie „kręciło”. Chciałem pisać o Bogu, o wierze w sposób ciekawy i przekonujący, tak by pomagać ludziom lepiej rozumieć wiarę. Nie mnie to oceniać, jak mi się to udawało. Jestem teraz w innej roli. Ale zadanie pozostaje to samo: chciałbym mówić Wam (już nie pisać) o Bogu i Jego sprawach tak, aby budzić zainteresowanie, a może nawet zachwyt. No więc próbujmy! Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w katechezach dla dorosłych. Plan jest taki, aby spotykać się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca. Najpierw konferencja, a potem możliwość zadawania pytań. Ruszamy w najbliższy wtorek o godzinie 18.45 w kościele.

Wasz proboszcz


Filary wiary

Czy rozumiemy nasze CREDO? Kim jest Bóg? Dlaczego Syn jest „zrodzony, a nie stworzony”? Kim jest Duch Święty? Dlaczego mamy wierzyć w Kościół? Jak to wszystko się ma do naszego zwyczajnego życia?

Nasze parafialne katechezy dla dorosłych chciałbym poświęcić prawdom, które wyznajemy wypowiadając „Wierzę w Boga”. Hasło „Filary wiary” zaczerpnąłem z cyklu, który ukazywał się na łamach Gościa Niedzielnego jesienią 2006 roku. Chciałbym sięgnąć po tamte teksty, wzbogacając je o nowe przemyślenia. Ufam, że uda mi się także zmierzyć z pytaniami, które się zrodzą pod wpływem konferencji, lub które po prostu nosimy ze sobą. Będę próbował wytłumaczyć „po ludzku” w co, a właściwie w KOGO wierzymy.
Jest takie powiedzenie, że Pan Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci, tymczasem my w Kościele robimy dokładnie na odwrót, czyli uczymy dzieci, a błogosławimy dorosłych. Coś w tym jest. Sądzę, że brakuje nam często solidnej wiedzy na tematy najważniejsze. Wierzę w to, że Bóg i Jego tajemnice to sprawy fascynujące. Rzecz jasna, może się zdarzyć, że ktoś mówi o Bogu nudno i nieciekawie, ale sam Bóg nudziarzem z pewnością nie jest. Ks. Józef Tischner pisał: „trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta”. Mam nadzieję, że nasze brynowskie katechezy zachęcą ich słuchaczy do dalszych osobistych poszukiwań, może do uzupełniającej lektury, może do modlitwy lub rekolekcji, a może do domowej dyskusji przy stole.
Wyznajemy wiarę w każdą niedzielę na Mszy św. Od „Wierzę w Boga” rozpoczynamy różaniec. Wyznanie wiary, zwane Składem Apostolskim lub Symbolem Apostolskim ukształtowało się w II i III wieku w związku z udzielaniem chrztu. I na nim właśnie będą opierały się nasze katechezy. Pójdziemy tropem wskazanym przez Katechizm Kościoła Katolickiego z roku 1992. „Wyznanie wiary” dzieli się tradycyjnie na 12 części, zwanych artykułami wiary. Liczba 12 nawiązuje do liczby Apostołów i jest symbolem całości wiary apostolskiej. Tak jak dwunastu apostołów, tak dwanaście artykułów credo można nazwać filarami wiary. Młodzież i dzieci właśnie rozpoczęły rok szkolny i katechetyczny. Spróbujmy dotrzymać im kroku. Zapraszam serdecznie!

ks. Tomasz Jaklewicz

Obradowała Parafialna Rada Duszpasterska

Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej pod przewodnictwem nowego proboszcza odbyło się 12 września 2018 r. Oto najważniejsze punkty obrad.
W spotkaniu uczestniczył nowy wikary, ks. Tomasz Klikowicz oraz s. Daniela, katechetka, zaproszona do Rady przez ks. proboszcza. Posiedzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą.
Pan Maciej Biskupski poinformował zebranych, że z powodu przeprowadzki rezygnuje z pracy w Radzie. Podziękował za współpracę obiecał podtrzymywanie kontaktów i pomoc przy różnych sprawach urzędowych.
Ksiądz Proboszcz podziękował za ciepłe przyjęcie w parafii. Następnie omówił problemy gospodarcze, z którymi musiał się zmierzyć na początku pracy. Trzeba było usunąć gniazdo szerszeni z probostwa. Konieczna okazała się naprawa przeciekającego dachu i wymiana okien dachowych. To pociągnęło za sobą konieczność usunięcia zniszczonej boazerii w stropie, wykonania nowego ocieplenia stropu oraz sufitów. Odmalowano pokoje księży i klatkę schodową. Zapłacone już zostały materiały, a należność za robociznę została rozłożona na raty do końca roku. Naprawy lub wymiany wymaga szereg sprzętów na probostwie. Pod koniec lipca powstały niespodziewane szkody w salkach parafialnych. Uszkodzona rura w ubikacji spowodowała zalanie salek na poziomie piwnicy, silne zawilgocenie ścian i rozwój grzybów. Dwie salki są wyłączone z użytkowania i czeka je remont. Budynek kościoła jest w dobrym stanie. Zostało wymienione oświetlenie tabernakulum oraz obrazu Matki Bożej. Kościelni Dawid Kobiela i Andrzej Niemczyk odmalowali zakrystię. W przyszłości trzeba będzie przygotować w prezbiterium tzw. miejsce przewodniczenia.
Dalsze i bardziej rozległe plany to termomodernizacja kościoła, salek i probostwa (m.in. wymiana okien, docieplenie ścian, stropów, nowa instalacja ogrzewania). Sprawa została rozpoczęta przez ks. prob. Jarosława Paszkota, który złożył podanie o dotację inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Postanowiono kontynuować starania o dotację. Projekt został poprawiony złożony powtórnie w urzędzie. Koszt inwestycji ma wynieść ok. 1 mln. zł. (90 proc. z dotacji, 10. proc wkład własny parafii).
Ksiądz proboszcz poruszył sprawę budowy osiedla przy kościele. Od jakiegoś czasu trwa spór z inwestorem (firma Murapol) o fragment terenu parafialnego. Postanowiono zawrzeć ugodę. Murapol zobowiązał się do wydzielenia spornej działki i przekazania jej na własność parafii. Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę, że trzeba oddzielić sprawę budowy i związanych z tym niedogodności od ludzi, którzy wkrótce zamieszkają wśród nas. Mieszkańcy nowych bloków nie są winni temu, że domy powstały w tak bliskiej odległości od kościoła. Trzeba ich powitać jako nowych parafian, otoczyć życzliwością i zaprosić do wspólnoty wiary.
Omówione zostały następnie plany duszpasterskie. Spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych poprowadzi ks. proboszcz. Za przygotowanie do bierzmowania odpowiadać będzie ks. wikary. Opiekę nad ministrantami obejmie ks. proboszcz. Dzieci Maryi będą pod opieką ks. wikarego. Ksiądz proboszcz zapowiedział, że planuje wprowadzenie katechezy dla dorosłych. Mogłyby one gromadzić osoby z grup parafialnych i wszystkich chętnych. Ksiądz Proboszcz myśli o rozwoju gazetki parafialnej i strony internetowej. Podziękował przy okazji p. Andrzejowi Jurkowi, który dba o stronę i jej aktualność. Kancelaria parafialna znajduje się obecnie w ciasnym pomieszczeniu na dole probostwa. Warunki nie są najlepsze. Potrzebny jest remont, nowe pomieszczenie – sprawa do rozważenia. Ks. Tomasz Klikowicz krótko zapowiedział, że ma wiele pomysłów duszpasterskich i planuje w parafii pozytywnie „zamieszać”.
Pan Bronisław Sadowski zdał relację z akcji pomocy dla Syrii. Pan Janusz Sikociński zasugerował utworzenie na stronie internetowej parafii kalendarza parafialnego, który pozwoliłby na orientację w planowanych uroczystościach, spotkaniach. Pani Barbara Cieplik zgłosiła, że Zespół Charytatywny planuje Dzień Seniora na 20 października. Zwróciła się o zgodę i pomoc w organizacji. Pani Weronika Pawłowicz poprosiła o opiekę nad grupą osób czytających i śpiewających w czasie mszy św. Warto zachęcić kolejnych parafian, aby więcej osób uczestniczyło w przygotowaniu liturgii. Ks. Proboszcz podkreślił, że ekran w kościele nie będzie używany w czasie mszy św., ale posłuży w czasie rekolekcji lub katechezy dorosłych.

Parking przy parafii - Projekt obywatelski

Drodzy Parafianie!

Z dużą radością oraz należytą atencją pragnę poinformować, że złożony projekt przy współudziale Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz zaangażowaniu ks. proboszcza Jarosława Paszkota przeszedł pozytywną ocenę pod względem merytoryczno-formalnym. W świetle powyższego informuję uprzejmie, że do dnia 23.09.2018 r. będzie można oddać głos na projekt budowy miejsc postojowych dla samochodów przy skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej w ramach budżetu obywatelskiego.

Bliższe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Budowa-miesjc-postojowych-dla-samochodów-na-skrzyżowaniu-przy-ul--Kościuszki-i-ul--Nasypowiej.aspx

Projekt jest ogólnomiejski.

Nr projektu M/21/V- budowa miejsc postojowych dla samochodów przy skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej - Wnioskodawca Teodor Zientek.

Głos można oddać poprzez stronę internetową oraz w stacjonarnym punkcie obsługi m.in. w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej 53a.

GORĄCO ZACHĘCAM I ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA NASZ PROJEKT.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Głęboko wierzę, że nasz projekt uzyska wsparcie ze strony społecznej. Warto już dzisiaj informować i zachęcać członków rodziny, sąsiadów, znajomych do poparcia w/w projektu, który będzie służył lokalnej społeczności, Parafianom.

Pozdrawiam serdecznie!

Teodor Zientek

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

W PARAFII NAJŚWIĘTSZYCH IMION JEZUSA I MARYI W KATOWICACH BRYNOWIE

„NIGDY NIE TRAĆ NADZIEI, MIŁOŚĆ ZAWSZE ZWYCIĘŻA”

18 - 22 marca 2018

SOBOTA 17.03

18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla młodzieży uczącej się

NIEDZIELA 18.03

7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.00 Nauka misyjna dla mężczyzn

PONIEDZIAŁEK 19.03 Uroczystość św. Józefa

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną
17.15 Droga krzyżowa i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną.
19.00 Nauka misyjna dla kobiet

WTOREK 20.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną
9.00 Odwiedziny chorych
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Spotkanie misyjne młodzieży pracującej i studiującej

ŚRODA 21.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. dla chorych, seniorów i emerytów z nauką misyjną,
po Mszy św. spotkanie w salce
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla małżeństw wychowujących dzieci

CZWARTEK 22.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych przy Krzyżu Misyjnym
(przynosimy świece)
16.30 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych przy Krzyżu Misyjnym
(przynosimy świece)
19.30 Nauka misyjna dla osób żyjących w stanie wolnym: kawalerów i panien

Parafialne Misje prowadzi ks. dr Tadeusz Czakański

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

W PARAFII NAJŚWIĘTSZYCH IMION JEZUSA I MARYI W KATOWICACH BRYNOWIE

„NIGDY NIE TRAĆ NADZIEI, MIŁOŚĆ ZAWSZE ZWYCIĘŻA”

18 - 22 marca 2018

SOBOTA 17.03

18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla młodzieży uczącej się

NIEDZIELA 18.03

7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym
17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.00 Nauka misyjna dla mężczyzn

PONIEDZIAŁEK 19.03 Uroczystość św. Józefa

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną
17.15 Droga krzyżowa i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną.
19.00 Nauka misyjna dla kobiet

WTOREK 20.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną
9.00 Odwiedziny chorych
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Spotkanie misyjne młodzieży pracującej i studiującej

ŚRODA 21.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. dla chorych, seniorów i emerytów z nauką misyjną,
po Mszy św. spotkanie w salce
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Nauka misyjna dla małżeństw wychowujących dzieci

CZWARTEK 22.03

7.30 Różaniec i okazja do spowiedzi św.
8.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych przy Krzyżu Misyjnym
(przynosimy świece)
16.30 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych przy Krzyżu Misyjnym
(przynosimy świece)
19.30 Nauka misyjna dla osób żyjących w stanie wolnym: kawalerów i panien

Parafialne Misje prowadzi ks. dr Tadeusz Czakański


Modlitwa w intencji Misji Świętych w naszej parafii

Przyjdź Duchu Święty zapal w nas ogień Swojej Miłości,
abyśmy całą Wspólnotą Parafialną dobrze przygotowali się do przeżycia Misji Świętych.
Prosimy Cię Duchu Święty, módl się w nas i otwórz nasze serca na Słowo Boga.
Niech to Słowo umocni naszą wiarę i doprowadzi do zjednoczenia
z Bogiem obecnym w Sakramentach i z naszymi braćmi i siostrami.
Duchu Święty – obdarz darem Słowa Misjonarza, który podjął się trudu przeprowadzenia tych misji.
Przemawiaj przez niego z mocą do naszych serc
i przemieniaj je na podobieństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Niech czas Misji będzie czasem nowej Pięćdziesiątnicy dla naszej Parafii.
Przyjdź Duchu Święty i odnów oblicze ziemi, tej brynowskiej ziemi. Amen.

Ważne zaproszenie dla mieszkańców Katowic

W 2018 roku rozpoczął się II cykl spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w grupowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 245 473,74 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Podczas spotkań w placówkach Miejskich Domów Kultury w Katowicach będzie można poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu raka jelita grubego. Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną Partnera projektu, tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 1.
W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat nie mieli wykonanego pełnego badania kolonoskopowego, z następujących grup wiekowych:
50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością̨ (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane telefonicznie pod nr tel. 32 350 11 00, 32 607 21 15, 32 607 21 59 lub 664 136 675, drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w Ośrodku TOMMED w Katowicach przy ul. Fredry 22, p. 142, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 bądź w miejscu spotkania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej podajemy adresy i terminy spotkań w I kw. 2018 roku:
MDK ul. Franciszkańska 33 - 31.01.2018 - godz. 17:00
MDK ul. Jankego 136 - 02.02.2018 – godz. 16:30
MDK ul. sołtysia 25  07.02.2018 – godz. 16.30
MDK ul. Boya-Żeleńskiego 83 - 09.02.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Grażyńskiego 47 - 16.02.2018 – godz. 17:00
MDK ul. Kołodzieja 42 - 21.02.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Jankego 136 - 23.02.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Stellera 4 - 28.02.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Grażyńskiego 47 - 02.03.2018 – godz. 17:00
MDK ul. Krzyżowa 1 - 07.03.2018 – godz. 16.30
MDK ul. Markiefki 44A - 09.03.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Marcinkowskiego - 14.03.2018 – godz. 16:30
MDK ul. Jankego 136 - 16.03.2018 – godz. 16:30

Źródło informacji: www.katowice.eu

Różaniec do granic

Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. – Dokładnie 140 lat temu w Polsce w Gietrzwałdzie objawiła się Matka Boża i powiedziała „odmawiajcie codziennie różaniec”, 40 lat później w Fatimie powtórzyła to wezwanie – podkreśla Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, która jest głównym organizatorem Różańca Do Granic i dodaje – Dlatego pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej do odmawiania różańca i wziąć udział w duchowym działaniu na rzecz przyszłości naszej, naszych dzieci, naszego kraju i całej Europy. Ostatnie wydarzenia w kraju jeszcze wyraźniej uzmysławiają nam, że potrzebna jest nam pomoc Stwórcy, który jest jedynym, prawdziwym gwarantem miłości, jedności i pokoju. Dlatego chcemy za wstawiennictwem Maryi prosić Go o pomoc.

Różaniec Do Granic to także modlitwa do „granic możliwości”. Jest zaproszeniem Polaków do zejścia z kanap, porzucenia wygodnego życia przed telewizorem czy komputerem, wzięcia modlitewnej broni i podjęcia duchowej walki o ratunek dla świata. Jest to zaproszenie do wyjścia na granice Polski, granice własnych słabości, granice bezpiecznego świata, może nawet granice lęku...

W dniu wydarzenia punkty modlitwy będą zlokalizowane co jeden kilometr wzdłuż całej granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. km. W Polsce są 22 diecezje graniczne, już w 18 z nich, są wyznaczani koordynatorzy oraz kościoły stacyjne, w których 7 października odbędzie się Msza Święta i nabożeństwo Maryjne dla osób, które będą modlić się tego dnia na granicach. To właśnie w kościołach stacyjnych, po Eucharystii nastąpi rozesłanie do punktów modlitwy na granicach.

Tego dnia potrzeba miliona Polaków, którzy staną na granicach Polski z różańcami w dłoniach. – Chcemy prosić o włączenie się w przygotowanie tego wydarzenia w swoich diecezjach i parafiach, organizowanie grup na konkretne punkty modlitwy, wszystkich, których serce poruszy się na wieść o tej inicjatywie. Wiemy, że to wydarzenie będzie wymagało odwagi, wysiłku i determinacji, ale wierzymy, że uda nam się w ten sposób odpowiedzieć Maryi na wezwanie do ratowania świata przez Różaniec – podkreśla Maciej Bodasiński.
Fundacja Solo Dios Basta

P.S.
Kontakt logistyczny do Fundacji Solo Dios Basta:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.rozaniecdogranic.pl

RÓŻANIEC DO GRANIC W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Zgodnie z postanowieniem Księdza Arcybiskupa kościołem stacyjnym „Różańca do granic” w archidiecezji katowickiej jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, akoordynatorem tego modlitewnego wydarzenia dla dekanatów przygranicznych jest ks. prob. Kazimierz Czempiel.

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, 7 października br. – w pierwszą sobotę miesiąca – w katowickiej katedrze przeżywany jest doroczny dzień jedności wspólnot Żywego Różańca. W tym dniu – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej – do udziału w modlitwie szczególnie zapraszamy osoby zamieszkujące przy granicy z Czechami, które przez wstawiennictwo Maryi pragną modlić się o pokój w świecie oraz o błogosławieństwo Boże dla rodzin.

MODLITWA PRZY GRANICY POLSKI Z CZECHAMI Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

10.30 – Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 – Eucharystia
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
13.00 – Przerwa na posiłek
13.30 – Modlitwa różańcowa (IV części)
Serdecznie zapraszamy!

 

Strona 1 z 7

Parafia
Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 
40-551 Katowice-Brynów
tel. 32 251 86 60
brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl


Msze Święte:

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

dni powszednie:
8:00, 18:00

piątki
8:00, 16:30 (szkolna), 18:00


Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek 17:00 – 18:00
sobota 17:00 – 18:00

Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek 8:30, 18:30


Kancelaria Parafialna

poniedziałek, środa, piątek
17:00-18:00
wtorek, czwartek
18:45-20:00


W sprawach pilnych
dotyczących np. pogrzebu,
wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo,
tel. nr 32 2518 660.

 

 chrzty i roczki

1. niedziela miesiąca 12:00

 

protokoły przedślubne
po mszy św. wieczornej - po umówieniu


numer konta bankowego:
BOŚ: 05 1540 1128 2001 7050 4713 0001


 

Szukaj na stronie